• BIP

Wydział Chemiczny

Ireneusz Głowacki
SCOPUS
dr hab. inż.
Ireneusz Głowacki
Katedra Fizyki Molekularnej
adiunkt
42 631-32-05 w.25
17

Więcej

Działalność naukowa

 

 

Projekty i sieci międzynarodowe:

 

 1. Network of „Donor-Acceptor light emitting exciplexes as materials for easily to tailor ultra-efficient OLED lighting” – EXCILIGHT, Marie Skłodowska-Curie Actions, Innovative Training Networks in the frame of the Horizon 2020 Framework Programme of EC, 674990,

2015 – w trakcie realizacji, wykonawca;

 1. “Network of Excellence for building up Knowledge for improved Systems Integration for Flexible Organic and Large Area Electronics (FOLAE) and its exploitation” – NoE FlexNet, Network of Excellence for the exploitation of organic and large area electronics in the frame of the Seventh Framework Programme of EC, NoE 247745,

2010 – 2012, wykonawca;

 1. “Network of Excellence for the exploitation of organic and large area electronics” – NoE PolyNet, Network of Excellence in the frame of the 7th Framework Programme of EC, NoE 214006,

2008 – 2010, wykonawca;

 1. „Preparation and characterization of the layers of TTF derivatives in order to build organic field effect transistors„ Bilateral Polish-Spanish project in the frame of the Programme of Action Complementary: New materials and technologies, 34/HIS/2007/02,

2007 – 2010, wykonawca;

 1. „Dielectric spectroscopy and complementary techniques for molecular dynamic study of polymers and organic crystals” – DIELPOL, Marie Curie Host Fellowships for Transfer of Knowledge in the frame of the 6th Framework Programme of EC, Contract MTKDCT-2005-029670,

2006 – 2009, wykonawca;

 1. „Nanostructured and Functional Polymer-Based Materials and Nanocomposites”,
  NANOFUN-POLY, Network of Excellence in the frame of the 6th Framework Programme of EC, NoE 500361-2,

2005 – 2008, wykonawca;

 1. „NAnoscale Integrated processing of self-organizing Multifunctional Organic Materials”
  – NAIMO, Integrating Project in the frame of the 6th Framework Programme of EC, NMP4-CT-2004-500355,

2004 – 2007, wykonawca;

 1. „Self-Assembling and Self-Healing Electronic Devices Based on Mesomorphic Discotic Materials” – DISCEL, Integrating Project in the frame of the 5th Framework Programme of EC, G5RD-CT-2000-00321,

2001 – 2004, główny wykonawca;

 1. „Photogeneration and transport of charge carriers in π–conjugated molecular systems” Bilateral PolishCzech grant, No 5709/R04/R05,

2004 – 2005, wykonawca;

 1. „Charge storage in opto–electronic and electret polymers: physics and applications” Bilateral PolishGerman grant No 001/2002/2003/2005,

2002 – 2005, główny wykonawca;

 1. „Preparation of polymer composites and their electric and photoelectric properties for application in new electrooptic devices” Bilateral PolishFrench grant No I,II,III,

2002 – 2004, koordynator;

 1. „Structure/properties relationship of polymer composites and heterogeneous materials” Bilateral PolishFrench grant PICS 617 No UMR CNRS 3985.I.PICS/2001,

2001, koordynator.

 

 

 

Projekty krajowe:

 

 1. „Nowe emitery fosforescencyjne dla organicznych diod elektroluminescencyjnych” Projekt badawczy NCN 2013/11/B/ST5/01334,

2014 – w trakcie realizacji, wykonawca;

 1. „Struktura i właściwości tranzystorów heterozłączowych na bazie ultracienkich warstw dwufazowych mieszanin skoniugowanych polimerów i związków małocząsteczkowych” Projekt badawczy NCN OMO-2013/08/M/ST5/00914,

2013 – 2017, wykonawca;

 1. „Organiczne kompozyty elektrofosforescencyjne jako warstwy aktywne w tranzystorach” Projekt badawczy MNiSW N N507 399939,

2010 – 2013, główny wykonawca;

 1. „Spektroskopia dielektryczna i techniki komplementarne w badaniach dynamiki molekularnej polimerów i kryształów organicznych”, Projekt badawczy wydzielonych zadań do projektu DIELPOL 29/6. PR UE/2007/7,

2007 – 2009, wykonawca;

 1. „Funkcjonalne Nanomateriały Polimerowe i Nanokompozyty”, Projekt badawczy wydzielonych zadań do Sieci Badawczej NANOFUN-POLY PKBN Nr 138/E-370/6.PR UE/DIE 274/2005-2008,

2005 – 2008, wykonawca;

 1. „Zintegrowane procesy przetwarzania w skali nanometrycznej wielofunkcyjnych materiałów organicznych zdolnych do samoorganizacji”, Projekt badawczy wydzielonych zadań do projektu NAIMO, SPUB-M NMP4-CT2004-500355 138/E-370/SPB/6.PR UE/DIE 411/2004-2007 and 17/6.PR UE/2006/7, 2004-2007 and 2006-2008,

2004 – 2007, wykonawca;

 1. „Konfokalna mikroskopia ramanowska niejednorodnych układów polimerowych” Grant KBN 7 T08A 01320,

2001 – 2003, wykonawca;

 1. „Urządzenia elektroniczne na bazie mezomorficznych materiałów dyskotycznych wykazujące zdolności do samorzutnej organizacji i regeneracji” Projekt badawczy wydzielonych zadań do projektu DISCEL 138/E-370/SPUB-M/5.PR UE/DZ 70,

2001 – 2003, główny wykonawca;

 1. „Otrzymywanie i właściwości opto-elektroniczne polimerów i kompozytów polimerowych ze strukturalnie ograniczonym zasięgiem delokalizacji elektronów” Grant KBN 7 T08E 066 14p 02,

1998 – 2000, główny wykonawca;

 1. „Wpływ organizacji molekularnej i nadmolekularnej na fotoprzewodnictwo i nadprzewo-dnictwo wieloskładnikowych układów polimerowych” Grant KBN 3 T09B 08 p 03,

1995 – 1997, główny wykonawca;

 1. „Badanie procesów transportu i rekombinacji nośników ładunku elektrycznego w mieszaninach poli(N–winylokarbazolu) z poliwęglanem metodą jednoczesnego pomiaru termoluminescencji i prądów termicznie stymulowanych” Grant promotorski KBN 3 T09B 033 08,

1995 – główny wykonawca.

Informacje dla studentów

Piątki: 13:00 - 14:00

Wydział Chemiczny

Pn Wt Śr Cz Pt So N
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Chemiczna kartka z kalendarza

25 maja 1865 urodził się Pieter Zeeman, holenderki fizyk, współodkrywca zjawiska nazwanego jego imieniem (Efekt Zeemana), które jest podstawą spektroskopii EPR.

 

ABIOM

KOMUNIKATY DZIEKANATU

DZIAŁANIA EDUKACYJNE

Koło Młodych Chemików
MEGAFON
Strefa zabaw i edukacji Fikołkowo

NASZE KOŁA NAUKOWE

 
 
 
 
 

REKRUTACJA

rekrutacja terminy
Wikamp

wikamp
virtul
poczta
webdziekanat
akty prawne
szkolenia
Fb

Facebook
YT

RG

ResearchGate
Wiki

Wikipedia