Wydział Chemiczny

Tematyka prac dyplomowych Kierownik zespołu
realizującego tematykę

Potencjalni opiekunowie
(Międzyresortowy Instytut Techniki Radiacyjnej)  

1. Zastosowanie spektroskopii Ramana - SNOM - AFM i spektroskopii femtosekundowej w badaniu układów biologicznych - od pojedynczej komórki do ludzkiej tkanki nowotworowej.
2. Nanocząstki – nowoczesne układy diagnostyczne - od syntezy do zastosowań medycznych.
3. Mikro skala wielkie znaczenie - AFM układów biologicznych  - nowoczesna wizualizacja struktur tkankowych.

prof. dr hab. H. Abramczyk
prof. dr hab. H. Abramczyk
dr inż. Jakub Surmacki

1. Mikro skala wielkie znaczenie - obrazowanie Ramana w poszukiwaniu markerów zmian nowotworowych.
2. Histopatologia vs. obrazowanie Ramana. Wpływ procesu przygotowania próbki na informację biochemiczną.

prof. dr hab. H. Abramczyk
dr hab. inż. B. Brożek-Płuska

Dynamika i struktura sieci wiązań wodorowych w wodzie nadkrytycznej – wpływ ciśnienia (praca obliczeniowa)

dr hab. inż. Dorota Światła-Wójcik
dr hab. inż. Dorota Światła-Wójcik

Radiacyjna synteza magnetycznych nanocząstek żelaza do zastosowań medycznych.

dr hab. inż. M. Szadkowska-Nicze
dr hab. inż. M. Szadkowska-Nicze
mgr inż. A. Duszyńska

Dynamika nanoukładów białko-RNA (praca obliczeniowa)*
* współpraca z łódzkim oddziałem PAN

dr hab. inż. A. Dybała-Defratyka
dr hab. inż. A. Dybała-Defratyka

Opatrunki hydrokoloidalne

prof. dr hab. J.M. Rosiak
dr Alicja K. Olejnik

Modyfikacje implantów polipropylenowych:
a) poprzez szczepienie
b) poprzez zastosowanie polimerów amfifilowych

prof. dr hab. J.M. Rosiak
a) mgr inż. A. Adamus
b) mgr inż. P. Sawicki

Uwalnianie leków z matryc polimerowych

prof. dr hab. J.M. Rosiak
prof. dr hab. J.M. Rosiak
dr inż. Bożena Rokita

Destrukcja peptydów/protein na skutek działania promieniowania jonizującego – efekty ochronne (ewentualnie radioliza peptydów).

prof. dr hab. J.M. Rosiak
prof. dr hab. J.M. Rosiak
dr inż. S. Kadłubowski

Biodegradowalne matryce polimerowe

prof. dr hab. J.M. Rosiak
dr Alicja K. Olejnik
lub/i dr inż. Radosław Wach

Wyznaczanie zależności stałej szybkości propagacji polimeryzacji rodnikowej kwasu akrylowego od pH z użyciem nowoczesnych metod analitycznych.

dr hab. Piotr Ulański
dr hab. Piotr Ulański
mgr inż. Piotr Sawicki

Otrzymywanie i badanie właściwości nanomateriałów do zastosowań medycznych.

dr hab. Piotr Ulański
dr hab. Piotr Ulański
dr inż. S. Kadłubowski
(Instytut Technologii Polimerów i Barwników)  

Polimerowe kompozyty ceramizujące. 
Plazmochemiczna modyfikacja napełniaczy proszkowych i włóknistych. 
Światłoutwardzalne kompozyty polimerowe o właściwościach przeciwbakteryjnych.

prof. dr hab. Dariusz Bieliński
dr inż. Rafał Anyszka
dr inż. Mariusz Siciński
dr inż. Joanna Kleczewska

Elastomerowe kompozyty samonaprawiające.
Magnetoreologiczne kompozyty polimerowe.
Nanonapełniacze w kompozycjach elastomerowych.Reakcje interelastomerowe w wybranych nanokompozytach.

dr hab. inż. Krzysztof Strzelec
dr inż. Anna Strąkowska
dr inż. Marcin Masłowski
dr inż. Aleksandra Smejda-Krzewicka
mgr inż. Paulina Dmowska-Jasek

Nanokompozyty elastomerowe zawierające ciecze jonowe.
Zastosowanie cieczy jonowych w technologii elastomerów.
Degradacja nanokompozytów polimerowych.
Nanoceluloza jako proekologiczny napełniacz w polimerach.
Polifenole jako naturalne przeciwutleniacze.
Kompozyty elastomerowe zawierające napełniacze węglowe.
Nowe układy sieciujące elastomery.

prof. dr hab. inż. Marian Zaborski
dr inż. Anna Masek
dr inż. Magdalena Maciejewska
dr inż. Martyna Pingot

Makroczasteczki o zróżnicowanej architekturze, synteza i właściwości.

dr hab. inż. Joanna Pietrasik
dr hab. inż. Joanna Pietrasik

(Katedra Fizyki Molekularnej)  
Organicze i hybrydowe: organiczno-nieorganiczne ogniwa fotowoltaiczne. dr inż. Beata Łuszczyńska
dr inż. Beata Łuszczyńska
Inwerter z organicznym tranzystorem z efektem polowym. dr inż. Jarosław Jung
dr inż. Jarosław Jung
Badanie przyspieszonego starzenia organicznych ogniw słonecznych opartych na mieszaninie polimeru i pochodnej fullerenu. dr inż. Ireneusz Głowacki
dr inż. Ireneusz Głowacki
Nanomateriały
(Katedra Fizyki Molekularnej)
 
Komputerowe  badanie procesu aggregacji. dr hab. P. Polanowski
dr hab. P. Polanowski
Komputerowe badanie procesu polimeryzacji. dr hab. P. Polanowski
dr hab. P. Polanowski
Adsorpcja na powierzchni prostego modelu polimerów z oddziaływaniami hydrofobowymi i hydrofilowymi metodą symulacji komputerowych. dr Jarosław Krawczyk
dr Jarosław Krawczyk
Badanie dynamiki segregacji faz mieszanin polimerowych za pomocą symulacji komputerowych (dynamika molekulrna). dr Jarosław Krawczyk
dr Jarosław Krawczyk
Rozciąganie pojedynczego łańcucha polimerowego z oddziaływaniami hydrofobowymi i hydrofilowymi. Symulacje komputerowe. dr Jarosław Krawczyk
dr Jarosław Krawczyk
Odrywanie pojedynczego łańcucha polimerowego z oddziaływaniami hydrofobowymi i hydrofilowymi od  lepkiej powierzchni. Symulacje komputerowe. dr Jarosław Krawczyk
dr Jarosław Krawczyk
Badanie przejścia fazowego kłębek-globula dla pojedynczego łańcucha kopolimerów metodą symulacji komputerowych. dr Jarosław Krawczyk
dr Jarosław Krawczyk
Mikro-spektroskopowe badania ramanowskie termoczułych żeli polimerowych w gradiencie temperatury. dr inż. Marcin Kozanecki
dr inż. Marcin Kozanecki
Wykorzystanie mikrosfer polimerowych jako napełniaczy polimerów chemoutwardzalnych. dr inż. Marcin Kozanecki
dr inż. Marcin Kozanecki
Badania hydrożeli polimerowych z wykorzystaniem technik spektroskpowych. dr inż. Marcin Kozanecki
dr inż. Marcin Kozanecki

(Instytut Technologii Polimerów i Barwników)

 

Kontrolowany czas życia kompozytów stosowanych w rolnictwie zawierających nanometryczne biopolimery.
Materiały elastomerowe przyjazne środowisku naturalnemu napełnione zmodyfikowanym bionapełniaczem.
Filmy lateksowe zawierające zmodyfikowany biopolimer jako droga do uzyskania biorozkładalnych agrotkanin.

dr Mirosława Prochoń
mgr inż. Yves-Tshela Hervé Ntumba

 

Wydział Chemiczny

Pn Wt Śr Cz Pt So N
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Chemiczna kartka z kalendarza

30 maja 1898 William Ramsay i Morris Travers odkryli krypton.

 


Eliksir nr 4 

 

 

Film prezentujący Wydział Chemiczny PŁ

 

Nauka movi(e): Prof. Halina Abramczyk opowiada o efektach wielu lat swojej pracy na Wydziale Chemicznym PŁ oraz o problemach kobiet w świecie naukowym

 Nauka movi(e): Izotopy rozpoznają nowotwory
– rozmowa z prof. Piotrem Panethem

KOMUNIKATY DZIEKANATU

DZIAŁANIA EDUKACYJNE

Koło Młodych Chemików
 
Strefa zabaw i edukacji Fikołkowo
MEGAFON
 

NASZE KOŁA NAUKOWE

 
 
 
 
 

WikampFb

Facebook
YT

RG

ResearchGate
Wiki

Wikipedia