• BIP

Wydział Chemiczny

Elżbieta Maćkiewicz
SCOPUS
ResearchGate
dr inż.
Elżbieta Maćkiewicz
Instytut Chemii Ogólnej i Ekologicznej
asystent
Członek Komisji ds. Współpracy z Przemysłem
42 631-30-95
436
1. Badania nad ograniczeniem emisji rtęci do atmosfery
2. Analiza próbek środowiskowych (analizatory Hg)
3. Analiza próbek kryminalistycznych (daktyloskopia, chemiczne metody ujawniania śladów daktyloskopijnych, badania śladowych ilości zanieczyszczeń na odciskach palców - ToF-SIMS)

Więcej

Działalność naukowa

 1. K. Sobczak, D. Obidowski, I. Kocemba, E. Maćkiewicz, K. Jóźwik, R. Pietrasik,
  M.I. Szynkowska „Sterowanie przepływem jako narzędzie dla zwiększenia efektywności sorbera przepływowego”, Przemysł Chemiczny 96 (2017) 1600-1604.
 2. E. Maćkiewicz, A. Pawlaczyk, M.I. Szynkowska, J. Rogowski, A. Parczewski „Wstępne badania składu wybranych próbek tytoni za pomocą technik SEM-EDS i ToF-SIMS” Przegląd badań z zakresu kryminalistyki i medycyny sądowej (monografia), Lublin 2017.
 3. A. Pawlaczyk, E. Maćkiewicz, M.I. Szynkowska, P. Chęsy, E. Leśniewska, A. Parczewski „Chemiczny odcisk palca – czy możemy mówić o podobieństwie składu chemicznego na przykładzie analizy próbek aerozoli pochodzących od różnych producentów?” Przegląd badań z zakresu kryminalistyki i medycyny sądowej (monografia), Lublin 2017.
 4. E. Maćkiewicz, M.I. Szynkowska „Utlenianie trimetyloaminy na katalizatorach tlenkowych” Przemysł Chemiczny 93 (2014) 1185-1188.
 5. W. Błaszczyk, E. Maćkiewicz, L. Madej-Kiełbik, E. Witczak, „Mobile laboratory for developing the latent prints” Industria Textilă 65 (2014) 294-299.
 6. M.I. Szynkowska, J. Góralski, E. Maćkiewicz, P. Kula, P. Niedzielski, R. Pietrasik, K. Jóźwik, „The development of innovative and cost-effective technology for reduction of mercury atmosphere emission from coal combustion”, Chemik 68 (2014) 205-210.
 7. E. Maćkiewicz, M.I. Szynkowska, “Oxidation of odorous nitrogen-containing compounds: ammonia and trimethylamine over Cu/zeolite catalysts”, Reaction Kinetics Mechanisms and Catalysis 111 (2014) 763-773.
 8. Rozdział w monografii pt.: „Współczesna problematyka odorów”, pod redakcją M.I. Szynkowskiej i J. Zwoździaka, WNT Warszawa 2010; Autorzy rozdziału: M.I. Szynkowska, E. Leśniewska, E. Maćkiewicz, A. Węglińska, Z. Gorzka, J. Rogowski, J. Góralski, Ł. Kowalczyk, W. Maniukiewicz, A. Żarczyński, T. Paryjczak; tytuł rozdziału: „Opracowanie katalizatorów heterogenicznych do utleniania odorów”, str. 188-217.
 9. M.I. Szynkowska, Ł. Kowalczyk, E. Maćkiewicz, J. Góralski, T. Paryjczak, „Oxidation of ammonia using modified TiO2 UV-VIS”, 38th International Conference of Slovak Society of Chemical Engineering. Proceedings, Bratislava 2011, 1276-1283.
 10. E. Maćkiewicz, M.I. Szynkowska, „Characteristics of Cu-zeolite catalysts for removal of odorous compounds: NH3 and TMA”, 38th International Conference of Slovak Society of Chemical Engineering. Proceedings, Bratislava 2011, 1346-1352.
 11. E. Maćkiewicz, M.I. Szynkowska, T. Paryjczak, „Usuwanie amoniaku metodą katalitycznego utleniania za pomocą układów typu MexOy/zeolit”, Przemysł Chemiczny 90 (2011) 174-177.
 12. M.I. Szynkowska, A. Węglińska, E. Maćkiewicz, J. Rogowski, T. Paryjczak, „Catalytic properties of vanadia catalysts in oxidation of thiophene”, 37th International Conference of Slovak Society of Chemical Engineering. Proceedings, Bratislava 2010, 1009-1014.
 13. M.I. Szynkowska, E. Maćkiewicz, A. Węglińska, J. Rogowski, T. Paryjczak, „Selective catalytic oxidation of ammonia to nitrogen over iron and chromium oxides supported on Al2O3 modified with Pt and Pd”, 37th International Conference of Slovak Society of Chemical Engineering. Proceedings, Bratislava 2010, 1015-1021.
 14. M.I. Szynkowska, E. Maćkiewicz, A. Węglińska, T. Paryjczak, „Porównanie właściwości katalizatorów tlenkowych w reakcji utleniania amoniaku”, Przemysł Chemiczny 89 (2010) 554-557.
 15. M.I. Szynkowska, A. Pawlaczyk, E. Wojciechowska, S. Sypniewski, T. Paryjczak, „Human Hair as a biomarker in assessing exposure to toxic metals”, Polish Journal of Environmental Studies 18 (2009) 1151-1161.
 16. M.I. Szynkowska, A. Węglińska, E. Wojciechowska, “Oxidation of thiophene over cooper-manganese mixed oxides”, Chemical Papers 63 (2009) 233-238
 17. M.I. Szynkowska, A. Węglińska, E. Wojciechowska, T. Paryjczak “The influence of thermal treatment and noble metal addition on hopcalite activity in oxidation of thiophene”, Catalysis Letters 128 (2009) 323-330.
 18. M.I. Szynkowska, E. Wojciechowska, A. Węglińska, T. Paryjczak „Odory. Aktualny problem w ochronie środowiska”, Przemysł Chemiczny 88 (2009) 712-720.
 19. J. Rogowski, M.I. Szynkowska, A. Węglińska, E. Wojciechowska, T. Paryjczak, „ToF-SIMS study of the surface properties of the hopcalite modified with noble metals” Polish Journal of Chemistry 82 (2008) 2359-2366.
 20. M.I. Szynkowska, E. Wojciechowska, A. Węglińska, T. Paryjczak „Katalizatory stosowane
  w reakcji utlenienia związków złowonnych”, Przemysł Chemiczny 87 (2008) 834-8
 • COST Action CA16101: “MULTI-modal Imaging of FOREnsic SciEnce Evidence (MULTI-FORESEE)- tools for Forensic Science” 03.2017-03.2021;
 • „Alchemium - KOŁO MŁODEGO ODKRYWCY przy Wydziale Chemicznym PŁ” w ramach  programu pod nazwą „Uniwersytet Młodego Odkrywcy”, finansowanego z funduszy Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 02-06.2017 r.;
 • „Opracowanie i wdrożenie technologii redukcji emisji rtęci do atmosfery z procesów spalania węgla” współfinansowanego z NCBiR oraz POIG UE, 08.2013-12.2015;
 • “Demining tool-BOX for humanitarian clearing of large scale area from anti-personal landmines and cluster munitions”, współfinansowanego z 7 Programu Ramowego UE,
  01-06.2013;
 • „Opracowanie technologii namiotu do ujawniania śladów parami estru kwasu cyjanoakrylowego”, finansowanego z NCBiR, 01-06.2013;
 • „Nowe metody technologie dezodoryzacji w produkcji przemysłowej, rolnej i gospodarce komunalnej”, 04.2007-04.2010;
 • „Utlenianie odorowych związków azotu na katalizatorach heterogenicznych” 2009-2011;

PAT_INN. PL, nr . Nośnik sorbentu. Int. Cl. . PGE GÓRNICTWO I ENERGETYKA KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA, Bełchatów, Polska. Twórcy: Jóźwik Krzysztof, Sobczak Krzysztof, Magiera Radomir, Obidowski Damian, Wajman Tomasz, Reorowicz Piotr, Kula Piotr, Pietrasik Robert, Szynkowska Małgorzata, Góralski Jacek, Maćkiewicz Elżbieta, Kocemba Ireneusz. Złoż. 2015-12-14.


 


Wydział Chemiczny

Pn Wt Śr Cz Pt So N

Chemiczna kartka z kalendarza

21 lipca 1923 urodził się Rudolph Marcus, amerykański chemik, laureat Nagrody Nobla z dziedziny chemii (1992), przyznanej za wkład w rozwój teorii przeniesienia elektronu.

 

ABIOM

KOMUNIKATY DZIEKANATU

DZIAŁANIA EDUKACYJNE

Koło Młodych Chemików

Strefa zabaw i edukacji Fikołkowo

NASZE KOŁA NAUKOWE

 
 
 
 
 

REKRUTACJA

rekrutacja terminy
Wikamp

wikamp
virtul
poczta
webdziekanat
akty prawne
szkolenia
Fb

Facebook
YT

RG

ResearchGate
Wiki

Wikipedia