Wydział Chemiczny

Tematyka prac dyplomowych Kierownik zespołu
realizującego tematykę

Potencjalni opiekunowie
Synteza organiczna
Chemia biologiczna

(Instytut Chemii Organicznej)
 
Synteza nowych, niekodowanych aminokwasów (α,α-dipodstawione glicyny, β-aminokwasy) prof. dr hab. Aleksandra Olma
prof. dr hab. Aleksandra Olma
Zastosowanie odczynników "superaktywnych" w syntezach z użyciem automatycznych syntezatorów.
Optymalizacja protokołów syntezy peptydów wspomaganych promieniowaniem mikrofalowym.
prof. dr hab. Zbigniew Kamiński
dr hab. Beata Kolesińska
prof. dr hab. Zbigniew Kamiński
dr inż. Justyna Frączyk
Badania nad poznaniem mechanizmu rozwoju chorób neurodegeneracyjnych i cukrzycy typu II oraz opracowaniem metod ich diagnozowania oraz terapii dr hab. Beata Kolesińska
dr hab. Beata Kolesińska
prof. dr hab. Zbigniew Kamiński
dr inż. Justyna Frączyk
Badania chorób układu immunologicznego. Związki peptydowe o właściwościach immunomodulatorowych. Alergie, choroby autoimmunologiczne, opracowanie testów do diagnostyki chorób autoimmunologicznych i prognostyki wybranych chorób serca i chorób reumatycznych.
 
dr hab. Beata Kolesińska
prof. dr hab. Zbigniew Kamiński
dr inż. Justyna Frączyk
dr inż. Krzysztof Kaczmarek
dr hab. Beata Kolesińska
dr inż. Joanna Katarzyńska
dr inż. Krzysztof Kierus
Opracowanie technologii wytwarzania peptydowych leków przeciwwirusowych. Synteza peptydów o zwiększonej odporności na degradacje enzymatyczną i selektywnie dostarczających substancje czynna do wnętrza komórek. dr hab. Beata Kolesińska
dr hab. Beata Kolesińska
prof. dr hab. Zbigniew Kamiński
dr inż. Justyna Frączyk
Synteza modyfikowanych komponentów kwasów nukleinowych do badań strukturalnych / biochemicznych / diagnostycznych.
 • Synteza modyfikowanych nukleozydów
 • Synteza i badania strukturalne modyfikowanych nukleozydów
 • Synteza i badanie trwałości nukleozydów w warunkach otrzymywania oligonukleotydów
 • Analiza trwałości modyfikowanych nukleozydów w warunkach stresu oksydacyjnego w komórce
prof. dr hab. Elżbieta Sochacka
prof. dr hab. Elżbieta Sochacka
dr inż. Grażyna Leszczyńska
dr inż.Agnieszka Dziergowska
dr inż. Piotr Leonczak
Synteza nowych analogów kwasów fosfonowych i fosfinowych: badanie zależności struktura – aktywność (SAR) względem wybranych enzymów. Projektowanie i synteza sond molekularnych do badania enzymu Rab GGTazy.
 • Synteza prekursorów sond molekularnych do badania enzymów
 • Synteza kwasów aminofosfonowych i aminofosfinowych o potencjalnej aktywności biologicznej
 • Synteza fosfonowych i fosfinowych pochodnych izotiocyjanianów
prof. dr hab. Tadeusz Gajda
prof. dr hab. Tadeusz Gajda
dr inż. Katarzyna Błażewska
dr inż. Anna Gajda
Organokataliza w syntezie związków biologicznie ważnych.
 • Optymalizacja enancjoselektywnych procesów syntezy związków biologicznie ważnych
 • Optymalizacja syntezy nowych biomimetycznych katalizatorów organicznych
dr inż. Łukasz Albrecht
dr inż. Łukasz Albrecht
Ustalanie struktury związków chemicznych metodami spektroskopii NMR.
 • Analiza konformacyjna związków technikami NMR
 • Wyodrębnianie i analiza NMR aktywnych biologicznie związków naturalnych
 • Autentykacja produktów metodą spektroskopii NMR
dr inż. Łukasz Albrecht
dr inż. Krzysztof Huben
dr inż. Barbara Pacholczyk-Sienicka
Synteza związków heterocyklicznych o potencjalnej aktywności cytotoksycznej. W szczególności, synteza alkilidenowanych pochodnych kumaryn, chinolonów, pirazolidynonów czy izoksazolidynonów. prof. dr hab. Tomasz Janecki
dr inż. Jacek Koszuk
dr inż. Jacek Kędzia
dr inż. Jakub Modranka
Opracowanie metody syntezy nowych 3-(dietoksyfosforylo)kumaryn zawierających podstawniki w pierścieniu aromatycznym. prof. dr hab. Henryk Krawczyk
dr inż. Dariusz Deredas
Analiza chemiczna w kontroli jakości i ochronie środowiska
(Międzyresortowy Instytut Techniki Radiacyjnej)
 
Badanie kinetyki reakcji atomu wodoru z podtlenkiem azotu metodą radiolizy impulsowej dr hab. inż. D. Światła-Wójcik
dr hab. inż. D. Światła-Wójcik
1. Badania zawartości radionuklidów w materiałach odpadowych stosowanych jako wypełniacze w kompozytach siarkowo-mineralnych
2. Optymalizacja metody oznaczania radu techniką depozycji na MnO2 w obecności jonów Ca2+
3. Oznaczenie stałej podziału radu w układach zawierających Aliquat-336 i wodne roztwory kwasów siarkowego i fosforowego
4. Wykorzystanie roztworów o dużej sile jonowej do oznaczania izotopów promieniotwórczych w fosfogipsie
dr inż. Piotr Szajerski
dr inż. Piotr Szajerski
Chemia biologiczna
(Międzyresortowy Instytut Techniki Radiacyjnej)
 
Reaktywność kwercetyny w układach mikroheterogenicznych prof. dr hab. Lidia Gębicka
prof. dr hab. Lidia Gębicka
1. Testowanie teoretycznych narzędzi do tworzenia kompleksów białko-kwas nukleinowy.
2. Modelowanie cząsteczek RNA - test pól siłowych.
dr hab. inż. A. Dybała-Defratyka
dr hab. inż. A. Dybała-Defratyka
1. Analiza wpływu wiązania wodorowego na entalpię swobodną hydratacji rodnika hydroksylowego.
2. Badanie kinetyki reakcji atomu wodoru z podtlenkiem azotu metodą radiolizy impulsowej.
dr hab. inż. D. Światła-Wójcik
dr hab. inż. D. Światła-Wójcik
 Chemia i Fizyka Polimerów
(Instytutu Technologii Polimerów i Barwników)
 

Modyfikacje kauczuków karboksylowanych.
Struktura sieci przestrzennej w niekonwencjonalnych mieszaninach elastomerowych.
Reakcje interelastomerowe w mieszaninach kauczuków karboksylowanych.

dr inż. Aleksandra Smejda-Krzewicka
mgr inż. Paulina Dmowska-Jasek

Chemiczna modyfikacja białek i ich charakterystyka w celu zastosowania jako bionapełniaczy,
Wpływ modyfikowanych białek na właściwości materiałów polimerowych.

dr Mirosława Prochoń
mgr inż. Yves-Tshela Hervé Ntumba

 

Wydział Chemiczny

Pn Wt Śr Cz Pt So N
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Chemiczna kartka z kalendarza

30 maja 1898 William Ramsay i Morris Travers odkryli krypton.

 


Eliksir nr 4 

 

 

Film prezentujący Wydział Chemiczny PŁ

 

Nauka movi(e): Prof. Halina Abramczyk opowiada o efektach wielu lat swojej pracy na Wydziale Chemicznym PŁ oraz o problemach kobiet w świecie naukowym

 Nauka movi(e): Izotopy rozpoznają nowotwory
– rozmowa z prof. Piotrem Panethem

KOMUNIKATY DZIEKANATU

DZIAŁANIA EDUKACYJNE

Koło Młodych Chemików
 
Strefa zabaw i edukacji Fikołkowo
MEGAFON
 

NASZE KOŁA NAUKOWE

 
 
 
 
 

WikampFb

Facebook
YT

RG

ResearchGate
Wiki

Wikipedia