Wydział Chemiczny

Konkurs obejmuje prace magisterskie, inżynierskie oraz doktorskie, napisane w języku polskim lub angielskim, z następujących dziedzin: 

  • elektroenergetyka
  • automatyka i diagnostyka przemysłowa
  • energoelektronika
  • inżynieria i zarządzanie procesami wytwarzania
  • zaawansowane technologie i systemy inżynierskie
  • technologie i systemy informatyczne
  • nanotechnologia i inżynieria materiałowa w zastosowaniach przemysłowych. 

Fundatorem nagrody jest Dyrektor Centrum Badawczego ABB oraz Prezes Zarządu ABB Sp. z o.o. Nagrody przyznane będą za opracowanie indywidualne lub zbiorowe. Szczegółowe zasady przyznawania nagród zawarte są w regulaminie konkursu. W konkursie przewidziano następujące nagrody:

  • nagroda główna 30 000 PLN
  • 2 wyróżnienia po 15 000 PLN. 

 Konkurs składa się z dwóch etapów:

I  etap – zgłoszenia do 15.11.2017

Etap ten polega na wypełnieniu formularza zgłoszeniowego (załącznik nr 1) i przesłaniu go wraz ze streszczeniem pracy, pocztą zwykłą na adres Centrum Badawczego ABB w Krakowie lub pocztą elektroniczną na adres: . W streszczeniu tym należy wykazać innowacyjność i oryginalny charakter pracy, nie powinno ono zawierać więcej niż 1000 słów. Do II etapu zostanie zakwalifikowanych maksymalnie 50 prac. Laureaci I etapu zostaną powiadomieni za pośrednictwem poczty elektronicznej do 31.12.2017. Lista laureatów zostanie również opublikowana na stronie www.abb.pl/konkurs

II etap – zgłoszenia do 31.01.2018

W tym etapie konkursu wezmą udział tylko laureaci I etapu. Etap ten polega na wypełnieniu formularza zgłoszeniowego (załącznik nr 2) i przesłaniu go wraz z egzemplarzem pracy, pocztą zwykłą na adres Centrum Badawczego ABB w Krakowie.

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w maju 2018.

Szczegóły na stronie WWW ABB

Wydział Chemiczny

Chemiczna kartka z kalendarza

14 grudnia 1912 urodził się Adam Bielański, nazywany twórcą polskiej szkoły katalizy. Autor podręczników akademickich z zakresu chemii fizycznej i nieorganicznej.

Zobacz jak wyglądają studia chemiczne na jednym z najlepszych wydziałów politechnicznych w Polsce

 

Film prezentujący Wydział Chemiczny PŁ

 

Nauka Movi(e): Śladami zagadki chemicznej...

 

Nauka movi(e): Prof. Halina Abramczyk opowiada o efektach wielu lat swojej pracy na Wydziale Chemicznym PŁ oraz o problemach kobiet w świecie naukowym

 Nauka movi(e): Izotopy rozpoznają nowotwory
– rozmowa z prof. Piotrem Panethem

 Nauka movi(e): Opakowania pokażą świeżość produktu
– rozmowa z dr inż. Anną Masek
 

KOMUNIKATY DZIEKANATU

DZIAŁANIA EDUKACYJNE

Koło Młodych Chemików
MEGAFON
Strefa zabaw i edukacji Fikołkowo

NASZE KOŁA NAUKOWE

 
 
 
 
 

ABIOM

WikampFb

Facebook
YT

RG

ResearchGate
Wiki

Wikipedia