• BIP

Wydział Chemiczny

Dorota Światła-Wójcik
SCOPUS
dr hab. inż.
Dorota Światła-Wójcik
Międzyresortowy Instytut Techniki Radiacyjnej
profesor PŁ
Przewodnicząca Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich
Pełnomocnik Dziekana ds. Parametryzacji i Ankietyzacji
42 631-31-09
113
Dyscyplina naukowa: obliczeniowa chemia fizyczna, fizykochemia roztworów, chemia radiacyjna.

Aktualne kierunki badań:
- Zastosowania symulacji komputerowej metodą dynamiki molekularnej do badania właściwości roztworów oraz charakterystyki oddziaływań wodorowych w rozpuszczalnikach asocjujących;
- Charakterystyka procesów rozpraszania energii i reakcji chemicznych w układach wodnych poddanych działaniu promieniowania jonizującego i wysokich temperatur.
- Badanie wpływu ciśnienia i temperatury na kinetykę reakcji chemicznych inicjowanych promieniowaniem jonizującym w roztworach wodnych, w tym mechanistyczny opis radiolizy wody w warunkach pod- i nad-krytycznych.
- Interdyscyplinarne badania podstawowe wspierające zastosowania energii jądrowej: numeryczne modelowanie radiolizy chłodziwa wodnych reaktorów jądrowych (PWR, BWR), analiza procesów generacji wodoru, określenie wpływu rodzaju promieniowania na kinetykę reakcji i stężenie indywiduów korozjogennych, wypracowanie skutecznych metod kontrolowania/eliminacji niepożądanych reakcji chemicznych.


Wydział Chemiczny

Chemiczna kartka z kalendarza

23 stycznia 1876 urodził się Otto Diels, niemiecki chemik, który w 1950 otrzymał Nagrodę Nobla, wraz z Kurtem Alderem, za odkrycie i opracowanie metody syntezy dienów, zwanej reakcją Dielsa-Aldera.

Zobacz jak wyglądają studia chemiczne na jednym z najlepszych wydziałów politechnicznych w Polsce

 

Film prezentujący Wydział Chemiczny PŁ

 

Nauka Movi(e): Śladami zagadki chemicznej...

 

Nauka movi(e): Prof. Halina Abramczyk opowiada o efektach wielu lat swojej pracy na Wydziale Chemicznym PŁ oraz o problemach kobiet w świecie naukowym

 Nauka movi(e): Izotopy rozpoznają nowotwory
– rozmowa z prof. Piotrem Panethem

 Nauka movi(e): Opakowania pokażą świeżość produktu
– rozmowa z dr inż. Anną Masek

KOMUNIKATY DZIEKANATU

DZIAŁANIA EDUKACYJNE

Koło Młodych Chemików
MEGAFON
Strefa zabaw i edukacji Fikołkowo

NASZE KOŁA NAUKOWE

 
 
 
 
 

ABIOM

Wikamp

wikamp
virtul
poczta
webdziekanat
akty prawne
szkolenia
Fb

Facebook
YT

RG

ResearchGate
Wiki

Wikipedia