Wydział Chemiczny

Marcin Kozanecki
dr inż.
Marcin Kozanecki
Katedra Fizyki Molekularnej
adiunkt
Senator PŁ w kadencji 2016-2020
Członek Senackiej Komisji ds. Dydaktyki i Spraw Studenckich
Członek Rady Wydziału Chemicznego PŁ w kadencji 2016-2020
Członek Wydziałowej Komisji ds. Dydaktyki i Jakości Kształcenia
Opiekun Studenckiego Koła Naukowego NANO

Więcej

Dodatkowe informacje

42 631-32-05 w.22
14

Działalność naukowa

Projekty międzynarodowe:

2006-2009 „Dielectric spectroscopy and complementary techniques for molecular dynamic study of polymers and organic crystals.“ – “Dielpol”; Transfer of Knowledge, Marie Curie Action 6 FP EC – wykonawca, work package leader

 2004-2008     „Nanostructured and Functional Polymer Based Materials and Nanocomposites.” – “Nanofun–poly”; Network of Excellence 6 FP EC – wykonawca

2002 -2005     „Badanie relacji pomiędzy strukturą i właściwościami nowych hydrożeli opartych na polimerach naturalnych.” – projekt “POLONIUM” z UMR CNRS France – wykonawca

2002-2005       „Correlations between structure and properties of polymer materials. Physical aging.” – program “POLONIUM” z UMR CNRS France – wykonawca

2001-2004       „Urządzenia elektroniczne na bazie mezomorficznych materiałów dyskotycznych wykazujące zdolności do samorzutnej organizacji i regeneracji.” – (5 FP EC) –  wykonawca

1999-2001      „Environmentally friendly polyurethane materials from precursors of compact architectures.” – program ”COPERNICUS” (5 FP EC) – wykonawca

1998 – 2001    „Związek struktura własciwości kompozytów polimerowych oraz materiałów heterogenicznych.” – polsko-francuski dwustronny projekt badawczy, program ”PICS” – wykonawca

Projekty krajowe:

„Nanomateriały o ściśle zdefiniowanej architekturze – projektowanie, synteza, właściwości.” – wykonawca – area leader (grant NCN; kierownik projektu: prof. K. Matyjaszewski)

2014-2017       „Wpływ oddziaływań międzycząsteczkowych na zjawisko rezonansu ramanowskiego w wodzie.” kierownik projektu (grant NCN)

2013-2016       „Nowe katalityczne układy cienkowarstwowe wytwarzane metodą nakładania w zimnej plazmie do reaktorów rozszczepienia wody oraz ogniw paliwowych.” – wykonawca (grant NCN; kierownik projektu: prof. J. Tyczkowski)

2010-2013       „Badanie oddziaływań międzycząsteczkowych i dynamiki molekularnej w termoczułych hydrożelach polimerowych uzyskanych na drodze polimeryzacji rodnikowej z przeniesieniem atomu (ATRP) oraz na drodze syntezy radiacyjnej." – główny wykonawca (grant NCN; kierownik projektu: dr. L. Okrasa)

2009-2012       „Katalizatory cienkowarstwowe wytwarzane metodą nakładania w zimnej plazmie do reaktorów strukturalnych.” – wykonawca  (grant NCN; kierownik projektu: prof. J. Tyczkowski)

2006-2009       „Spektroskopia dielektryczna i techniki komplementarne w badaniach dynamiki molekularnej polimerów i kryształów organicznych.” – SPUB-M do projektu ”DIELPOL” – wykonawca (grant MNiSW; kierownik projektu: prof. J. Ulanski)

2005-2008       „Funkcjonalne nanomateriały polimerowe i nanokompozyty.” – SPUB-M do projektu ”NANOFUN-POLY” – wykonawca (grant MNiSW; kierownik projektu: prof. J. Ulanski)

2000-2001       „Przyjazne dla środowiska usieciowane materiały poliuretanowe powstałe z prekursorów o architekturze kompaktowej.” – SPUB-M do projektu "COPERNICUS” – wykonawca (grant MNiSW; kierownik projektu: prof. J. Ulanski)

1999-2001       „Zastosowanie spektroskopii ramanowskiej do badań struktury kompozytów ciekłokrystalicznych pochodnych celulozy oraz związków akrylowych." – grant promotorski – główny wykonawca (grant KBN; kierownik projektu: prof. J. Ulanski)

1998                ”Wytwarzanie struktura i właściwości materiału kompozytowego otrzymanego na bazie (2-hydroksypropylo)celulozy i poliakrylonitrylu." – grant młodego badacza – kierownik projektu (grant KBN)

1997-2001       „Wieloskładnikowe materiały polimerowe o specjalnych właściwościach, elektrycznych i optycznych. Wytwarzanie anizotropowych sieci celulozowych o specyficznych właściwościach optycznych.” - wykonawca (grant KBN; kierownik projektu: prof. J. Ulanski)   


Wydział Chemiczny

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Chemiczna kartka z kalendarza

22 listopada 1917 urodził się Andrew Fielding Huxley, angielski biofizyk, który wraz z Alanem Lloyd Hodgkinem opisali mechanizmy jonowe leżące u podstaw inicjacji i generacji potencjałów czynnościowych w neuronach.

 Eliksir nr 5 

Zobacz jak wyglądają studia chemiczne na jednym z najlepszych wydziałów politechnicznych w Polsce

 

Film prezentujący Wydział Chemiczny PŁ

 

Nauka Movi(e): Śladami zagadki chemicznej...

 

Nauka movi(e): Prof. Halina Abramczyk opowiada o efektach wielu lat swojej pracy na Wydziale Chemicznym PŁ oraz o problemach kobiet w świecie naukowym

 Nauka movi(e): Izotopy rozpoznają nowotwory
– rozmowa z prof. Piotrem Panethem

 Nauka movi(e): Opakowania pokażą świeżość produktu
– rozmowa z dr inż. Anną Masek
 

KOMUNIKATY DZIEKANATU

DZIAŁANIA EDUKACYJNE

Koło Młodych Chemików
MEGAFON
Strefa zabaw i edukacji Fikołkowo

NASZE KOŁA NAUKOWE

 
 
 
 
 

ABIOM

WikampFb

Facebook
YT

RG

ResearchGate
Wiki

Wikipedia