Wydział Chemiczny

POLITYKA JAKOŚCI

Polityka Jakości na Wydziale Chemicznym PŁ.pdf

Wewnętrznymi aktami prawnymi sankcjonującymi system zapewnienia jakości kształcenia na Wydziale Chemicznym PŁ jest Uchwała rady Wydziału Chemicznego nr 53/2013 z dn. 4 czerwca 2013 w sprawie Utworzenia i wdrażania Wydziałowego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia oraz regulamin pracy Komisji Dydaktyki i Jakości Kształcenia, Kierunkowych Komisji Dydaktycznych oraz Komisji Oceny Jakości Kształcenia na Wydziale Chemicznym PŁ.

Uchwała Rady Wydziału Chemicznego 53/2013 z dnia 4 czerwca 2013 w sprawie utworzenia i wdrażania Wydziałowego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia

 

Zakres kompetencji oraz regulamin pracy Komisji Dydaktyki i Jakości Kształcenia Kierunkowych Komisji Dydaktycznych oraz Komisji Oceny Jakości Kształcenia na Wydziale Chemicznym PŁ

 

W celu planowania, wdrożenia i monitorowania wewnętrznego systemu jakości kształcenia powołana została Wydziałowa Komisja Dydaktyki i Jakości Kształcenia (WKDJK)  oraz Wydziałowa  Komisja Oceny Jakości Kształcenia (WKOJK).

WKDJK, której członkami są koordynatorzy kierunków, dyrektorzy właściwi ds. dydaktycznych jednostek organizacyjnych wydziału oraz studenci opracowuje strategię kształcenia w jednostce; opracowuje propozycje zmian w programach kształcenia; opracowuje metody podnoszenia jakości kadry dydaktycznej; realizuje działania korygujące i zapobiegawcze.

WKOJK, w skład której wchodzą niezależni eksperci, reprezentujący jednostki organizacyjne wydziału, ocenia wewnętrzny system zapewnienia jakości kształcenia w jednostce; monitoruje realizację zaleceń WKDJK; coroczne przygotowuje sprawozdania z oceny jakości kształcenia dla rady jednostki; ocenia wynik ankietyzacji i hospitacji; przedstawia władzom jednostki wytyczne dotyczące planu naprawczego dla poprawy jakości kształcenia; corocznie przedstawia uczelnianej Komisji Oceny Jakości Kształcenia rezultaty oceny jakości kształcenia w jednostce.

Prodziekan ds. Jakości Kształcenia i Promocji odpowiada na Wydziale za wdrażanie i poprawę systemu zapewnienia jakości kształcenia, nadzoruje wdrażanie przez jednostki organizacyjne Wydziału zaleceń WKDiJK oraz WKOJK; odpowiada za prawidłowy przebieg procesu ankietyzacji i hospitacji nauczycieli akademickich.

Wydział Chemiczny

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Chemiczna kartka z kalendarza

23 listopada 1837 urodził się Johannes Diderik van der Waals, holenderski fizyk, który w 1910 za prace nad równaniem stanu gazów i cieczy rzeczywistych otrzymał Nagrodę Nobla.

 Eliksir nr 5 

Zobacz jak wyglądają studia chemiczne na jednym z najlepszych wydziałów politechnicznych w Polsce

 

Film prezentujący Wydział Chemiczny PŁ

 

Nauka Movi(e): Śladami zagadki chemicznej...

 

Nauka movi(e): Prof. Halina Abramczyk opowiada o efektach wielu lat swojej pracy na Wydziale Chemicznym PŁ oraz o problemach kobiet w świecie naukowym

 Nauka movi(e): Izotopy rozpoznają nowotwory
– rozmowa z prof. Piotrem Panethem

 Nauka movi(e): Opakowania pokażą świeżość produktu
– rozmowa z dr inż. Anną Masek
 

KOMUNIKATY DZIEKANATU

DZIAŁANIA EDUKACYJNE

Koło Młodych Chemików
MEGAFON
Strefa zabaw i edukacji Fikołkowo

NASZE KOŁA NAUKOWE

 
 
 
 
 

ABIOM

WikampFb

Facebook
YT

RG

ResearchGate
Wiki

Wikipedia