• BIP

Wydział Chemiczny

Ewa Leśniewska
SCOPUS
ORCID
dr inż.
Ewa Leśniewska
Instytut Chemii Ogólnej i Ekologicznej
starszy specjalista
42 631-30-99, 631-31-34
Lab. Badań Powierzchni
Dziedziny badań:
chemia analityczna, chemia środowiska, fizykochemia powierzchni, kataliza heterogeniczna
Metody badań:
Skaningowa mikroskopia elektronowa z przystawką do mikroanalizy rentgenowskiej (SEM-EDS), atomowa spektrometria emisyjna ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES).

Inne informacje

Zrealizowane wybrane projekty naukowe, charakter udziału, lata

1. 3 T09 B 0111, „Wpływ technologii stosowanych w przemyśle celulozowo-papierniczym na powstawanie i emisję związków toksycznych”, główny wykonawca, 1996-1999.
2. 3 T09 B 09914, „Wpływ procesów technologicznych na zmianę zawartości substancji szkodliwych dla zdrowia we włóknach naturalnych”, główny wykonawca , 1998-2000.
3. 3 T09 B 03214, „Badanie procesu powstawania, właściwości oraz usuwanie depozytu węglowego z katalizatorów typu metal-nośnik metodami temperaturowo - programowanymi”, główny wykonawca, 1998-2000.
4. 3 T09 C 04619, „Badanie migracji zanieczyszczeń powietrza na podstawie rozkładu zawartości radionuklidów i pierwiastków śladowych w różnych frakcjach aerozoli”, główny wykonawca, 2000 - 2003.
5. 4 T09B 057 25, „Zastosowanie spektrometrii mas jonów wtórnych z analizatorem czasu przelotu (TOF-SIMS) w badaniach właściwości fizykochemicznych katalizatorów heterogennych”, główny wykonawca, 2003-2006.
6. 3 T09B 085 27, „Wpływ składu fazy aktywnej i rodzaju nośnika na aktywność i stabilność katalizatorów stosowanych w reakcji hydrodehalogenacji związków organicznych”, wykonawca, 2003-2006.
7. 3 TO9B 048 29, „Wpływ procesów technologicznych na zmianę zawartości substancji szkodliwych dla zdrowia we włóknach lnianych”, wykonawca, 2005-2008.
8. N 207 075 31/3611, „Badania korelacji pomiędzy zawartością rtęci całkowitej w środowisku a jej ilością w faunie, florze i człowieku”, kierownik projektu, 2006 –2009.
9. PBZ-MEiN-5/2/2006, „Nowe metody i technologie dezodoryzacji w produkcji przemysłowej, rolnej i gospodarce komunalnej” wykonawca, 2006-2010.
10. N N 209 341137 „Badanie właściwości fizyko-chemicznych i biologicznych powierzchni metalicznych elementów protez dentystycznych”, wykonawca, 2009-2012.
11. N N209 343237 „Opracowanie zmodyfikowanych systemów wiążących i materiałów kompozytowych dla stomatologii z dodatkiem nanosrebra i nanozłota oraz określenie ich właściwości przeciwbakteryjnych”, wykonawca 2009-2012.
12. N N 205 1806 33 „Właściwości fizykochemiczne powierzchni materiałów stosowanych w protetyce stomatologicznej”, wykonawca, 2007- 2010.
13. N N209 435039 „Opracowanie efektywnych układów katalitycznych do redukcji kwasów tłuszczowych”, kierownik projektu, 2010-2013.
14. POIG.01.03.01-10-109/12, „Opracowanie i wdrożenie technologii redukcji emisji rtęci do atmosfery z procesów spalania węgla” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, wykonawca, 2013-2015.


Wydział Chemiczny

Pn Wt Śr Cz Pt So N

Chemiczna kartka z kalendarza

16 lipca 1926 urodził się Irwin Rose, amerykański biolog, laureat Nagrody Nobla (2004) w dziedzinie chemii za odkrycie procesu degradacji białek w komórkach.

 

ABIOM

KOMUNIKATY DZIEKANATU

DZIAŁANIA EDUKACYJNE

Koło Młodych Chemików

Strefa zabaw i edukacji Fikołkowo

NASZE KOŁA NAUKOWE

 
 
 
 
 

REKRUTACJA

rekrutacja terminy
Wikamp

wikamp
virtul
poczta
webdziekanat
akty prawne
szkolenia
Fb

Facebook
YT

RG

ResearchGate
Wiki

Wikipedia