• BIP

Wydział Chemiczny

Ewa Szajdzińska-Piętek
SCOPUS
prof. dr hab. inż.
Ewa Szajdzińska-Piętek
Międzyresortowy Instytut Techniki Radiacyjnej
profesor nadzw.
Kierownik Pracowni Elektronowego Rezonansu Paramagnetycznego (EPR)
42 631-31-89
201
chemia radiacyjna, fotochemia i fotofizyka faz skondensowanych, fizykochemia układów koloidalnych.
Główne kierunki prowadzonych badań:
- identyfikacja pierwotnych produktów radiolizy i fotolizy, mechanizmy ich pułapkowania w matrycach niskotemperaturowych oraz reaktywność
- samoorganizacja molekularna związków amfifilowych
- oddziaływania próbników spinowych i fluorescencyjnych oraz substancji aktywnych biologicznie z micelami, dwuwarstwami lipidowymi i biomakromolekułami.
od 2013 r. - Prezes Polskiego Towarzystwa Badań Radiacyjnych

Więcej

Działalność naukowa

Ok. 70 publikacji naukowych, z których blisko połowa jest efektem współpracy z naukowcami z USA (Univ. Houston, Univ. Detroit Mercy), Austrii (Univ. Innsbruck), Włoch (Solvay Solexis – Research and Technology) i Rumunii (Romanian Academy of Sciences).

Uczestnictwo w realizacji 15 projektów badawczych jako główny wykonawca lub kierownik (5-krotnie); wypromowanie dwóch doktorów nauk chemicznych.

University of Houston, Houston, TX, USA  (post doctoral, 13 mies. 1982/3); University of Detroit Mercy, Detroit, MI, USA (visiting scientist, consulting professor, 28 mies. 1993-2006).


Wydział Chemiczny

Pn Wt Śr Cz Pt So N
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Chemiczna kartka z kalendarza

25 maja 1865 urodził się Pieter Zeeman, holenderki fizyk, współodkrywca zjawiska nazwanego jego imieniem (Efekt Zeemana), które jest podstawą spektroskopii EPR.

 

ABIOM

KOMUNIKATY DZIEKANATU

DZIAŁANIA EDUKACYJNE

Koło Młodych Chemików
MEGAFON
Strefa zabaw i edukacji Fikołkowo

NASZE KOŁA NAUKOWE

 
 
 
 
 

REKRUTACJA

rekrutacja terminy
Wikamp

wikamp
virtul
poczta
webdziekanat
akty prawne
szkolenia
Fb

Facebook
YT

RG

ResearchGate
Wiki

Wikipedia