• High Contrast Button
  • BIP
Windfarm Background Fade2
Grass Background Fade2
Forest Background Fade2

Wydział Chemiczny

Celem jest przygotowanie absolwentów do wykonywania zawodu inżyniera w zakresie działań nastawionych na ochronę środowiska. Absolwent może podjąć pracę w dowolnym przedsiębiorstwie produkcyjnym, organie administracji związanym z ochroną środowiska lub laboratoriach badawczych. Absolwent może kontynuować naukę na studiach II stopnia dowolnego kierunku związanego z ochroną środowiska, inżynierią środowiska lub o zbliżonym charakterze, studiach podyplomowych i studiach III stopnia (doktoranckich).
Ochrona środowiska oraz pozyskiwanie energii odnawialnej są priorytetami Unii Europejskiej. Według prognoz Unii Europejskiej Ochrona Środowiska jest jednym z najbardziej perspektywicznych kierunków studiów w perspektywie najbliższych kilkunastu lat.

Pn Wt Śr Cz Pt So N
26
27
28

Chemiczna kartka z kalendarza

26 lutego 1896 francuski chemik i fizyk Henri Becquerel, odkrył zjawisko radioaktywności, obserwując wpływ skały zawierającej uran na materiał światłoczuły.

KOMUNIKATY DZIEKANATU

DZIAŁANIA EDUKACYJNE

Koło Młodych Chemików
MEGAFON
Strefa zabaw i edukacji Fikołkowo

NASZE KOŁA NAUKOWE

 
 
 
 
 

ABIOM

Wikamp

wikamp
virtul
poczta
webdziekanat
akty prawne
szkolenia
Fb

Facebook
YT

RG

ResearchGate
Wiki

Wikipedia