• BIP

Wydział Chemiczny

Ewa Szajdzińska-Piętek
SCOPUS
prof. dr hab. inż.
Ewa Szajdzińska-Piętek
Międzyresortowy Instytut Techniki Radiacyjnej
profesor nadzw.
Kierownik Pracowni Elektronowego Rezonansu Paramagnetycznego (EPR)
42 631-31-89
201
chemia radiacyjna, fotochemia i fotofizyka faz skondensowanych, fizykochemia układów koloidalnych.
Główne kierunki prowadzonych badań:
- identyfikacja pierwotnych produktów radiolizy i fotolizy, mechanizmy ich pułapkowania w matrycach niskotemperaturowych oraz reaktywność
- samoorganizacja molekularna związków amfifilowych
- oddziaływania próbników spinowych i fluorescencyjnych oraz substancji aktywnych biologicznie z micelami, dwuwarstwami lipidowymi i biomakromolekułami.
od 2013 r. - Prezes Polskiego Towarzystwa Badań Radiacyjnych

Więcej

Działalność naukowa

Ok. 70 publikacji naukowych, z których blisko połowa jest efektem współpracy z naukowcami z USA (Univ. Houston, Univ. Detroit Mercy), Austrii (Univ. Innsbruck), Włoch (Solvay Solexis – Research and Technology) i Rumunii (Romanian Academy of Sciences).

Uczestnictwo w realizacji 15 projektów badawczych jako główny wykonawca lub kierownik (5-krotnie); wypromowanie dwóch doktorów nauk chemicznych.

University of Houston, Houston, TX, USA  (post doctoral, 13 mies. 1982/3); University of Detroit Mercy, Detroit, MI, USA (visiting scientist, consulting professor, 28 mies. 1993-2006).


Wydział Chemiczny

Chemiczna kartka z kalendarza

23 stycznia 1876 urodził się Otto Diels, niemiecki chemik, który w 1950 otrzymał Nagrodę Nobla, wraz z Kurtem Alderem, za odkrycie i opracowanie metody syntezy dienów, zwanej reakcją Dielsa-Aldera.

Zobacz jak wyglądają studia chemiczne na jednym z najlepszych wydziałów politechnicznych w Polsce

 

Film prezentujący Wydział Chemiczny PŁ

 

Nauka Movi(e): Śladami zagadki chemicznej...

 

Nauka movi(e): Prof. Halina Abramczyk opowiada o efektach wielu lat swojej pracy na Wydziale Chemicznym PŁ oraz o problemach kobiet w świecie naukowym

 Nauka movi(e): Izotopy rozpoznają nowotwory
– rozmowa z prof. Piotrem Panethem

 Nauka movi(e): Opakowania pokażą świeżość produktu
– rozmowa z dr inż. Anną Masek

KOMUNIKATY DZIEKANATU

DZIAŁANIA EDUKACYJNE

Koło Młodych Chemików
MEGAFON
Strefa zabaw i edukacji Fikołkowo

NASZE KOŁA NAUKOWE

 
 
 
 
 

ABIOM

Wikamp

wikamp
virtul
poczta
webdziekanat
akty prawne
szkolenia
Fb

Facebook
YT

RG

ResearchGate
Wiki

Wikipedia