Wydział Chemiczny

Tematyka prac dyplomowych Kierownik zespołu
realizującego tematykę

Potencjalni opiekunowie
Nanomateriały funkcjonalne
(Międzyresortowy Instytut Techniki Radiacyjnej)
 

Właściwości katalityczne cytochromu c w micelach odwrotnych.

prof. dr hab. Lidia Gębicka
prof. dr hab. Lidia Gębicka

Sieciowanie międzycząsteczkowe wywołane światłem UV.

prof. dr hab. J.M. Rosiak
dr inż. S. Kadłubowski

Wpływ ultradźwięków na roztwory metakrylanu dekstranu.

prof. dr hab. J.M. Rosiak
dr inż. Bożena Rokita
dr inż. Radosław Wach

1. Badanie oddziaływania diaminokwasowej pochodnej protoporfiryny: PP(Ala)2Arg2 z albuminą osocza krwi ludzkiej (HSA) w aspekcie fotodynamicznej terapii nowotworów.
2. Badanie oddziaływania diaminokwasowych pochodnych protoporfiryny: PP(Ser)2Arg2/PP(Ala)2Arg2 z albuminą osocza krwi ludzkiej (HSA) w aspekcie fotodynamicznej terapii nowotworów.

dr hab. inż. M. Wolszczak
dr inż. Małgorzata Steblecka

1. Optymalizacja warunków syntezy nanocząstek magnetytu w obecności dodecylosiarczanu sodu.
2. Otrzymywanie nanocząstek magnetytu w napromieniowanym roztworze polimeru.

dr hab. inż. M. Szadkowska-Nicze
dr hab. inż. M. Szadkowska-Nicze
mgr inż. A. Duszyńska

Badanie właściwości termoczułych podłoży do inżynierii warstw komórkowych.

dr hab. Piotr Ulański
dr hab. Piotr Ulański
mgr inż. Agnieszka Adamus

Badanie mechanizmu tworzenia nanocząstek papainy.

dr hab. Piotr Ulański
dr hab. Piotr Ulański
dr inż. S.Kadłubowski

Otrzymywanie i badanie nanocząstek do zastosowań w radioterapii.

dr hab. Piotr Ulański
dr hab. Piotr Ulański
dr inż. R. Czechowska-Biskup

Radiacyjna modyfikacja metakrylanu dekstranu.

prof. dr hab. J.M. Rosiak
dr inż. Radosław Wach

1. Oddziaływanie błękitu metylenowego z DNA i HSA. Badania spektroskopowe.
2. Wyznaczenie stałej wiązania błękitu bromofenolowego i cyjanianu ksylenu z HSA.
3. Radioliza impulsowa cyjanianu ksylenu  w roztworach buforowych i roztworach HSA.
4. Zastosowanie próbników fluorescencyjnych do wyznaczenia lokalnego pH HSA.
5. Badania oddziaływań wybranych flawonoidów (kwercetyna, rutyna) z HSA metodami fotochemicznymi.

dr hab. inż. M. Wolszczak
dr hab. inż. M. Wolszczak

(Międzyresortowy Instytut Techniki Radiacyjnej)  

Wpływ sterylizacji na kinetykę biodegradacji biomateriałów polimerowych.

prof. dr hab. J.M. Rosiak
dr inż. Radosław Wach

(Instytut Technologii Polimerów i Barwników)

 

Funkcjonalizacja powierzchni napełniaczy metodami inżynierii powierzchni. 
Kompozyty ceramizujące na osnowie polimerowej. 
Wpływ parametrów sieci na właściwości elastomerów.

prof. dr hab. Dariusz Bieliński
dr inż. Mariusz Siciński
dr inż. Rafał Anyszka
dr inż. Joanna Kleczewska

Makroczasteczki o zróżnicowanej architekturze, synteza i właściwości.

dr hab. inż Joanna Pietrasik
dr hab. inż Joanna Pietrasik

Kompozycje epoksydowe modyfikowane nanonapełniaczami.
Polimerowe nośniki katalizatorów kompleksowych o kontrolowanej nanomorfologii.
Nowe kompozycje politiouretanowe.
Kompozycje polimerowe z nanopigmentami termochromowymi.
Zastosowanie napełniaczy węglowych w technologii elastomerów.
Wpływ napełniaczy węglowych na właściwości kompozytów elastomerowych.
Kompozyty elastomerowe zawierające napełniacze węglowe.
Elastomerowe kompozyty samonaprawiające, Magnetoreologiczne kompozyty polimerowe.

dr hab. inż. Krzysztof Strzelec
dr inż. Martyna Pingot
dr inż. Anna Strąkowska
dr inż. Marcin Masłowski
mgr inż. Natalia Sienkiewicz
mgr inż. Tomasz Szmechtyk
mgr inż. Joanna Woźniak

Nanonapełniacze kompozycji elastomerowych.
Nowe nanokompozyty elastomerowe, ich sieciowanie i właściwości.

dr inż. Aleksandra Smejda-Krzewicka
mgr inż. Paulina Dmowska-Jasek

Ciecze jonowe jako dodatki do nanokompozytów polimerowych.
Ciecze jonowe jako substancje wspomagające sieciowanie.
Nanoceluloza w kompozytach polimerowych. 
 Degradacja nanokompozytów polimerowych. 
Naturalne antyoksydanty dla nanokompozytów. 
Kompozyty elastomerowe zawierające napełniacze węglowe.
 Nowe układy sieciujące elastomery.

prof. dr hab. inż. Marian Zaborski

Właściwości elastomerów wzmacnianych grafenem.
Wielofunkcyjne kompozyty elastomerowe zawierające grafen.

dr inż. Magdalena Gaca
dr inż. Magdalena Gaca

Materiały elastomerowe napełnione proekologicznymi nanonapełniaczami.
Proekologiczne nanonapełniacze pochodzenia naturalnego.
Proekologiczne materiały lateksowo-białkowe na tkaninie bawełnianej.

dr Mirosława Prochoń
mgr inż. Yves-Tshela Hervé Ntumba

 

Wydział Chemiczny

Pn Wt Śr Cz Pt So N
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Chemiczna kartka z kalendarza

30 maja 1898 William Ramsay i Morris Travers odkryli krypton.

 


Eliksir nr 4 

 

 

Film prezentujący Wydział Chemiczny PŁ

 

Nauka movi(e): Prof. Halina Abramczyk opowiada o efektach wielu lat swojej pracy na Wydziale Chemicznym PŁ oraz o problemach kobiet w świecie naukowym

 Nauka movi(e): Izotopy rozpoznają nowotwory
– rozmowa z prof. Piotrem Panethem

KOMUNIKATY DZIEKANATU

DZIAŁANIA EDUKACYJNE

Koło Młodych Chemików
 
Strefa zabaw i edukacji Fikołkowo
MEGAFON
 

NASZE KOŁA NAUKOWE

 
 
 
 
 

WikampFb

Facebook
YT

RG

ResearchGate
Wiki

Wikipedia