Wydział Chemiczny

Grupa II. Dydaktyka

SEMESTR LETNI (cz. 1)
Dydaktyka chemii w szkole wyższej dr Anna Wypych-Stasiewicz (W. Chemii UŁ)
SEMESTR LETNI (cz. 2)
Laboratorium studenckie w szkole wyższej dr J. Krystek

 

Grupa III. Przedmioty fakultatywne poszerzające wiedzę i umiejętności zawodowe

SEMESTR ZIMOWY (cz. 1)
Genetyka molekularna dr hab. R. Kruszyński
Pozyskiwanie funduszy na badania dr hab. B. Kolesińska
SEMESTR ZIMOWY (cz. 2)
Eksperyment naukowy prof. M. Główka
Podstawy geochemii dr A. Turek
SEMESTR LETNI (cz. 1)
Techniki prezentacji dr hab. P. Ulański
Pisanie publikacji naukowej dr hab. R. Kruszyński
SEMESTR LETNI (cz. 2)
Języki i metody programowania dr hab. M. Wójcik
Metrologia chemiczna dr E. Skiba

 

Grupa IV. Zajęcia fakultatywne ogólne związane dziedziną studiów

SEMESTR ZIMOWY (cz. 1)
Spectroscopic Techniques in Chemistry, Biology and Materials Engineering: EPR and Fluorescence Methods prof. E. Szajdzińska-Piętek
Termiczne metody analizy polimerów dr M. Maciejewska
SEMESTR ZIMOWY (cz. 2)
Molecular modeling: methods and techniques prof. P. Paneth
Alternatywne źródła energii dr hab. J. Grams
Symulacje komputerowe układów molekularnych (Dynamika Molekularna, Stochastyczna, Monte Carlo w zastosowaniu do np. roztworów, polimerów, nanocząstek) prof. M. Hilczer
Organocatalysis dr hab. Ł. Albrecht
SEMESTR LETNI (cz. 1)
Molecular spectroscopy prof. H. Abramczyk
Interpretation of crystal structure prof. M. Główka
Chemia bionieorganiczna dr M. Szczesio
SEMESTR LETNI (cz. 2)
Związki kompleksowe w nauce i działalności człowieka dr hab. A. Czylkowska
Zastosowanie nowoczesnych metod w badaniu powierzchni oraz analizie śladów prof. M.I. Szynkowska

 

Grupa V.CH. Zajęcia fakultatywne kierunkowe związane z kierunkiem CHEMIA

SEMESTR ZIMOWY (cz. 1)
Radiation chemistry as a tool to study chemical kinetics dr hab. J.L. Gębicki
Mechanizmy reakcji związków org. I prof. T. Janecki
SEMESTR ZIMOWY (cz. 2)
Mechanizmy reakcji związków org. II prof. T. Janecki
Photochemical Methods to Study Kinetics in Solution dr hab. M. Wolszczak
RFT - Reaktywne formy tlenu w chemii i biologii prof. L. Gębicka
SEMESTR LETNI (cz. 1)
Prodrugs dr K. Błażewska
Nowoczesne techniki sprzężone i ich zast. w analizie środowiskowej i klinicznej prof. J. Rynkowski, dr hab. J. Kałużna-Czaplińska
HPLC w analizie i oczyszczaniu biopolimerów prof. E. Sochacka, prof. A. Olma
SEMESTR LETNI (cz. 2)
Reaktywne cząsteczki chemiczne prof. T. Gajda
Zastosowanie biokatalizatorów w chemii organicznej i medycznej prof. A. Olma, prof. E. Sochacka
Spektroskopia wibracyjna i relaksacyjna materiałów organicznych dr M. Kozanecki

 

Grupa V.TCH. Zajęcia fakultatywne kierunkowe związane z kierunkiem TECHNOLOGIA CHEMICZNA

SEMESTR ZIMOWY (cz. 1)
Nanocząstki a kataliza prof. J. Rynkowski
Metody modyfikacji polimerów dr hab. K. Strzelec
Kierunki rozwoju technologii chemicznej dr E. Chrześcijańska
SEMESTR ZIMOWY (cz. 2)
Chromatographic and spectroscopic methods used for polymer analysis dr hab. J. Pietrasik
Macromolecular engineering prof. K. Matyjaszewski
Korozja materiałów konstrukcyjnych dr  E. Kuśmierek
SEMESTR LETNI (cz. 1)
Molecular Materials and Nanomaterials I prof. J. Ulański
Inżynieria powierzchni materiałów polimerowych prof. D. Bieliński
Katalityczne procesy przemysłowe prof. J. Rynkowski
SEMESTR LETNI (cz. 2)
Molecular Materials and Nanomaterials II prof. J. Ulański
Materiały polimerowe w katalizie i syntezie organicznej dr hab. K. Strzelec
Biopolimery – wybrane zagadnienia dr M. Prochoń
Nowoczesne barwniki i pigmenty prof. J. Sokołowska

 

Wydział Chemiczny

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Dni wolne
Ferie wiosenne
Data : 2017-04-14
15
Dni wolne
Ferie wiosenne
Data : 2017-04-15
16
Dni wolne
Ferie wiosenne
Data : 2017-04-16
17
Dni wolne
Ferie wiosenne
Data : 2017-04-17
18
Dni wolne
Ferie wiosenne
Data : 2017-04-18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Chemiczna kartka z kalendarza

26 kwietnia 1932 urodził się Michael Smith, kanadyjski chemik, laureat nagrody Nobla w dziedzinie chemii (1993) za wkład w badania dotyczące mutagenezy ukierunkowanej i ich wykorzystanie do badań białek.

 


 

Eliksir nr 4 

Film prezentujący Wydział Chemiczny PŁ

 

Nauka movi(e): Prof. Halina Abramczyk opowiada o efektach wielu lat swojej pracy na Wydziale Chemicznym PŁ oraz o problemach kobiet w świecie naukowym

 Nauka movi(e): Izotopy rozpoznają nowotwory
– rozmowa z prof. Piotrem Panethem

KOMUNIKATY DZIEKANATU

DZIAŁANIA EDUKACYJNE

Koło Młodych Chemików
 
Strefa zabaw i edukacji Fikołkowo
MEGAFON
 

NASZE KOŁA NAUKOWE

 
 
 
 
 

WikampFb

Facebook
YT

RG

ResearchGate
Wiki

Wikipedia