Wydział Chemiczny

Celem jest przygotowanie absolwentów do wykonywania zawodu inżyniera w zakresie działań nastawionych na ochronę środowiska. Absolwent może podjąć pracę w dowolnym przedsiębiorstwie produkcyjnym, organie administracji związanym z ochroną środowiska lub laboratoriach badawczych. Absolwent może kontynuować naukę na studiach II stopnia dowolnego kierunku związanego z ochroną środowiska, inżynierią środowiska lub o zbliżonym charakterze, studiach podyplomowych i studiach III stopnia (doktoranckich).
Ochrona środowiska oraz pozyskiwanie energii odnawialnej są priorytetami Unii Europejskiej. Według prognoz Unii Europejskiej Ochrona Środowiska jest jednym z najbardziej perspektywicznych kierunków studiów w perspektywie najbliższych kilkunastu lat.

Pn Wt Śr Cz Pt So N
28
29
30

Chemiczna kartka z kalendarza

22 września 1791 urodził się Michael Faraday, angielski chemik oraz fizyk, którzy stworzył podstawy elektrochemii, odkrył benzen, wydzielił naftalen, heksachloroetan oraz koloidalne złoto.

 Eliksir nr 5 

KOMUNIKATY DZIEKANATU

DZIAŁANIA EDUKACYJNE

Koło Młodych Chemików
 
Strefa zabaw i edukacji Fikołkowo
MEGAFON
 

NASZE KOŁA NAUKOWE

 
 
 
 
 

ABIOM

WikampFb

Facebook
YT

RG

ResearchGate
Wiki

Wikipedia