• BIP

Faculty of Chemistry

Studia I stopnia - inżynierskie, stacjonarne
Język studiów: angielski

Program kierunku Advanced Biobased and Bioinspired Materials jest programem całkowicie prowadzonym w języku angielskim, który ma charakter interdyscyplinarny i łączy wybrane zagadnienia chemii, biologii, medycyny, fizyki i nauk technicznych w celu projektowania, wytwarzania i analizy właściwości materiałów funkcjonalnych o znaczeniu biologicznym i medycznym, ich zastosowania oraz metod utylizacji, program uwzględnia także wiedzę o  procesach technologicznych opartych na surowcach odnawialnych.

Program kierunku realizowany jest z wykorzystaniem nowoczesnych metod kształcenia opartych na rozwiązywaniu realnych problemów oraz pracę w grupie, a wiedzę można uzupełnić długoterminowymi praktykami.

GŁÓWNE PRZEDMIOTY

 • Introduction to laboratory work
 • Biochemistry, biophysics
 • Synthesis and physicochemical properties of polymer components
 • Modern techniques in biomaterials and nanostructures synthesis and analysis
 • Bioresources, bio-based materials, life cycle, biodegradation
 • Nanomaterials
 • Tuning of biobased materials’ applicabilities
 • Polymer composites mimicking nature
 • Emerging technologies inspired by nature
 • Supramolecular self-organisation inspired by nature
 • Emerging technologies inspired by nature
 • Fundamentals of business

Każdy student kierunku Advanced Biobased and Bioinspired Materials w ramach programu studiów realizuje co najmniej jeden semestr (6 semestr) – „Mobility Semester” na uczelni partnerskiej.

Czas trwania studiów: 4 lata

Absolwenci w zakresie wiedzy i umiejętności zawodowych absolwenci będą przygotowani do pracy związanej z:

 • doborem, kształtowaniem właściwości i analizą biomateriałów,
 • projektowaniem wyrobów medycznych o pożądanej funkcjonalności,
 • projektowaniem i wykonywaniem separacji i analiz materiału pochodzenia biologicznego stosowanych m.in. w diagnostyce medycznej, będą posiadali także umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów związanych z szeroko pojętą tematyką biomateriałów, ale równocześnie umiejętność pracy w międzynarodowym zespole i komunikacji ze specjalistami różnych dyscyplin (w tym: medycyny, materiałoznawstwa, chemii, biologii, biochemii).

Absolwenci znajdą zatrudnienie w przedsiębiorstwach, jednostkach naukowych, badawczo-rozwojowych, konsultingowych i certyfikujących związanych z szeroko rozumianą dziedziną biomateriałów i materiałów funkcjonalnych, a także w innych pokrewnych gałęziach przemysłu lub nauki wymagających wiedzy i umiejętności nabytych w trakcie studiów na kierunku Advanced Biobased and Bioinspired Materials (np. przemysł chemiczny, farmaceutyczny, paliwowy) oraz w sektorze nowoczesnych technologii. Będą mogli pracować na stanowiskach konstruktorów biomateriałów, technologów. Absolwenci będą przygotowani do podjęcia studiów drugiego i trzeciego stopnia oraz pracy w interdyscyplinarnych zespołach krajowych i międzynarodowych.

PREZENTACJA KIERUNKU (PDF)

Chemiczna kartka z kalendarza

OUR SUCCESSES

DEAN'S MESSAGES

Educational activities

Koło Młodych Chemików
MEGAFON
Strefa zabaw i edukacji Fikołkowo

Sci Student Associations

 
 
 
 
 

ABIOM

Wikamp

wikamp
virtul
poczta
webdziekanat
akty prawne
szkolenia
Fb

Facebook
YT

RG

ResearchGate
Wiki

Wikipedia