Wydział Chemiczny

Tomasz Janecki
prof. dr hab. inż.
Tomasz Janecki
Instytut Chemii Organicznej
profesor zw.
Z-ca Dyrektora Instytutu Chemii Organicznej ds. naukowych

Więcej

Dodatkowe informacje

42 631-32-20
301b
Chemia organiczna / synteza organiczna / zastosowanie organicznych związków fosforu oraz kompleksów metali przejściowych w syntezie organicznej /synteza związków heterocyklicznych/ synteza związków o działaniu cytotoksycznym (alfa-alkilideno laktony i laktamy) / neuropeptydy

Działalność naukowa

Wybrane publikacje z ostatnich lat:

1. Albrecht A., Albrecht Ł., Janecki T.

"Recent Advances in the Synthesis of a-Alkylidene-Substituted d-Lactones, g-Lactams and d-Lactams.”

Eur. J. Org. Chem. 2011, 2747-2766.

2. Modranka J. Janecki T.

1. Projekt badawczy :"Opracowanie innowacyjnej metody syntezy Dapagliflozinu" (NCBR, PBS2, termin realizacji 01.09.2013 - 30.04.2016)

2. Projekt badawczy: Synteza biologicznie ważnych 2-alkilideno-1-oksoheterocykli z wykorzystaniem reagentów Hornera-Wadswortha-Emmonsa" (NCN, Opus 4, termin realizacji 13.09.2013 - 12.09.2017).

Strathclyde University, Glasgow, Wielka Brytania 11.1983 - 11.1984 (postdoctoral fellow, Prof. Peter Pauson) 10.2003 - 12.2003 (grant The Royal Society of Chemistry) University of Texas, Austin, USA, 06.1990 - 03.1991 (postdoctoral fellow, Prof. Josef Michl) 06.1992 – 08.1994 (postdoctoral fellow, Prof. Karl Folkers) Tulane University, New Orleans, USA 06.1998 – 01.1999 (assistant professor)

Informacje dla studentów

poniedziałek 13.00 - 14.00
poniedziałek 16.00 - 17.00

Program wykładu z Chemii Organicznej dla kierunku

Technologia Chemiczna

Semestr IV, rok akademicki 2012/2013

1.Pochodne kwasów karboksylowych

 1. a)klasyfikacja (estry, bezwodniki, halogenki kwasowe, amidy, nitryle), nomenklatura, struktura, właściwości fizyczne
 2. b)reakcje (hydroliza pochodnych kwasów karboksylowych, reaktywność pochodnych kwasów karboksylowych w reakcjach podstawienia nukleofilowego na grupie acylowej, reakcje chlorków kwasowych, bezwodników i estrów z nukleofilami takimi jak aminy, alkohole i sole kwasów karboksylowych, redukcja pochodnych kwasów karboksylowych (redukcja estrów do alkoholi, amidów i nitryli do amin, chlorków kwasowych do aldehydów), reakcje pochodnych kwasów karboksylowych z reagentami metaloorganicznymi (reakcja estrów z odczynnikami Grignarda, chlorków kwasowych z odczynnikami miedziolitoorganicznymi), reakcja podbrominowa Hofmanna, przegrupowanie Curtiusa
 3. c)metody syntezy pochodnych kwasów karboksylowych
 4. d)występowanie i zastosowania kwasów karboksylowych i ich pochodnych

2.Chemia jonów enolanowych, enoli i α,β-nienasyconych związków karbonylowych

 1. a)kwasowość związków karbonylowych
 2. b)enolizacja związków karbonylowych (trwałość enoli, kataliza kwaśna i zasadowa)
 3. c)α-halogenowanie związków karbonylowych w środowisku kwaśnym i zasadowym, α-bromowanie kwasów karboksylowych
 4. d)reakcje i kondensacje aldolowe katalizowane zasadami i kwasami, mieszane reakcje aldolowe (kondensacja Claisena - Schmidta), przeprowadzanie syntez z wykorzystaniem kondensacji aldolowych
 5. e)reakcje kondensacji z udziałem jonów enolanowych estrów (kondensacja Claisena, Dieckmanna, mieszana kondensacja Claisena, syntezy przy użyciu kondensacji Claisena, syntezy z udziałem enolanów estru malonowego i acetylooctowego, planowanie syntezy, podejście retrosyntetyczne)
 6. f)reakcje sprzężonej addycji (sprzężona addycja do α,β-nienasyconych związków karbonylowych, sprzężona addycja jonów enolanowych – addycja Michaela annulacja Robinsona, planowanie syntezy w oparciu o addycję Michaela, reakcje α,β-nienasyconych związków karbonylowych z reagentami litoorganicznymi i miedziolitoorganicznymi)

3.Aminy

 1. a)nomenklatura, struktura, właściwości fizyczne (wpływ podstawników na zasadowość amin, kwasowość amin)
 2. b)reakcje (alkilowanie amin, reduktywna alkilacja amin, eliminacja Hofmanna czwartorzędowych wodorotlenków amoniowych, podstawienie elektrofilowe w anilinach, sulfonamidy, reakcje pierwszo- i drugorzędowych amin z kwasem azotowym (III) – tworzenie soli diazoniowych i nitrozoamin, reakcje soli diazoniowych – reakcja Sandmeyera, sprzęganie do związków azowych
 3. c)metody syntezy amin (synteza Gabriela, redukcja związków nitrowych, przegrupowanie Curtiusa i Hofmana, redukcja amidów i nitryli, reduktywna aminacja

Wydział Chemiczny

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Chemiczna kartka z kalendarza

22 listopada 1917 urodził się Andrew Fielding Huxley, angielski biofizyk, który wraz z Alanem Lloyd Hodgkinem opisali mechanizmy jonowe leżące u podstaw inicjacji i generacji potencjałów czynnościowych w neuronach.

 Eliksir nr 5 

Zobacz jak wyglądają studia chemiczne na jednym z najlepszych wydziałów politechnicznych w Polsce

 

Film prezentujący Wydział Chemiczny PŁ

 

Nauka Movi(e): Śladami zagadki chemicznej...

 

Nauka movi(e): Prof. Halina Abramczyk opowiada o efektach wielu lat swojej pracy na Wydziale Chemicznym PŁ oraz o problemach kobiet w świecie naukowym

 Nauka movi(e): Izotopy rozpoznają nowotwory
– rozmowa z prof. Piotrem Panethem

 Nauka movi(e): Opakowania pokażą świeżość produktu
– rozmowa z dr inż. Anną Masek
 

KOMUNIKATY DZIEKANATU

DZIAŁANIA EDUKACYJNE

Koło Młodych Chemików
MEGAFON
Strefa zabaw i edukacji Fikołkowo

NASZE KOŁA NAUKOWE

 
 
 
 
 

ABIOM

WikampFb

Facebook
YT

RG

ResearchGate
Wiki

Wikipedia