Wydział Chemiczny

W rankingu szkół wyższych „PERSPEKTYWY 2017” kierunek studiów „Ochrona Środowiska” realizowany na Wydziale Chemicznym PŁ znalazł się na 9. miejscu wśród 34 uczelni kształcących na tym kierunku. Oznacza to awans o 18 pozycji w rankingu w porównaniu do ubiegłego roku. Po raz pierwszy w ocenie uwzględniono wskaźnik zatrudnienia i wysokość zarobków absolwentów kierunku na tle średnich płac w regoinie, które okazały się wyższe niż na innych uczelniach.

Wydział Chemiczny

Chemiczna kartka z kalendarza

14 grudnia 1912 urodził się Adam Bielański, nazywany twórcą polskiej szkoły katalizy. Autor podręczników akademickich z zakresu chemii fizycznej i nieorganicznej.

Zobacz jak wyglądają studia chemiczne na jednym z najlepszych wydziałów politechnicznych w Polsce

 

Film prezentujący Wydział Chemiczny PŁ

 

Nauka Movi(e): Śladami zagadki chemicznej...

 

Nauka movi(e): Prof. Halina Abramczyk opowiada o efektach wielu lat swojej pracy na Wydziale Chemicznym PŁ oraz o problemach kobiet w świecie naukowym

 



Nauka movi(e): Izotopy rozpoznają nowotwory
– rozmowa z prof. Piotrem Panethem

 



Nauka movi(e): Opakowania pokażą świeżość produktu
– rozmowa z dr inż. Anną Masek
 

KOMUNIKATY DZIEKANATU

DZIAŁANIA EDUKACYJNE

Koło Młodych Chemików
MEGAFON
Strefa zabaw i edukacji Fikołkowo

NASZE KOŁA NAUKOWE

 
 
 
 
 

ABIOM

Wikamp







Fb

Facebook
YT

RG

ResearchGate
Wiki

Wikipedia