Wydział Chemiczny

Jakub Wojciechowski
dr inż.
Jakub Wojciechowski
Instytut Chemii Ogólnej i Ekologicznej
asystent
Pełnomocnik Dziekana ds. Jakości,
Koordynator systemu zarządzania jakością
42 631-31-19
233
Krystalografia i krystalochemia, oddziaływania międzycząsteczkowe, obliczenia kwantowe.

Więcej

Działalność naukowa

10.2009 – 01.2010  Nancy-Universite,

Cristallographie, Resonance  Magnetque et Modelisations

  • Wykorzystanie pakietu programów MoPro w udokładnianiu rzeczywistej gęstości elektronowej
  • Wykorzystanie programu Crystal06 do periodycznych obliczeń kwantowo-chemicznych
  • Udział w opracowaniu metodyki udokładniania eksperymentalnej gęstości elektronowej za pomocą formalizmu sferycznych atomów i ładunków

Wydział Chemiczny

Chemiczna kartka z kalendarza

14 grudnia 1912 urodził się Adam Bielański, nazywany twórcą polskiej szkoły katalizy. Autor podręczników akademickich z zakresu chemii fizycznej i nieorganicznej.

 Eliksir nr 5 

Zobacz jak wyglądają studia chemiczne na jednym z najlepszych wydziałów politechnicznych w Polsce

 

Film prezentujący Wydział Chemiczny PŁ

 

Nauka Movi(e): Śladami zagadki chemicznej...

 

Nauka movi(e): Prof. Halina Abramczyk opowiada o efektach wielu lat swojej pracy na Wydziale Chemicznym PŁ oraz o problemach kobiet w świecie naukowym

 Nauka movi(e): Izotopy rozpoznają nowotwory
– rozmowa z prof. Piotrem Panethem

 Nauka movi(e): Opakowania pokażą świeżość produktu
– rozmowa z dr inż. Anną Masek
 

KOMUNIKATY DZIEKANATU

DZIAŁANIA EDUKACYJNE

Koło Młodych Chemików
MEGAFON
Strefa zabaw i edukacji Fikołkowo

NASZE KOŁA NAUKOWE

 
 
 
 
 

ABIOM

WikampFb

Facebook
YT

RG

ResearchGate
Wiki

Wikipedia