• High Contrast Button
 • BIP
Windfarm Background Fade2
Grass Background Fade2
Forest Background Fade2

Wydział Chemiczny

 • Oznaczanie antropogenicznych form Cu i Zn oraz analiza GIS dla użytków rolnych okolic Łodzi.
 • Oznaczanie form przyswajalnych wybranych metali ciężkich w glebie organicznej o różnym odczynie.
 • Zmiany zachodzące w ekosystemie leśnym pod wpływem stresu spowodowanego obecnością metali śladowych – na podstawie analizy ich zawartości w igłach sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris).
 • Wpływ eksploatacji surowców skalnych na środowisko.
 • Badanie zawartości metali ciężkich w wybranych roślinach leczniczych na terenie Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich.
 • Ocena ryzyka w zakresie zanieczyszczeń warzyw azotanami.
 • Formy ochrony przyrody w powiecie sieradzkim.
 • Rozwój turystyki jako czynnik zmian środowiska hydrogeologicznego na przykładzie Tomaszowa Mazowieckiego.
 • Badanie akumulacji metali śladowych w roślinach z rodziny Astrowatych.
 • Oczyszczanie gruntów z substancji ropopochodnych metodą bioremediacji na przykładzie lotniska wojskowego w Łasku.
 • Wpływ metody mineralizacji próbki na oznaczanie ołowiu(II) i cynku(II) w glebach.
 • Analiza zawartości arsenu w próbkach środowiskowych – optymalizacja metody.
 • Procedury akredytacji w laboratorium analitycznym na przykładzie oznaczania siarczanów w Laboratorium Higieny Komunalnej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wieluniu.
 • Ocena jakości osadów ściekowych z Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Tuszynie.
 • Obowiązki przedsiębiorców w zakresie ochrony środowiska na przykładzie firmy produkcyjno-remontowej COMPIN POLSKA Sp. z o.o.
 • Wpływ związków tytanu na poziom chlorofilu w roślinach
 • Aktywność katalizatora z węgliku krzemu w aspekcie przeciwdziałania emisji do atmosfery toksycznych produktów utleniania wybranego związku chloru.
 • Energetyka biogazowa w województwie łódzkim.
 • Przykłady zastosowania odnawialnych źródeł energii (OZE) w regionie łódzkim.
 • Wpływ rodzaju surowca poddawanego fermentacji na skład biogazu i metody jego analizy.
 • Oznaczanie związków biologicznie czynnych w różnych odmianach pomidorów z zastosowaniem metod chromatograficznych.
 • Oznaczanie związków biologicznie czynnych w różnych odmianach sałaty z zastosowaniem metod chromatograficznych.
 • Zastosowanie techniki ToF-SIMS do kontroli składu chemicznego powierzchni katalizatorów niklowych wykorzystywanych w procesie konwersji biomasy do wodoru.
 • Katalityczne dopalanie związków organicznych.
 • Niskotemperaturowe utlenianie tlenku węgla tlenem jako metoda oczyszczania powietrza.
 • Monitorowanie zawartości rtęci w środowisku - analiza zawartości rtęci całkowitej w próbkach pochodzących z wybranych parków łódzkich.
 • Ekologiczna produkcja paliw w procesie Fischera-Tropscha na zeolitowych układach bimetalicznych
 • Oznaczanie zawartości rtęci w różnych gatunkach pieczywa.
 • Wykorzystywanie roztworów o dużej sile jonowej do oznaczania izotopów promieniotwórczych w fosfogipsie.
 • Badanie adsorpcji jonów żelaza na żelu krzemionkowym z roztworów organicznych.
 • Wpływ róży wiatru na kierunki rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń.
 • Matematyczne modelowanie kierunków rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w atmosferze.
 • Ekranujące działanie obszarów zieleni na propagację hałasu w środowisku.
 • Zależność migracji metali ciężkich w środowisku od stopnia dostępności CO2.
Pn Wt Śr Cz Pt So N
26
27
28

Chemiczna kartka z kalendarza

26 lutego 1896 francuski chemik i fizyk Henri Becquerel, odkrył zjawisko radioaktywności, obserwując wpływ skały zawierającej uran na materiał światłoczuły.

KOMUNIKATY DZIEKANATU

DZIAŁANIA EDUKACYJNE

Koło Młodych Chemików
MEGAFON
Strefa zabaw i edukacji Fikołkowo

NASZE KOŁA NAUKOWE

 
 
 
 
 

ABIOM

Wikamp

wikamp
virtul
poczta
webdziekanat
akty prawne
szkolenia
Fb

Facebook
YT

RG

ResearchGate
Wiki

Wikipedia