• BIP

Wydział Chemiczny

Dorota Światła-Wójcik
SCOPUS
dr hab. inż.
Dorota Światła-Wójcik
Międzyresortowy Instytut Techniki Radiacyjnej
profesor PŁ
Przewodnicząca Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich
Pełnomocnik Dziekana ds. Parametryzacji i Ankietyzacji
42 631-31-09
113
Dyscyplina naukowa: obliczeniowa chemia fizyczna, fizykochemia roztworów, chemia radiacyjna.

Aktualne kierunki badań:
- Zastosowania symulacji komputerowej metodą dynamiki molekularnej do badania właściwości roztworów oraz charakterystyki oddziaływań wodorowych w rozpuszczalnikach asocjujących;
- Charakterystyka procesów rozpraszania energii i reakcji chemicznych w układach wodnych poddanych działaniu promieniowania jonizującego i wysokich temperatur.
- Badanie wpływu ciśnienia i temperatury na kinetykę reakcji chemicznych inicjowanych promieniowaniem jonizującym w roztworach wodnych, w tym mechanistyczny opis radiolizy wody w warunkach pod- i nad-krytycznych.
- Interdyscyplinarne badania podstawowe wspierające zastosowania energii jądrowej: numeryczne modelowanie radiolizy chłodziwa wodnych reaktorów jądrowych (PWR, BWR), analiza procesów generacji wodoru, określenie wpływu rodzaju promieniowania na kinetykę reakcji i stężenie indywiduów korozjogennych, wypracowanie skutecznych metod kontrolowania/eliminacji niepożądanych reakcji chemicznych.


Wydział Chemiczny

Pn Wt Śr Cz Pt So N
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Chemiczna kartka z kalendarza

25 maja 1865 urodził się Pieter Zeeman, holenderki fizyk, współodkrywca zjawiska nazwanego jego imieniem (Efekt Zeemana), które jest podstawą spektroskopii EPR.

 

ABIOM

KOMUNIKATY DZIEKANATU

DZIAŁANIA EDUKACYJNE

Koło Młodych Chemików
MEGAFON
Strefa zabaw i edukacji Fikołkowo

NASZE KOŁA NAUKOWE

 
 
 
 
 

REKRUTACJA

rekrutacja terminy
Wikamp

wikamp
virtul
poczta
webdziekanat
akty prawne
szkolenia
Fb

Facebook
YT

RG

ResearchGate
Wiki

Wikipedia