• High Contrast Button
  • BIP
Windfarm Background Fade2
Grass Background Fade2
Forest Background Fade2

Wydział Chemiczny

Celem jest przygotowanie absolwentów do wykonywania zawodu inżyniera w zakresie działań nastawionych na ochronę środowiska. Absolwent może podjąć pracę w dowolnym przedsiębiorstwie produkcyjnym, organie administracji związanym z ochroną środowiska lub laboratoriach badawczych. Absolwent może kontynuować naukę na studiach II stopnia dowolnego kierunku związanego z ochroną środowiska, inżynierią środowiska lub o zbliżonym charakterze, studiach podyplomowych i studiach III stopnia (doktoranckich).
Ochrona środowiska oraz pozyskiwanie energii odnawialnej są priorytetami Unii Europejskiej. Według prognoz Unii Europejskiej Ochrona Środowiska jest jednym z najbardziej perspektywicznych kierunków studiów w perspektywie najbliższych kilkunastu lat.

Chemiczna kartka z kalendarza

19 czerwca 1897 urodził się Cyril Hinshelwood, brytyjski chemik, laureat Nagrody Nobla (1956) za badania dotyczące kinetyki reakcji chemicznych.

Czujesz Chemie Do Chemii
Poteguj Mozliwosci Chemia
Sladami Zagadki Chemicznej
Elastyczna Ceramika
Metoda Wykrywania Wczesnych Zmian Nowotworowych
Izotopy Rozpoznaja Nowotwory
Chemia Milosci
Opakowania Pokaza Swiezosc Produktu
Ekologiczne Agrotkaniny

 

ABIOM

KOMUNIKATY DZIEKANATU

DZIAŁANIA EDUKACYJNE

Koło Młodych Chemików

Strefa zabaw i edukacji Fikołkowo

NASZE KOŁA NAUKOWE

 
 
 
 
 

REKRUTACJA

rekrutacja terminy
Wikamp

wikamp
virtul
poczta
webdziekanat
akty prawne
szkolenia
Fb

Facebook
YT

RG

ResearchGate
Wiki

Wikipedia