Wydział Chemiczny

Tematyka prac dyplomowych

Kierownik zespołu
realizującego tematykę
Potencjalni opiekunowie

(Międzyresortowy Instytut Techniki Radiacyjnej)  
1. Szkła borokrzemianowe i fosforanowe jako materiały do immobilizacji wysokoaktywnych odpadów promieniotwórczych.
2. Migracja radionuklidów w kompozytach siarkowo-mineralnych.
3. Badania szybkości ekshalacji radonu z materiałów odpadowych.
4. Redukcja zawartości radu w wodzie pitnej i ściekach poprocesowych.
5. Nowe metody oznaczania izotopów radu w próbkach środowiskowych, 6. Badania promieniotwórczości materiałów budowlanych,
dr inż. Piotr Szajerski
dr inż. Piotr Szajerski
1. Skażenia promieniotwórcze w środowisku.
2. Spektrometria promieniowania gamma w monitoringu środowiska.
dr M. Długosz-Lisiecka
dr M. Długosz-Lisiecka
Chemiczne i enzymatyczne utlenianie jodków. dr hab. inż. Jerzy L. Gębicki
dr hab. inż. Jerzy L. Gębicki

(Instytut Technologii Polimerów i Barwników)

 
Filmy lateksowe zawierające zmodyfikowany biopolimer jako droga do uzyskania biorozkładalnych agrotkanin.
Wpływ różnych czynników sieciujących na właściwości proekologicznych nanokompozytów elastomerowych.

dr Mirosława Prochoń
mgr inż. Yves-Tshela Hervé Ntumba

 

Wydział Chemiczny

Pn Wt Śr Cz Pt So N
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Chemiczna kartka z kalendarza

30 maja 1898 William Ramsay i Morris Travers odkryli krypton.

 


Eliksir nr 4 

 

 

Film prezentujący Wydział Chemiczny PŁ

 

Nauka movi(e): Prof. Halina Abramczyk opowiada o efektach wielu lat swojej pracy na Wydziale Chemicznym PŁ oraz o problemach kobiet w świecie naukowym

 Nauka movi(e): Izotopy rozpoznają nowotwory
– rozmowa z prof. Piotrem Panethem

KOMUNIKATY DZIEKANATU

DZIAŁANIA EDUKACYJNE

Koło Młodych Chemików
 
Strefa zabaw i edukacji Fikołkowo
MEGAFON
 

NASZE KOŁA NAUKOWE

 
 
 
 
 

WikampFb

Facebook
YT

RG

ResearchGate
Wiki

Wikipedia