Wydział Chemiczny

Kto może wyjechać?
 
W wyjazdach na studia w ramach programu Erasmus+ mogą uczestniczyć studenci pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia studiów w Politechnice Łódzkiej, którzy mają zaliczony co najmniej drugi rok studiów pierwszego stopnia oraz zamknięty semestr poprzedzający wyjazd. W wyjątkowych wypadkach decyzje indywidualne podejmie Dziekan.
UWAGA: w wyjazdach na praktyki uczestniczyć mogą także absolwenci, przy czym rekrutacja odbywa się jeszcze podczas trwania studiów a pobyt na praktykach zakończyć się musi w okresie do 12 m-cy od terminu zakończenia studiów.

Ile razy  i na jak długo można wyjechać?
Każdy student dysponuje kapitałem 12 m-cy, które może przeznaczyć na wyjazd na stypendium Erasmus+ na każdym stopniu studiów. Oznacza to, że w ramach jednego stopnia studiów całkowita długość pobytu na studiach i/lub praktykach zagranicznych nie może przekroczyć całkowitej sumy 12 m-cy. Do sumy tej wliczana jest liczba miesięcy pobytu na stypendium i/lub praktykach w ramach programu LLP Erasmus.
Przeważnie okres wyjazdu ustalany jest na jeden semestr, jednak wielu studentów decyduje się przedłużyć pobyt na kolejny semestr akademicki. Warto pamiętać, że przedłużenie jest możliwe tylko z semestru zimowego na letni, co oznacza, że planując wyjazd na semestr letni pozbawiamy się możliwości rozszerzenia okresu pobytu.

Jak ubiegać się o stypendium Erasmusa? Od czego zacząć?
•    Po wybraniu uczelni zagranicznej na której chciałbyś studiować należy zgłosić chęć wyjazdu Koordynatorowi Umowy
•    Rekrutacja odbywa się poprzez aplikację https://mobility.p.lodz.pl/ . Aby wziąć w niej udział musisz w odpowiednim terminie zarejestrować się  na stronie https://mobility.p.lodz.pl/
•     Rekrutacja odbywa się w dwóch etapach.
a.    I etap: studenci mają możliwość wyboru uczelni z listy udostępnionej przez Koordynatora Umowy dla danego kierunku studiów.
b.    II etap: studenci mają możliwość wyboru uczelni spośród wszystkich uczelni partnerskich, z którymi Politechnika Łódzka ma podpisaną umowę w ramach studiowanych kierunków studiów. Lista uczelni partnerskich będzie ograniczona tylko do tych, w których zostały wolne miejsca po I etapie rekrutacji.

Dokąd można wyjechać?
Uniwersytet na którym chcesz studiować możesz wybrać spośród uczelni z którymi Politechnika Łódzka podpisała umowy bilateralne. Są to uczelnie uczestniczące w Programie Erasmus z 28 państw członkowskich Unii, Turcja oraz z trzech krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego – Islandii, Lichtensteinu oraz Norwegii.

Jaka jest wysokość stypendiów?
Stypendium na wyjazd w roku akademickim 2013/2014 wynosi 350-550 € miesięcznie, w zależności od kraju wyjazdu. Kwota ta wystarcza na pokrycie różnicy w kosztach utrzymania między Polską a krajem wyjazdu. Stypendium przeznaczone jest na pokrycie części kosztów zakwaterowania, utrzymania i innych wydatków związanych z pobytem w innym kraju.
W związku z ograniczoną kwotą grantu, Politechnika Łódzka podjęła decyzję o dofinansowaniu kosztów podróży wszystkim studentom Erasmusa w kwocie 250 €.

Uwaga: w czasie pobytu za granicą wypłacane są wszystkie stypendia (motywacyjne, socjalne) przysługujące studentowi na Politechnice Łódzkiej.

Osoby niepełnosprawne z udokumentowanym stopniem niepełnosprawności, mogą ubiegać się w Agencji Narodowej Erasmusa o dodatkowe fundusze pochodzące ze specjalnego funduszu przeznaczonego dla osób niepełnosprawnych.


Czy okres spędzony za granicą zostanie zaliczony przez bez konieczności powtarzania roku?
Jest to jeden z wymogów Programu  Erasmus. Okres studiów odbytych za granicą w ramach ERASMUSa uznawany jest za integralną część studiów w uczelni macierzystej. Gwarancją uznania okresu studiów za granicą powinno być podpisanie "Porozumienia o programie zajęć" (tzw. Learning Agreement). O zaliczeniu jednak decyduje Dziekan ds. studenckich, po przeanalizowaniu wykazu zaliczeń wystawionego studentowi przez uczelnię przyjmującą.

Jak dobrze trzeba znać język kraju, do którego się wyjeżdża?
Język, w którym zamierzacie studiować, powinniście znać w stopniu gwarantującym aktywny udział w zajęciach i egzaminach (przynajmniej B2).

Jak potwierdzić znajomość języka obcego?
Politechnika Łódzka organizuje egzaminy językowe kwalifikujące na wyjazdy zagraniczne w ramach Programu Erasmus.
Opłata za egzamin wynosi 25 zł.
Zakres tematyczny obowiązujący na egzaminach dostępny jest w Studium Języków Obcych.

Jeżeli student posiada dokumenty potwierdzające znajomość języka obcego zwolniony jest on z egzaminu pisemnego i ustnego. Należy wtedy dostarczyć kopię certyfikatu do Rektoratu, gdzie dostępna jest również lista certyfikatów zwalniających z egzaminów wraz z odpowiadającymi ocenami.


Źródło:    www.erasmus.p.lodz.pl

Wydział Chemiczny

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Chemiczna kartka z kalendarza

23 listopada 1837 urodził się Johannes Diderik van der Waals, holenderski fizyk, który w 1910 za prace nad równaniem stanu gazów i cieczy rzeczywistych otrzymał Nagrodę Nobla.

 Eliksir nr 5 

Zobacz jak wyglądają studia chemiczne na jednym z najlepszych wydziałów politechnicznych w Polsce

 

Film prezentujący Wydział Chemiczny PŁ

 

Nauka Movi(e): Śladami zagadki chemicznej...

 

Nauka movi(e): Prof. Halina Abramczyk opowiada o efektach wielu lat swojej pracy na Wydziale Chemicznym PŁ oraz o problemach kobiet w świecie naukowym

 Nauka movi(e): Izotopy rozpoznają nowotwory
– rozmowa z prof. Piotrem Panethem

 Nauka movi(e): Opakowania pokażą świeżość produktu
– rozmowa z dr inż. Anną Masek
 

KOMUNIKATY DZIEKANATU

DZIAŁANIA EDUKACYJNE

Koło Młodych Chemików
MEGAFON
Strefa zabaw i edukacji Fikołkowo

NASZE KOŁA NAUKOWE

 
 
 
 
 

ABIOM

WikampFb

Facebook
YT

RG

ResearchGate
Wiki

Wikipedia