Wydział Chemiczny

Celem jest przygotowanie absolwentów do wykonywania zawodu inżyniera w zakresie działań nastawionych na ochronę środowiska. Absolwent może podjąć pracę w dowolnym przedsiębiorstwie produkcyjnym, organie administracji związanym z ochroną środowiska lub laboratoriach badawczych. Absolwent może kontynuować naukę na studiach II stopnia dowolnego kierunku związanego z ochroną środowiska, inżynierią środowiska lub o zbliżonym charakterze, studiach podyplomowych i studiach III stopnia (doktoranckich).
Ochrona środowiska oraz pozyskiwanie energii odnawialnej są priorytetami Unii Europejskiej. Według prognoz Unii Europejskiej Ochrona Środowiska jest jednym z najbardziej perspektywicznych kierunków studiów w perspektywie najbliższych kilkunastu lat.

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Chemiczna kartka z kalendarza

22 listopada 1917 urodził się Andrew Fielding Huxley, angielski biofizyk, który wraz z Alanem Lloyd Hodgkinem opisali mechanizmy jonowe leżące u podstaw inicjacji i generacji potencjałów czynnościowych w neuronach.

 Eliksir nr 5 

KOMUNIKATY DZIEKANATU

DZIAŁANIA EDUKACYJNE

Koło Młodych Chemików
MEGAFON
Strefa zabaw i edukacji Fikołkowo

NASZE KOŁA NAUKOWE

 
 
 
 
 

ABIOM

WikampFb

Facebook
YT

RG

ResearchGate
Wiki

Wikipedia