Wydział Chemiczny

Lesław Sieroń
dr inż.
Lesław Sieroń
Instytut Chemii Ogólnej i Ekologicznej
starszy specjalista
- Administrator WWW Wydziału Chemicznego
- Administrator LAN Wydziału Chemicznego
- Kierownik Pracowni Komputerowej GIS

Więcej

Dodatkowe informacje

42 631-31-11
235
Krystalografia i rentgenografia strukturalna, chemia koordynacyjna, związki kompleksowe, słabe oddziaływania międzycząsteczkowe.
Sieci komputerowe, grafika komputerowa.
.

Działalność naukowa

 1. A. Tosik, L. Sieroń, M. Bukowska-Strzyżewska
  "Heptacoordinate CuII in catena-Poly[aquabis(benzimidazole-N3)copper(II)-μ-adipato-O,O':O'',O''']"
  Acta Cryst. (1995). C51, 1985-1987
   
 2. A. Tosik, L. Sieroń, M. Bukowska-Strzyżewska
  "catena-Poly[aqua(benzimidazole-N3)copper(II)-μ-malonato-O,O'':O']"
  Acta Cryst. (1995). C51, 1987-1989
   
 3. W. Maniukiewicz, L. Sieroń, M. Bukowska-Strzyżewska, A. Turek
  "Triaquahexathiocyanatobismuthlanthanum Dihydrate, [Bi(SCN)6La(H2O)3].2H2O, and Triaquahexathiocyanatobismuthneodymium Dihydrate, [Bi(SCN)6Nd(H2O)3].2H2O"
  Acta Cryst. (1996). C52, 753-757
   
 4. L. Sieroń, M. Bukowska-Strzyżewska, A. Cygański, A. Turek
  "X-ray crystal structures of [Bi(C2H2N2S3)(SCN)3] (1) and Cs2K[Bi(SCN)6] (2). An unusual pentagonal-pyramidal coordination of Bi(III) in (1)"
  Polyhedron (1996). 15, 3923-3931
   
 5. L. Sieroń, M. Bukowska-Strzyżewska
  "trans-Diaquabis(pyridine-2-carboxamide-N1,O)copper(II) Dichloride and Dibromide"
  Acta Cryst. (1997). C53, 296-298
   
 6. M. Bukowska-Strzyżewska, W. Maniukiewicz, L. Sieroń
  "The Deformation of Di-μμ-halide Dinuclear Five-Coordinate Copper(II) Complexes in the Crystalline State"
  Acta Cryst. (1997). B53, 466-475
   
 7. L. Sieroń, M. Bukowska-Strzyżewska
  "trans-Diperchloratobis(pyridine-2-carboxamide-N1,O)copper(II)"
  Acta Cryst. (1998). C54, 322-324
   
 8. L. Sieroń, M. Bukowska-Strzyżewska
  "Poly[bis(benzimidazole-N3)copper(II)-μ-acetylenedicarboxylato-O:O'-μ-aqua] and Poly[bis(benzimidazole-N3)copper(II)-μ-aqua-μ-fumarato-O:O']"
  Acta Cryst. (1998). C54, 1431-1435
   
 9. L. Sieroń, M. Bukowska-Strzyżewska
  "cis-Bis(2-amino-1,3-benzothiazole-N3)bis(formato-O,O')copper(II)"
  Acta Cryst. (1999). C55, 167-169
   
 10. L. Sieroń, A. Tosik, M. Bukowska-Strzyżewska
  "Crystal structure of (3,3′,4,4′-tetramethyl-1,1′-diphosphaferrocen-2-yl) carboxylic acid and its bis-[W(CO)5]
  complex·0.5C5H12: Conformation of 1,1′-diphosphaferrocenes"
  J.Chem.Cryst. (1998). 28, 621
   
 11. L. Sieroń, M. Bukowska-Strzyżewska
  "catena-Poly[[[diaqua(pyridine-2-carboxamide-N1,O)copper(II)]-μ-(sulfato-O:O')] monohydrate]"
  Acta Cryst. (1999). C55, 491-494
   
 12. L. Sieroń, M. Bukowska-Strzyżewska
  "catena-Poly[[bis(benzimidazole-N3)copper(II)]-μ-suberato-O,O':O'',O'''] and catena-poly[[[bis(benzimidazole-N3)copper(II)]-μ-sebacato-O,O':O'',O'''] dihydrate]"
  Acta Cryst. (1999). C55, 1230-1234
   
 13. L. Sieroń, M. Bukowska-Strzyżewska
  "Bis(μ-succinato-O,O':O'',O''')bis[bis(2-amino-1,3-benzothiazole-N3)copper(II)]"
  Acta Cryst. (2000). C56, 19-21
   
 14. L. Sieroń, M. Bukowska-Strzyżewska, M. Korabik, J. Mroziński
  "X-ray structure of poly[aquabis(benzimidazole-N3)copper(II)-μ-trans-2-butene-1,4-dicarboxylato-O,O′:O″,O] (I) and magnetic and spectroscopic characterization of I and the isostructural copper(II)-μ-adipato complex II"
  Polyhedron (2002). 21, 2473-2479
   
 15. L. Chęcińska, L. Sieroń, M. Bukowska-Strzyżewska, Z. H. Kudzin, L. Fábián
  "Two derivatives of (N-phenylthioureidoalkyl)phosphonates"
  Acta Cryst. (2003). C59, o46-o50
   
 16. L. Sieroń
  catena-Poly[[aqua(diformato-κO)copper(II)]-μ-1,4-diazabicyclo[2.2.2]octane-κ2N:N']"
  Acta Cryst. (2003). E59, m803-m805
   
 17. L. Sieroń
  "Aqua(malonato-κ2O,O')(pyridine-2-carboxamide-κ2N1,O)copper(II) monohydrate"
  Acta Cryst. (2004). E60, m297-m299
   
 18. L. Sieroń
  "Redetermination of tetrakis(μ-acetato-κ2O:O')bis[(2-aminopyridine-κN)copper(II)]"
  Acta Cryst. (2004). E60, m577-m578
   
 19. L. Sieroń, B. Nagaraj, B. Prabhuswamy, H. S. Yathirajan, P. Nagaraja, R. S. Narasegowda, S. L. Gaonkar
  "Trityl losartan"
  Acta Cryst. (2004). C60, o821-o823
   
 20. L. Sieroń, A. Tosik
  "Pentacarbonyl(3,3',4,4'-tetramethyl-1,1'-diphosphaferrocene-kP)tungsten(0)"
  Acta Cryst. (2004). E60, m1828-m1829
   
 21. L. Sieroń, S. Shashikanth, H. S. Yathirajan, T. D. Venu, B. Nagaraj, P. Nagaraja, S. A. Khanum
  "2-Benzoyloxy-5-methylbenzophenone"
  Acta Cryst. (2004). E60, o1889-o1891
   
 22. Dariusz Pawlica, Marek Marszałek, Grzegorz Mynarczuk, Lesław Sieroń and Julita Eilmes
  "New unsymmetrical Schiff base Ni(II) complexes as scaffolds for dendritic and amino acid superstructures"
  New J. Chem. (2004). 28, 1615-1621
   
 23. L. Sieroń
  "Quinolinium perchlorate"
  Acta Cryst. (2005). E61, o2091-o2092
   
 24. L. Sieroń
  "Crystal Structure of 2-Aminobenzothiazolinium Perchlorate"
  Analytical Sciences: X-ray Structure Analysis Online, (2005). 21(11), x179-x180
   
 25. J. Grolik, L. Sieroń, J. Eilmes
  "A new liquid crystalline derivative of dibenzotetraaza[14]annulene: synthesis, characterization and the preliminary evaluation of mesomorphic properties"
  Tetrahedron Letters (2006). 47, pp. 8209-8213
   
 26. D. Pawlica, M. Radic Stojkovic, L. Sieroń, I. Piantanida, J. Eilmes
  "Synthesis, crystal structures and the preliminary evaluation of the new dibenzotetraaza[14]annulene-based DNA/RNA binding agents"
  Tetrahedron (2006). 62, pp. 9156-9165
   
 27. L. Sieroń
  "Tetrakis(1H-benzimidazole-κN3)(sulfato-kO)copper(II) dimethyl sulfoxide solvate"
  Acta Cryst. (2007). E63, m579-m580
   
 28. L. Sieroń
  "catena-Poly[[bis(2-amino-1,3-benzothiazole-κN3)copper(II)]-m-adipato-κ4O,O':O'',O''']"
  Acta Cryst. (2007). E63, m598-m600
   
 29. L. Sieroń
  "1,2,4-Triazolium bromide"
  Acta Cryst. (2007). E63, o904-o905
   
 30. L. Sieroń
  "Pyridazinium perchlorate"
  Acta Cryst. (2007). E63, o1199-o1200
   
 31. L. Sieroń
  "trans-Bis(hydrogen maleato-κO)bis(pyridine-2-carboxamide-κ2N1,O)copper(II)"
  Acta Cryst. (2007). E63, m862-m864
   
 32. L. Sieroń
  "Benzotriazolium perchlorate monohydrate"
  Acta Cryst. (2007). E63, o2089-o2090
   
 33. L. Sieroń
  "Bis(2-amino-2-thiazolinium) tetra-μ-formato-κ8O:O'-bis[(formato-kO)copper(II)]"
  Acta Cryst. (2007). C63, m199-m200
   
 34. L. Sieroń
  "Phenazinium perchlorate"
  Acta Cryst. (2007). E63, o2508
   
 35. L. Sieroń
  "Aquabis(chloroacetato-κO)bis(pyridine-κN)copper(II)"
  Acta Cryst. (2007). E63, m1659-m1661
   
 36. L. Sieroń
  "Tetrakis(m-chloroacetato-κ2O:O')bis[(N,N-dimethylformamide-κO)copper(II)]"
  Acta Cryst. (2007). E63, m1966
   
 37. L. Sieroń
  "Bis(2-amino-2-thiazolinium) dichromate(VI)"
  Acta Cryst. (2007). E63, m2068
   
 38. L. Sieroń
  "Benzimidazolium perchlorate"
  Acta Cryst. (2007). E63, o3585
   
 39. L. Sieroń
  "Bis(2-aminopyrimidin-1-ium) dichromate(VI)"
  Acta Cryst. (2007). E63, m2336
   
 40. P. Kiełbasiński, M. Rachwalski, M. Kwiatkowska, M. Mikołajczyk, W. M. Wieczorek, M. Szyrej, L. Sieroń, F. P. J. T. Rutjes
  Tetrahedron: Asymmetry18 (2007) 2108–2112
  "Enzyme-promoted desymmetrisation of prochiral bis(cyanomethyl)phenylphosphine oxide"
   
 41. L. Sieroń
  "Aqua(oxydiacetato-κ3O,O',O'')(pyridine-2-carboxamide-κ2N1,O)copper(II)"
  Acta Cryst. (2007). E63, m3087
   
 42. L. Sieroń
  "Poly[bis(μ2-formato-κ2O:O')(quinoxaline-κN)copper(II)]"
  Acta Cryst. (2008). E64, m53
   
 43. L. Sieroń
  1H-Benzotriazol-3-ium (1H-benzotriazole-κN3)trichloridocobaltate(II) monohydrate: a reformulation"
  Acta Cryst. (2008). E64, m58
   
 44. L. Sieroń, A. Kudaj, A. Olma, J. Karolak-Wojciechowska
  "tert-Butyl N-[(S)-3-isobutyl-2-oxooxetan-3-yl]carbamate"
  Acta Cryst. (2008). E64, o207
   
 45. L. Sieroń, K Kieć-Kononowicz, J. Karolak-Wojciechowska
  "Four- and five-coordinate copper(II) complexes with
  N-(4,4-diphenyl-5-oxo-4,5-dihydro-1H-imidazol-2-yl)glycine"
  Acta Cryst. (2008). C64, m79-m82
   
 46. L. Sieroń, A. Kudaj, A. Olma, J. Karolak-Wojciechowska
  "tert-Butyl N-[(S)-3-isopropyl-2-oxooxetan-3-yl]carbamate"
  Acta Cryst. (2008). E64, o550
   
 47. J. Grolik, P. M. Dominiak, L. Sieroń, K. Woźniak, J. Eilmes
  "New lacunar-type and pendant groups containing derivatives of β-unsubstituted dibenzotetraaza[14]annulenes-syntheses and crystal structures"
  Tetrahedron (2008). 64, 7796-7806
   
 48. M. Rachwalski, M. Kwiatkowska, J. Drabowicz, M. Kłos, W. M. Wieczorek, M. Szyrej, L. Sieroń, P. Kiełbasiński
  "Enzyme-promoted desymmetrization of bis(2-hydroxymethylphenyl) sulfoxide as a route to tridentate chiral catalysts"
  Tetrahedron: Asymmetry (2008). 19, 2096-2101
   
 49. J. Kobyłecka, A. Turek, L. Sieroń
  "Phenoxyalkanoic acid complexes Part II. Complexes of selected bivalent metals with 2,4-dichlorophenoxyacetic acid (2,4D) and 2-(2,4-dichlorophenoxy)propionic acid (2,4DP)"
  Thermochim. Acta (2009). 482, 49-56
   
 50. D. Pawlica, M. Radić-Stojković, Ł. Dudek, I. Piantanida, L. Sieroń, J. Eilmes
  "New dicationic derivatives of dibenzotetraaza[14]annulene: tuning DNA-binding properties"
  Tetrahedron (2009). 65, pp. 3980-3989
   
 51. J. Holt, A. M. Maj, E. P. Schudde, K. M. Pietrusiewicz, L. Sieroń, W. Wieczorek, T. Jerphagnon, I. W. C. E. Arends, U. Hanefeld, A. J. Minnaard
  "On the Resolution of Secondary Phosphine Oxides via Diastereomeric Complex Formation: The Case of tert-Butylphenylphosphine Oxide"
  Synthesis (2009). 2061-2065
   
 52. J. Karolak-Wojciechowska, K. Kieć-Kononowicz, L. Sieroń
  "Charge-assisted N–H…Cl hydrogen bonds in the structures of 5-benzylidene-imidazol-4-one glycinate hydrochlorides"
  J. Mol. Struct. (2009). 934, 123-128
   
 53. J. Krysiak, W. H. Midura, W. Wieczorek, L. Sieroń, M. Mikołajczyk
  "Constrained cycloalkyl analogues of glutamic acid: stereocontrolled synthesis of (+)-2-aminobicyclo[3.1.0]hexane-2,6-dicarboxylic acid (LY354740) and its 6-phosphonic acid analogue"
  Tetrahedron: Asymmetry (2010). 21, 1486-1493
  doi:10.1016/j.tetasy.2010.04.051
   
 54. J. Grolik, K. Zwoliński, L. Sieroń, J. Eilmes
  "Lacunar derivatives of dibenzotetraaza[14]annulene: synthesis and crystal structure of new receptors produced via bis-alkylation of the macrocyclic precursor"
  Tetrahedron (2011). 67, 2623-2632
  doi:10.1016/j.tet.2011.02.010
   
 55. L. Sieroń, J. Kobyłecka, A. Turek
  "Crystal Packing and Supramolecular Motifs in Four Phenoxyalkanoic Acid Herbicides—Low-Temperature Redeterminations"
  Organic Chemistry International, Volume 2011 (2011), Article ID 608165, 5 pages
  doi:10.1155/2011/608165
   
 56. M. Remko, J. Bojarska, P. Ježko, L. Sieroń, A. Olczak, W. Maniukiewicz
  "Crystal and molecular structure of perindopril erbumine salt"
  J. Mol. Struct. (2011). 997, 103-109
  doi:10.1016/j.molstruc.2011.05.005
   
 57. S. Kaczmarczyk, M. Kwiatkowska, L. Madalińska, A. Barbachowska, M. Rachwalski, J. Błaszczyk, L. Sieroń, P. Kiełbasiński
  "Enzymatic Synthesis of Enantiopure Precursors of Chiral Bidentate and Tridentate Phosphorus Catalysts"
  Adv. Synth. Catal. (2011). 353, 2446-2454
  doi: 10.1002/adsc.201100280
   
 58. M. Mikołajczyk, J. Łuczak, L. Sieroń, M.W. Wieczorek
  "Stereoselective synthesis of both enantiomers of P-chirogenic 2-oxo-2-thio-1,3,2- oxazaphosphorinane tetramethylammonium salt as key precursors to structurally diverse chiral derivatives"
  Tetrahedron (2012). 68, 126-132
  doi:10.1016/j.tet.2011.10.085
   
 59. J. Bojarska, W. Maniukiewicz, L. Sieroń, A. Fruziński, P. Kopczacki, K. Walczyński, M. Remko
  "Novel pseudopolymorph of the active metabolite of perindopril"
  Acta Cryst. (2012). C68, o341-o343
  doi:10.1107/S0108270112032349
   
 60. J. Bojarska, W. Maniukiewicz, L. Sieroń, P. Kopczacki, K. Walczyński, M. Remko
  "Perindoprilat monohydrate"
  Acta Cryst. (2012). C68, o443-o446
  doi:10.1107/S0108270112041583
   
 61. J. Bojarska, W. Maniukiewicz, L. Sieroń, M. Remko
  "An orthorhombic polymorph of a cyclization product of perindopril"
  Acta Cryst. (2013). C69, o1-o4
  doi:10.1107/S0108270113011025
   
 62. J. Bojarska, W. Maniukiewicz, L. Sieroń
  "Three new olanzapine structures: the acetic acid monosolvate, and the propan-2-ol and propan-2-one hemisolvate monohydrates"
  Acta Cryst. (2013). C69, 781-786
  doi:10.1107/S010827011301411X
   
 63. J. Bojarska, W. Maniukiewicz, M. L. Główka, L. Sieroń, M. Remko
  "Crystal Structure of a Perindopril Cyclization Product, C19H30N2O4"
  J. Chil. Chem. Soc. (2013). 58, 1530-1532
  doi:10.4067/S0717-97072013000100006
   
 64. K. Owsianik, L. Vendier, J. Błaszczyk, L. Sieroń
  "Synthesis and structures of non-cyclic and cyclic mono- and bisphosphonium salts derived from 1,8-bis(diphenylphosphino)naphthalene"
  Tetrahedron (2013). 69, 1628-1633.
  doi:10.1016/j.tet.2012.11.081
   
 65. P. Łyżwa, J. Błaszczyk, L. Sieroń, M. Mikołajczyk
  "Asymmetric Synthesis of Structurally Diverse Aminophosphonic Acids by Using Enantiopure N-(p-Tolylsulfinyl)cinnamaldimines as Reagents"
  Eur. J. Org. Chem. (2013). 2106–2115.
  doi:10.1002/ejoc.201201589
   
 66. R. Bikas, H. Hosseini-Monfared, L. Sieroń, A. Gutiérrez
  "Synthesis, crystal structure, spectroscopic study and magnetic ‎behavior of the first dinuclear Mn(II) complex of hydrazone based ‎ligand containing dicyanamide bridging groups"
  J. Coord. Chem. (2013). 66(22), 4023-4031.
  doi:10.1080/00958972.2013.858811
   
 67. P. Kiełbasiński, J. Łuczak, T. Cierpiał, J. Błaszczyk, L. Sieroń, K. Wiktorska, K. Lubelska, M. Milczarek, Z. Chilmończyk
  "New enantiomeric fluorine-containing derivatives of sulforaphane: Synthesis, absolute configurations and biological activity"
  Eur. J. Med. Chem. (2014). 76, 332–342.
  doi:10.1016/j.ejmech.2014.02.036
   
 68. J. Bojarska, W. Maniukiewicz, A. Fruziński, L. Sieroń, M. Remko
  "Captopril and its dimer captopril di­sulfide: comparative structural and conformational studies"
  Acta Cryst. (2015). C71, 199-203.
  doi:10.1107/S2053229615002582
   
 69. A. Kaźmierska, M. Gryl, K. Stadnicka, L. Sieroń,  A. Eilmes, J. Nowak, M. Matković, M. Radić-Stojković, I. Piantanida, J. Eilmes
  "Dicationic derivatives of dinaphthotetraaza[14]annulene: synthesis, crystal structures and the preliminary evaluation of their DNA binding properties"
  Tetrahedron. (2015). 71, 4163-4173.
  doi:10.1016/j.tet.2015.04.098
   
 70. R. Bikas, N. Noshiranzadeh, L. Sieroń, H. Hosseini-Monfared, J.M. Barandiarand, T. Lis, J. Alonso
  "Syntheses, crystal structures and magnetic studies of new manganese(II) coordination polymers with ditopic N-pyridinylisonicotinohydrazide ligand and dicyanamide"
  Inorg. Chem. Commun. (2016). 67, 85-89.
  doi:10.1016/j.inoche.2016.03.009
   
 71. W.H. Midura, M. Cypryk, A. Rzewnicka, J.A. Krysiak, L. Sieroń
  "Stereoselective Cyclopropanation as a Way to 1-Aminocyclopropane-1-phosphonic Acids: Rationale for Phosphoryl Group Migration"
  Eur. J. Chem. Org. (2016). 2064–2074.
  doi:10.1002/ejoc.201600111
   
 72. W. Maniukiewicz, M. Oracz, L. Sieroń
  "Structural characterization and Hirshfeld surface analysis of racemic baclofen"
  J. Mol. Struct. (2016). 271–275.
  doi:10.1016/j.molstruc.2016.06.041

Wydział Chemiczny

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Chemiczna kartka z kalendarza

20 października 1891 urodził się James Chadwick, angielski fizyk, laureat nagrody Nobla z dziedziny fizyki (1935) za odkrycie neutronu (1932).

 Eliksir nr 5 

Zobacz jak wyglądają studia chemiczne na jednym z najlepszych wydziałów politechnicznych w Polsce

 

Film prezentujący Wydział Chemiczny PŁ

 

Nauka Movi(e): Śladami zagadki chemicznej...

 

Nauka movi(e): Prof. Halina Abramczyk opowiada o efektach wielu lat swojej pracy na Wydziale Chemicznym PŁ oraz o problemach kobiet w świecie naukowym

 Nauka movi(e): Izotopy rozpoznają nowotwory
– rozmowa z prof. Piotrem Panethem

 Nauka movi(e): Opakowania pokażą świeżość produktu
– rozmowa z dr inż. Anną Masek
 

KOMUNIKATY DZIEKANATU

DZIAŁANIA EDUKACYJNE

Koło Młodych Chemików
 
Strefa zabaw i edukacji Fikołkowo
MEGAFON
 

NASZE KOŁA NAUKOWE

 
 
 
 
 

ABIOM

WikampFb

Facebook
YT

RG

ResearchGate
Wiki

Wikipedia