• High Contrast Button
  • BIP
Chemia Background Fade2

Wydział Chemiczny

TSS

Studia na Wydziale Chemicznym PŁ prowadzone są w systemie dwustopniowym

Studia pierwszego stopnia stacjonarne trwają 3,5 roku czyli 7 semestrów. Umożliwiają one zdobycie tytułu inżyniera.
Studia drugiego stopnia - magisterskie to dodatkowe trzy semestry (1,5 roku).
WIĘCEJ INFORMACJI ZNAJDZIESZ NA STRONIE: www.rekrutacja.p.lodz.pl
LOTP
CHEMIA

Tutaj zdobędziesz szeroką wiedzę z zakresu chemii oraz metod analitycznych i obliczeniowych.
W programie kształcenia duży nacisk położono na przedmioty podstawowe. Nauczysz się interdyscyplinarnego podejścia do rozwiązywania problemów chemicznych z uwzględnieniem nowoczesnych metod otrzymywania i analizowania związków chemicznych, projektowania nowych substancji i nanomateriałów o pożądanych właściwościach oraz zastosowania metod chemii obliczeniowej do badania budowy przestrzennej i modelowania związków chemicznych.

Kierunki dyplomowania na studiach stacjonarnych I stopnia:
• analiza chemiczna w kontroli jakości i ochronie środowiska
• synteza organiczna
• chemia biologiczna
• chemia i fizyka polimerów

Na studiach stacjonarnych II stopnia możesz wybrać następujące specjalności:
• chemia analityczna i strukturalna
• techniki fizykochemiczne i obliczeniowe w chemii, biologii i medycynie
• chemia medyczna
• chemia i fizyka polimerów
• nowoczesna synteza i analiza organiczna

NANOTECHNOLOGIA

Tutaj dowiesz się wszystkiego na temat materiałów i nanomateriałów polimerowych i funkcjonalnych, metod kształtowania i badania ich struktury oraz technologii wytwarzania.
Uzupełnisz ponadto i poszerzysz swoją wiedzę z fizyki, chemii i informatyki. Zapoznasz się z najnowszymi osiągnięciami nanonauki i nauczysz się wykorzystywać je w praktyce inżynierskiej. Zdobędziesz umiejętności projektowania i doboru nanomateriałów, obsługi specjalistycznego oprogramowania i komputerowych baz danych. Dowiesz się także, jak zarządzać firmą i kierować zespołami pracowników w przemyśle, ponieważ chcemy jak najlepiej przygotować Cię do zawodu inżyniera.

Kierunki dyplomowania na studiach stacjonarnych I stopnia:
• polimerowe materiały inżynierskie
• nanomateriały funkcjonalne

Na studiach stacjonarnych II stopnia nie ma podziału na specjalności.

CuSO4

Nakręć się na sukces!

Studia na Wydziale Chemicznym gwarantują świetne przygotowanie do zawodu i kształcą przyszłych specjalistów w wielu dziedzinach. Uczestnicząc w licznych zajęciach laboratoryjnych, nabyłam wiele umiejętności oraz zapoznałam się z różnego rodzaju aparaturą. Program studiów obejmujący również m.in. praktyki technologiczne, pozwolił mi zdobyć cenne doświadczenie zawodowe. Była to pierwsza okazja do wykorzystania wiedzy w zakładach przemysłowych i ośrodkach badawczych. Zachęcam także do działalności w Kole Chemików „Trotyl”, ponieważ jest to możliwość rozwijania zainteresowań związanych z chemią, aspiracji organizacyjnych i twórczych, a także gwarancja dobrej zabawy.

Joanna Narewska,
absolwentka technologii chemicznej
Joanna
TECHNOLOGIA CHEMICZNA

Wybierając te studia nie tylko świetnie opanujesz przedmioty podstawowe, takie jak: chemia, fizyka, informatyka czy matematyka, ale przede wszystkim staniesz się wysoko wykwalifikowanym specjalistą w zakresie wytwarzania leków, barwników, polimerów, biomateriałów, wielkotonażowych produktów chemii nieorganicznej i wielu innych.
Przygotujemy Cię do kierowania zespołami ludzi pracujących w przemyśle, jednostkach badawczych lub administracji oraz do rozwiązywania różnorodnych problemów technicznych. Uzyskasz również teoretyczne oraz praktyczne przygotowanie do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Kierunki dyplomowania na studiach stacjonarnych I stopnia:
• technologia chemiczna nieorganiczna
• technologia chemiczna organiczna
• inżynieria biomateriałowa i radiacyjna
• technologia barwników i chemii gospodarczej
• technologia polimerów

Na studiach stacjonarnych II stopnia możesz wybrać następujące specjalności:
• kataliza przemysłowa
• technologia leków i środków ochrony roślin
• inżynieria biomedyczna i radiacyjna
• technologia polimerów
• technologia barwników, śródków pomocniczych i chemii gospodarczej

 

OCHRONA ŚRODOWISKA

W programie studiów znajdziesz przedmioty chemiczne, biologiczne, technologiczne oraz techniczne.
Zapoznasz się z zagadnieniami ekonomiczno-prawnymi, takimi jak: planowanie, przygotowanie i realizacja inwestycji oraz informatycznymi, m.in. zastosowanie grafiki komputerowej do obrazowania stanu środowiska. Zdobędziesz praktyczne przygotowanie do pracy w służbach ochrony środowiska, oczyszczalniach ścieków, zakładach wodociągowych, przedsiębiorstwach zajmujących się utylizacją i selekcjonowaniem odpadów oraz w administracji państwowej i samorządowej.

Kierunki dyplomowania na studiach stacjonarnych I stopnia:
• analityka środowiskowa
• ekologiczne źródła energii

Specjalności na studiach stacjonarnych II stopnia:
• technologie oczyszczania ścieków i uzdatniania wody
• zarządzanie i monitoring środowiska
• metody fotochemiczne i radiacyjne w ochronie środowiska

K2

Studia z pomysłem na przyszłość

W dziedzinie radiochemii i radiofarmacji pracuję od dwóch lat. Zdobyta w trakcie studiów na Politechnice Łódzkiej wiedza merytoryczna z zakresu syntezy organicznej i metod instrumentalnych w analizie chemicznej bardzo ułatwiła mi „wejście” w nową dla mnie tematykę – syntezy i kontroli jakości radiofarmaceutyków. Pozyskane w czasie studiów magisterskich oraz późniejszego przygotowywania rozprawy doktorskiej doświadczenie w pracy laboratoryjnej pozwala mi samodzielnie obsługiwać najnowszą aparaturę badawczą (chromatografy gazowe, cieczowe, chromatografia cienkowarstwowa, spektrometria gamma), opracowywać procedury pomiarowe, przeprowadzać walidację stosowanych metod pomiarowych, umiejętnie oceniać uzyskane wyniki. Nie bez znaczenia jest fakt dobrej znajomości języka angielskiego, dzięki czemu mogę śledzić literaturę fachową czy uczestniczyć w konferencjach i szkoleniach międzynarodowych.

dr inż. Katarzyna Sobczyk,
pracownik naukowy Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach, absolwentka technologii chemicznej

CHEMIA BUDOWLANA

To unikatowy program studiów realizowany we współpracy z Akademią Górniczo-Hutniczą (AGH) i Politechniką Gdańską (PG).
Uzyskasz tutaj szeroką wiedzę z zakresu inżynierii materiałowej, technologii oraz analityki chemicznej w obszarze komponentów materiałów i kompozytów stosowanych w budownictwie.
W programie kształcenia duży nacisk położono na przedmioty inżynierskie, przygotowujące do podjęcia pracy zawodowej oraz na znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i logistyką.
Dzięki studiom na trzech uczelniach specjalizujących się w obszarze: materiałów polimerowych (PŁ), ceramiki (AGH) i analityki chemicznej (PG) masz gwarancję uzyskania wiedzy na najwyższym poziomie. Nie bez znaczenia pozostaje również poznanie „klimatu” studiowania w Łodzi, Krakowie i Gdańsku.

Są to studia stacjonarne I i II stopnia bez podziału na specjalności.

IM

 

Wydział Chemiczny
dziekanat
90-924 Łódź
ul. Żeromskiego 116
tel. 42 631-31-00
e-mail:
www.chemia.p.lodz.pl

www.rekrutacja.p.lodz.pl
e-mail:

Wydział Chemiczny

Pn Wt Śr Cz Pt So N
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Chemiczna kartka z kalendarza

26 kwietnia 1932 urodził się Michael Smith, kanadyjski chemik, laureat nagrody Nobla w dziedzinie chemii (1993) za wkład w badania dotyczące mutagenezy ukierunkowanej i ich wykorzystanie do badań białek.

Czujesz Chemie Do Chemii
Poteguj Mozliwosci Chemia
Sladami Zagadki Chemicznej
Elastyczna Ceramika
Metoda Wykrywania Wczesnych Zmian Nowotworowych
Izotopy Rozpoznaja Nowotwory
Chemia Milosci
Opakowania Pokaza Swiezosc Produktu

 

ABIOM

KOMUNIKATY DZIEKANATU

DZIAŁANIA EDUKACYJNE

Koło Młodych Chemików
MEGAFON
Strefa zabaw i edukacji Fikołkowo

NASZE KOŁA NAUKOWE

 
 
 
 
 

Wikamp

wikamp
virtul
poczta
webdziekanat
akty prawne
szkolenia
Fb

Facebook
YT

RG

ResearchGate
Wiki

Wikipedia