• High Contrast Button
  • BIP
Chemia Background Fade2

Wydział Chemiczny

KOMISJE DZIEKAŃSKIE

Komisja ds. Promocji Wydziału

Przewodnicząca: dr hab. inż. Izabela Witońska, prof. PŁ
Wiceprzewodnicząca: dr inż. Magdalena Nowosielska
Członkowie:
- dr inż. Anna Turek (pełnomocnik I-17)
- dr inż. Justyna Frączyk (pełnomocnik I-18)
- dr hab. Magdalena Długosz-Lisiecka (pełnomocnik I-19)
- dr inż. Magdalena Gaca (pełnomocnik I-20 Polimery)
- dr inż. Agnieszka Szymczak (pełnomocnik I-20 Barwniki)
- dr Izabela Bobowska (pełnomocnik K-32)
- dr inż. Dorota Adamczyk-Szabela (I-17)
- dr inż. Karolina Chałupka (I-17)
- dr hab. inż. Agnieszka Czylkowska (I-17)
- dr inż. Aleksandra Pawlaczyk (I-17)
- dr inż. Tomasz Sierański (I-17)
- dr inż. Małgorzata Szczesio (I-17)
- dr inż. Elżbieta Szubiakiewicz (I-17)
- mgr inż. Michał Gacki (I-17)
- mgr inż. Anita Raducka (I-17)
- dr inż. Anna Albrecht (I-18)
- dr inż. Justyna Frączyk (I-18)
- dr inż. Anna Gajda (I-18)
- dr inż. Grażyna Leszczyńska (I-18)
- dr inż. Radosław Michalski (I-19)
- dr hab. inż. Anna Masek (I-20 Polimery)
- dr inż. Aleksandra Smejda-Krzewicka (I-20 Polimery)
- dr inż. Jonanta Kolińska (I-20 Barwniki)
- dr inż. Aleksandra Grzelakowska (I-20 Barwniki)
- mgr inż. Rafał Sałata (I-20 Barwniki)
- dr inż. Krzysztof Hałagan (K-32)
- mgr inż. Adam Łuczak (K-32)
- Daria Jaworska (SiDKN Nano)
- Mariusz Mielczarek (SiDKN Nano)
- Arkadiusz Rybak (SiDKN Nano)
- Stefan Cichosz (SKN Polimer)
- Maja Szczechowicz (SKN Polimer)
- Korneliusz Wolski (SKN Polimer)
- Aleksandra Gzowska (SKN Trotyl)
- Anna Przerywacz (SKN Trotyl)
- Justyna Wróbel (SKN Trotyl)
- Joanna Frątczak (Samorząd)
- Cezary Sysiak (Samorząd)
- Violetta Załęczna (Samorząd)


Komisja ds. Strategii i Rozwoju

Przewodniczący: dr hab. inż. Marcin Kozanecki

Władze dziekańskie:
- prof. dr hab. inż. Małgorzata I. Szynkowska
- prof. dr hab. inż. Dariusz Bieliński
- dr hab. inż. Beata Brożek-Płuska
- dr hab. inż. Izabela Witońska, prof. PŁ

Władze jednostek organizacyjnych:
- prof. dr hab. inż. Jacek Rynkowski (I-17)
- prof. dr hab. inż. Tomasz Janecki (I-18)
- prof. dr hab. inż. Andrzej Marcinek (I-19)
- prof. dr hab. inż. Marian Zaborski (I-20)
- prof. dr hab. Jacek Ulański (K-32)

oraz
- prof. dr hab. inż. Piotr Paneth
- prof. dr hab. inż. Wojciech Wolf


Komisja ds. Internetu

Przewodniczący: dr inż. Lesław Sieroń (WWW)
Wiceprzewodniczący: dr inż. Tomasz Sierański (FB)
Członkowie:
- dr hab. inż. Izabela Witońska, prof. PŁ (I-17)
- dr inż. Anna Albrecht (I-18)
- dr inż. Michał Rostkowski (I-19)
- dr inż. Natalia Sienkiewicz (I-20)
- dr inż. Krzysztof Hałagan (K-32)
- Arkadiusz Rybak (SiDKN Nano)
- Radosław Busiak (SKN Polimer)
- Justyna Wróbel (SKN Trotyl)
- Joanna Frątczak (Samorząd)
- Monika Kawka-Człapińska (Samorząd)


Komisja ds. Współpracy z Przemysłem

Przewodniczący: prof. dr hab. inż. Dariusz Bieliński
Członkowie:
- dr hab. inż. Beata Kolesińska, prof. PŁ
- dr inż. Beata Łuszczyńska
- dr inż. Elżbieta Maćkiewicz
- dr inż. Bożena Rokita
- dr inż. Marisz Siciński

Komisja ds. Parametryzacji i Ankietyzacji

Przewodniczący: prof. dr hab. inż. Dariusz Bieliński
Członkowie:
- mgr inż. Monika Bocian
- dr inż. Małgorzata Czerwińska
- dr hab. inż. Agnieszka Dybała-Defratyka, prof. PŁ
- dr hab. inż. Rafał Kruszyński
- dr inż. Magdalena Nowosielska
- inż. Ryszard Staliński
- dr Agnieszka Ślązak

Komisja Stypendialna dla Studentów Wydziału Chemicznego
Pracownicy Uczelni:
- dr hab. inż. Agnieszka Czylkowska
- dr inż. Sławomir Kadłubowski
- dr inż. Grażyna Leszczyńska
- Jadwiga Zarzycka
Studenci:
- Monika Kawka-Człapińska
- Ewelina Kowalska
- Justyna Kowalska
- Jarosław Mielcarek
- Paulina Panek
- Anna Przerywacz
- Katarzyna Salamon
- Katarzyna Tomczak


Komisja Stypendialna dla Doktorantów Wydziału Chemicznego
Pracownicy Uczelni:
- dr hab. inż. Izabela Witońska, prof. PŁ
- Jadwiga Zarzycka
Doktoranci:
- mgr inż. Michał Gacki
- mgr inż. Joanna Michalak
- mgr inż. Rafał Sałata
- mgr inż. Olga Sneka-Płatek
- mgr. inż. Jacek Świętosławski


Doktorancka Komisja Stypendialna

Przewodnicząca: dr hab. inż. Joanna Pietrasik, prof. PŁ
Członkowie:
- prof. dr hab. inż. Aleksandra Olma
- dr hab. inż. Ewa Szajdzińska-Piętek, prof. PŁ
- dr hab. inż. Izabela Witońska, prof. PŁ
- mgr inż. Olga Sneka-Płatek - przedstawiciel doktorantów

Komisja ds. Opiniowania Wniosków o Stypendium Ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów

Przewodnicząca: dr hab. inż. Izabela Witońska, prof. PŁ
Członkowie:
- prof. dr. hab. inż. Elżbieta Sochacka
- dr hab. inż. Jerzy L. Gębicki, prof. PŁ
- dr hab. inż. Krzysztof Strzelec, prof. PŁ


Komisja ds. Opiniowania Wniosków o Stypendium Ministra za wybitne osiągnięcia dla doktorantów

Przewodnicząca: prof. dr hab. inż. Aleksandra Olma
Członkowie:
- dr hab. inż. Agnieszka Czylkowska
- prof. dr. hab. inż. Elżbieta Sochacka
- dr hab. inż. Krzysztof Strzelec, prof. PŁ
- mgr inż. Robert Ryczkowski - przedstawiciel doktorantów


Komisja Programowa ds. Studiów Doktoranckich

Przewodnicząca: prof. dr hab. inż. Aleksandra Olma
Członkowie:
- dr hab. inż. Jacek Grams, prof. PŁ
- dr hab. inż. Beata Kolesińska, prof. PŁ
- dr hab. inż. Joanna Pietrasik, prof. PŁ
- dr hab. Radosław Podsiadły, prof. PŁ
- mgr inż. Michał Niewiadomski - przedstawiciel doktorantów


Komisja Rekrutacyjna ds. Studiów Doktoranckich

Przewodnicząca: prof. dr hab. inż. Aleksandra Olma
Wiceprzewodnicząca: dr hab. inż. Joanna Pietrasik, prof. PŁ
Członkowie:
- prof. dr hab. inż. Dariusz Bieliński
- dr hab. inż. Jarosław Jung
- dr hab. inż. Ireneusz Kocemba
- prof. dr hab. inż. Ewa Szajdzińska-Piętek


KOMISJE RADY WYDZIAŁU

Komisja ds. Budżetu i Finansów


Przewodniczący: prof. dr hab. inż. Andrzej Marcinek
Członkowie:
- prof. dr hab. inż. Tomasz Janecki
- mgr Małgorzata Kędzierska
- prof. dr hab. inż. Jacek Rynkowski
- prof. dr hab. inż. Małgorzata I. Szynkowska
- prof. dr hab. Jacek Ulański
- prof. dr hab. inż. Marian Zaborski


Komisja ds. Dydaktyki i Jakości Kształcenia

Przewodnicząca: dr hab. inż. Beata Brożek-Płuska
Wiceprzewodnicząca: dr hab. inż. Izabela Witońska, prof. PŁ
Członkowie:
- dr hab. inż. Łukasz Albrecht, prof. PŁ
- prof. dr hab. inż. Dariusz Bieliński
- prof. dr hab. inż. Marek Główka
- dr hab. inż. Jarosław Jung
- dr hab. inż. Marcin Kozanecki
- doc. dr inż. Jacek Krystek
- dr hab. inż. Tomasz Maniecki, prof. PŁ
- dr inż. Agnieszka Dziergowska
- dr inż. Sławomir Kadłubowski
- dr inż. Adam Sikora
- prof. dr hab. inż. Elżbieta Sochacka
- prof. dr hab. inż. Jolanta Sokołowska
- dr hab. inż. Krzysztof Strzelec, prof. PŁ
- dr hab. inż. Piotr Ulański, prof. PŁ
- prof. dr hab. inż. Wojciech Wolf
- mgr inż. Marta Romaniszyn
- Joanna Frątczak
- Cezary Sysiak


Komisja ds. Nagród i Odznaczeń

Przewodniczący: prof. dr hab. inż. Marian Zaborski
Członkowie:
- dr hab. inż. Agnieszka Dybała-Defratyka, prof. PŁ
- mgr inż. Piotr Malinowski
- dr hab. inż. Jerzy L. Gębicki, prof. PŁ
- dr hab. inż. Joanna Kałużna-Czaplińska, prof. PŁ
- dr inż. Beata Łuszczyńska
- prof. dr hab. inż. Elżbieta Sochacka


Komisja ds. Nauki

Przewodniczący: prof. dr hab. inż. Dariusz Bieliński
Członkowie:
- prof. dr hab. inż. Tomasz Janecki
- dr hab. inż. Rafał Kruszyński
- dr hab. inż. Piotr Ulański, prof. PŁ
- prof. dr hab. Jacek Ulański
- dr hab. inż. Krzysztof Strzelec, prof. PŁ


Komisja ds. Osobowych

Przewodnicząca: prof. dr hab. inż. Małgorzata I. Szynkowska
Członkowie:
- prof. dr hab. inż. Tomasz Janecki
- prof. dr hab. inż. Andrzej Marcinek
- prof. dr hab. inż. Jacek Rynkowski
- prof. dr hab. Jacek Ulański
- prof. dr hab. inż. Marian Zaborski
- Przedstawiciel NSZZ Solidarność: dr inż. Agnieszka Dziergowska
- Przedstawiciel ZNP: mgr inż. Jadwiga Albińska


Komisja ds. Przewodów Doktorskich

Przewodniczący: prof. dr hab. inż. Dariusz Bieliński
Wiceprzewodnicząca: dr hab. inż. Beata Brożek-Płuska
Członkowie:
- dr hab. inż. Agnieszka Dybała-Defratyka, prof. PŁ
- dr hab. inż. Jacek Grams, prof. PŁ
- prof. dr hab. inż. Maria Hilczer
- dr hab. inż. Joanna Kałużna-Czaplińska, prof. PŁ
- prof. dr hab. inż. Zbigniew Kamiński
- dr hab. inż. Ireneusz Kocemba
- dr hab. inż. Beata Kolesińska, prof. PŁ
- prof. dr hab. inż. Aleksandra Olma
- dr hab. inż. Joanna Pietrasik, prof. PŁ
- dr hab. Piotr Polanowski
- dr hab. inż. Agnieszka Ruppert
- dr hab. inż. Krzysztof Strzelec, prof. PŁ
- dr hab. inż. Magdalena Szadkowska-Nicze, prof. PŁ
- prof. dr hab. inż. Ewa Szajdzińska-Piętek
- dr hab. inż. Agata Trzęsowska-Kruszyńska
- prof. dr hab. inż. Wojciech Wolf


Komisja ds. Rozwoju Młodych Naukowców

Przewodniczący: prof. dr hab. inż. Małgorzata I. Szynkowska
Wiceprzewodniczący: prof. dr hab. inż. Dariusz Bieliński
Członkowie:
- dr hab. inż. Łukasz Albrecht, prof. PŁ
- dr hab. inż. Rafał Kruszyński
- prof. dr hab. inż. Andrzej Marcinek
- prof. dr hab. inż. Aleksandra Olma
- dr hab. inż. Joanna Pietrasik, prof. PŁ
- dr hab. inż. Agnieszka Ruppert
- prof. dr hab. Jacek Ulański
- prof. dr hab. inż. Marian Zaborski
- mgr inż. Karolina RadomskaKomisja Wyborcza

Przewodnicząca: prof. dr hab. inż. Elżbieta Sochacka
Członkowie:
- dr hab. inż. Agnieszka Dybała-Dyfraktyka, prof. PŁ
- dr inż. Paweł Mierczyński
- dr hab. Piotr Polanowski
- mgr inż. Robert Ryczkowski
- Katarzyna Tomczak


Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna

Przewodnicząca: dr hab. inż. Izabela Witońska, prof. PŁ, Prodziekan ds. studenckich
Z-ca Przewodniczącej: dr hab. inż. Agata Trzęsowska-Kruszyńska
Pełnomocnik Dziekana: dr hab. inż. Rafał Kruszyński
Członkowie:
- dr inż. Magdalena Maciejewska
- dr inż. Michał Rostkowski
Pracownicy Dziekanatu:
- mgr Elżbieta Cyniak
- mgr Ewa Tomczak-Marciniak


Dziekan ma prawo uczestniczenia we wszystkich Komisjach z prawem głosu


Pełnomocnicy Dziekana Wydziału Chemicznego

- ds. Budowy nowego gmachu Wydziału: dr inż. Jacek Kędzia
- ds. Gospodarki odpadami chemicznymi: dr inż. Dariusz Deredas
- ds. Informatyzacji, legalności oprogramowania i e-learningu: dr hab. inż. Mariusz Wójcik, prof. PŁ
- ds. Jakości, Koordynator systemu zarządzania jakością: dr inż. Jakub Wojciechowski
- ds. Koła Młodych Chemików: dr inż. Elżbieta Szubiakiewicz
- ds. Kontaktów ze szkołami średnimi: dr inż. Karolina Chałupka
- ds. Ochrony praw autorskich: dr hab. inż. Agnieszka Dybała-Defratyka, prof. PŁ
- ds. Osób niepełnosprawnych: dr inż. Agnieszka Dziergowska
- ds. Parametryzacji i Ankietyzacji: dr hab. inż. Dorota Światła-Wójcik, prof. PŁ
- ds. Praktyk studenckich: dr Mirosława Prochoń
- ds. Rekrutacji: dr hab. inż. Rafał Kruszyński
- ds. SiDKN Nano: dr hab. inż. Marcin Kozanecki, dr inż. Tomasz Gozdek
- ds. SKN Polimer: dr inż. Anna Kosmalska, dr hab. inż. Anna Masek
- ds. SKN Trotyl: dr inż. Grażyna Leszczyńska, dr inż. Elżbieta Szubiakiewicz
- ds. Transferu technologii: dr inż. Mariusz Siciński
- ds. Wydawnictw, Redaktor czasopisma Eliksir: dr hab inż. Agnieszka Czylkowska
- ds. Wymiany zagranicznej studentów i pracowników: dr inż. Anna Gajda
- Administrator strony internetowej i sieci komputerowej: dr inż. Lesław Sieroń
- Opiekun studentów cudzoziemców: dr hab. inż. Agnieszka Ruppert


Kierownicy Studiów Doktoranckich

- Kierunek Chemia: prof. dr. hab. inż. Aleksandra Olma
- Kierunek Technologia Chemiczna: dr hab. inż. Joanna Pietrasik, prof. PŁ


Sekretarze Rady Wydziału

- dr inż. Małgorzata Czerwińska
- mgr inż. Ewa Jędrych

Wydział Chemiczny

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Chemiczna kartka z kalendarza

23 marca 1875 urodził się Gilbert Lewis, amerykański fizykochemik, autor obowiązującej do dziś teorii wiązań kowalencyjnych, postulującej, że takie wiązania składają się z elektronów walencyjnych uwspólnionych przez dwa atomy o podobnej elektroujemności.

Zobacz jak wyglądają studia chemiczne na jednym z najlepszych wydziałów politechnicznych w Polsce

 

Film prezentujący Wydział Chemiczny PŁ

 

Nauka Movi(e): Elastyczna Ceramika

 

Nauka Movi(e): Śladami zagadki chemicznej...

 

Nauka movi(e): Prof. Halina Abramczyk opowiada o efektach wielu lat swojej pracy na Wydziale Chemicznym PŁ oraz o problemach kobiet w świecie naukowym

 

Piotr Paneth Pl

Nauka movi(e): Izotopy rozpoznają nowotwory
– rozmowa z prof. Piotrem Panethem

 

Anna Masek Pl

Nauka movi(e): Opakowania pokażą świeżość produktu
– rozmowa z dr inż. Anną Masek

KOMUNIKATY DZIEKANATU

DZIAŁANIA EDUKACYJNE

Koło Młodych Chemików
MEGAFON
Strefa zabaw i edukacji Fikołkowo

NASZE KOŁA NAUKOWE

 
 
 
 
 

ABIOM

Wikamp

wikamp
virtul
poczta
webdziekanat
akty prawne
szkolenia
Fb

Facebook
YT

RG

ResearchGate
Wiki

Wikipedia