Wydział Chemiczny

Małgorzata Szynkowska
prof. dr hab. inż.
Małgorzata Szynkowska
Instytut Chemii Ogólnej i Ekologicznej
profesor nadzw.
Dziekan Wydziału Chemicznego
2007-2011 Członek Komisji Analityki Sądowej i Toksykologicznej Komitetu Chemii Analitycznej Polskiej Akademii Nauk.
2011-2015 Członek Zespołu Analizy Spektralnej Komitetu Chemii Analitycznej Polskiej
Akademii Nauk.
2015-2019 Członek Komitetu Chemii Analitycznej Polskiej Akademii Nauk.
2015-2019 Członek Komisji Analityki Sądowej i Toksykologicznej Komitetu Chemii Analitycznej Polskiej Akademii Nauk.
2015-2019 Członek Zespołu Analizy Spektralnej Komitetu Chemii Analitycznej Polskiej
Akademii Nauk.
42 631-30-99
Dziedziny badań:
chemia analityczna, chemia środowiska, chemia sądowa, fizykochemia powierzchni, kataliza heterogeniczna, fotokataliza.
Tematyka badań:
Zastosowanie współczesnych technik badawczych (TOF-SIMS, SEM-EDS, ICP-OES, ICP-MS, LA-ICP-TOF-MS, AAS) w rozwiązywaniu wybranych zagadnień z zakresu analizy śladowej
i uzyskaniu (jakościowych i ilościowych) informacji z różnych dziedzin, obejmujących kryminalistykę, stomatologię, ochronę środowiska, badania surowców i wyrobów włókienniczych, analizę dzieł sztuki.
Katalizatory i fotokatalizatory w procesach utleniania odorowych związków azotu i siarki.
Technologia redukcji emisji rtęci z procesów spalania węgla.
Dorobek publikacyjny obejmuje około150 pozycji, w tym ponad 80 artykułów w czasopismach naukowych z bazy JCR, 28 rozdziałów w monografiach krajowych i zagranicznych (15 na zaproszenie). - redaktor naukowy monografii „Współczesna problematyka odorów” (red

Więcej

Działalność naukowa

Strathclyde University, Glasgow, Wielka Brytania, 1984 r. Thermo Jarrel Ash Corporation, Boston, USA, 1996 r. Uniwersytet KaHo, Gent, Belgia, 1997 r. Physical Electronics, Minneapolis, USA, 2001 r. ION-TOF, Muenster, Niemcy, 2001 r. Thermo Jarrel Ash Corporation, Boston, USA, 2002 r., ION-TOF, Muenster, Niemcy, 2002 r. Thermo Electron Corporation, Manchester, Wielka Brytania, 2004 r. University of Glamorgan, Trefforest, Wielka Brytania, 2005 r. Thermo Fisher Scientific, Mediolan, Włochy, 2010 r. University of Surrey, Wielka Brytania, 2011 r. Lawrence Berkeley National Laboratory, USA, 2013 r.


Wydział Chemiczny

Chemiczna kartka z kalendarza

14 grudnia 1912 urodził się Adam Bielański, nazywany twórcą polskiej szkoły katalizy. Autor podręczników akademickich z zakresu chemii fizycznej i nieorganicznej.

 Eliksir nr 5 

Zobacz jak wyglądają studia chemiczne na jednym z najlepszych wydziałów politechnicznych w Polsce

 

Film prezentujący Wydział Chemiczny PŁ

 

Nauka Movi(e): Śladami zagadki chemicznej...

 

Nauka movi(e): Prof. Halina Abramczyk opowiada o efektach wielu lat swojej pracy na Wydziale Chemicznym PŁ oraz o problemach kobiet w świecie naukowym

 Nauka movi(e): Izotopy rozpoznają nowotwory
– rozmowa z prof. Piotrem Panethem

 Nauka movi(e): Opakowania pokażą świeżość produktu
– rozmowa z dr inż. Anną Masek
 

KOMUNIKATY DZIEKANATU

DZIAŁANIA EDUKACYJNE

Koło Młodych Chemików
MEGAFON
Strefa zabaw i edukacji Fikołkowo

NASZE KOŁA NAUKOWE

 
 
 
 
 

ABIOM

WikampFb

Facebook
YT

RG

ResearchGate
Wiki

Wikipedia