• High Contrast Button
  • BIP
Chemia Background Fade2

Wydział Chemiczny

UWAGA STUDENCI !

Do 30 KWIETNIA 2018 trwa nabór wniosków w ramach programu Najlepsi z najlepszych! 3.0. - wsparcie dla studentów w międzynarodowych zmaganiach. Celem konkursu jest wsparcie wybitnie uzdolnionych studentów w rozwoju ich aktywności, poprzez wspieranie uczestnictwa w międzynarodowych konkursach, zawodach lub konferencji. Budżet programu wynosi 12 355 230 zł.

Zgodnie z regulaminem konkursu o przyznanie środków finansowych w ramach projektu może ubiegać się uczelnia, w której studiuje wybitnie uzdolniony student lub studenci tworzący zespół.

W ramach naboru wsparciem mogą zostać objęci studenci, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

* jest studentem I/II stopnia uczelni, która składa ofertę;
* posiada udokumentowaną znajomość co najmniej jednego języka obcego, na poziomie nie niższym niż B2 (w szczególności oświadczeniem studenta o poziomie znajomości języka obcego poświadczonym przez lektora lub certyfikatem poświadczającym znajomość języka obcego);
* posiada opinię opiekuna naukowego lub opiekuna koła naukowego na temat dotychczasowej aktywności, zawierającą ocenę szans powodzenia planowanego przedsięwzięcia oraz informację na temat rangi konkursu w
środowisku międzynarodowym.

Okres realizacji projektu nie może trwać dłużej niż 12 miesięcy oraz wykraczać poza dzień 31 maja 2019 r. Koszt realizacji projektu nie może przekroczyć:
* 80 000 ZŁ – w przypadku projektu realizowanego przez jednego studenta;
* 320 000 ZŁ – w przypadku projektu realizowanego przez zespół studentów.

Źródło:
http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/zaproszenie-do-skladania-ofert-w-ramach-projektu-najlepsi-z-najlepszych-3-0.html

Wydział Chemiczny

Pn Wt Śr Cz Pt So N
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Chemiczna kartka z kalendarza

25 kwietnia 1900 urodził się Wolfgang Pauli, szwajcarski fizyk, jeden z twórców mechaniki kwantowej, laureat nagrody Nobla (1945).

Czujesz Chemie Do Chemii
Poteguj Mozliwosci Chemia
Sladami Zagadki Chemicznej
Elastyczna Ceramika
Metoda Wykrywania Wczesnych Zmian Nowotworowych
Izotopy Rozpoznaja Nowotwory
Chemia Milosci
Opakowania Pokaza Swiezosc Produktu

 

ABIOM

KOMUNIKATY DZIEKANATU

DZIAŁANIA EDUKACYJNE

Koło Młodych Chemików
MEGAFON
Strefa zabaw i edukacji Fikołkowo

NASZE KOŁA NAUKOWE

 
 
 
 
 

Wikamp

wikamp
virtul
poczta
webdziekanat
akty prawne
szkolenia
Fb

Facebook
YT

RG

ResearchGate
Wiki

Wikipedia