Wydział Chemiczny

LISTA CZŁONKÓW RADY WYDZIAŁU CHEMICZNEGO POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ

DZIEKAN
prof. dr hab. inż. Małgorzata Szynkowska

PRODZIEKANI
prof. dr hab. inż. Dariusz Bieliński
dr hab. inż. Beata Brożek-Płuska
dr hab. inż. Izabela Witońska, prof. PŁ

PROFESOROWIE ZWYCZAJNI
prof. dr hab. Halina Abramczyk
prof. dr hab. inż. Lidia Gębicka
prof. dr hab. inż. Marek Główka
prof. dr hab. inż. Tomasz Janecki
prof. dr hab. inż. Zbigniew Kamiński
prof. dr hab. inż. Andrzej Marcinek
prof. dr hab. inż. Piotr Paneth
prof. dr hab. inż. Jacek Rynkowski
prof. dr hab. inż. Jolanta Sokołowska
prof. dr hab. Jacek Ulański
prof. dr hab. inż. Marian Zaborski

ADIUNKCI ZE STOPNIEM NAUKOWYM DOKTORA HABILITOWANEGO
dr hab. inż. Katarzyna Błażewska
dr hab. inż. Agnieszka Czylkowska
dr hab. Magdalena Długosz-Lisiecka
dr hab. inż. Ireneusz Głowacki
dr hab. inż. Jarosław Jung
dr hab. inż. Ireneusz Kocemba
dr hab. inż. Marcin Kozanecki
dr hab. inż. Rafał Kruszyński
dr hab. Piotr Polanowski
dr hab. inż. Agnieszka Ruppert
dr hab. inż. Agata Trzęsowska-Kruszyńska
dr hab. inż. Marian Wolszczak

 

PROFESOROWIE NADZWYCZAJNI
dr hab. inż. Łukasz Albrecht
dr hab. inż. Agnieszka Dybała-Defratyka
prof. dr hab. inż. Tadeusz Gajda
dr hab. inż. Jerzy L. Gębicki
dr hab. inż. Jacek Grams
prof. dr hab. inż. Maria J. Hilczer
dr hab. inż. Joanna Kałużna-Czaplińska
dr hab. inż. Beata Kolesińska
prof. dr hab. inż. Henryk Krawczyk
dr hab. inż. Tomasz Maniecki
prof. dr hab. inż. Aleksandra Olma
dr hab. inż. Joanna Pietrasik
dr hab. Radosław Podsiadły
prof. dr hab. inż. Elżbieta Sochacka
dr hab. inż. Krzysztof Strzelec
dr hab. inż. Magdalena Szadkowska-Nicze
prof. dr hab. inż. Ewa Szajdzińska-Piętek
dr hab. inż. Dorota Światła-Wójcik
dr hab. inż. Piotr Ulański
prof. dr hab. inż. Wojciech Wolf
dr hab. inż. Mariusz Wójcik

PRZEDSTAWICIELE NAUCZYCIELI AKADEMICKICH NIEPOSIADAJĄCYCH STOPNIA DOKTORA HABILITOWANEGO
dr inż. Karolina Chałupka
dr Ewa Chrześcijańska
dr inż. Karolina Kafarska
doc. dr inż. Jacek Krystek
dr inż. Elżbieta Kuśmierek
dr inż. Waldemar Maniukiewicz
dr inż. Magdalena Nowosielska
dr inż. Mariusz Siciński
dr inż. Adam Sikora
dr inż. Elżbieta Skiba
dr inż. Małgorzata Szczesio
dr inż. Jakub Wojciechowski

PRZEDSTAWICIELE PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI
mgr inż. Jadwiga Albińska (ZNP)
dr inż. Renata Czechowska-Biskup
mgr inż. Piotr Malinowski

PRZEDSTAWICIELE DOKTORANTÓW
mgr inż. Karolina Radomska
mgr inż. Klaudia Sadowska

PRZEDSTAWICIELE STUDENTÓW
Ilona Bednarczyk
Joanna Frątczak
Konrad Godziński
Jerzy Grabowski
inż. Monika Kawka-Człapińska
Jarosław Mielcarek
Paulina Panek
Anna Przerywacz
Katarzyna Tomczak
Anna Wieraszka
Beata Wieraszka
Justyna Witkowska
Justyna Wróbel
inż. Szymon Żaczek
 

OSOBY UCZESTNICZĄCE W POSIEDZENIU Z GŁOSEM DORADCZYM

KIEROWNIK ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNY WYDZIAŁU
mgr Małgorzata Kędzierska

PROFESOROWIE EMERYTOWANI
prof. dr hab. inż. Tadeusz Bartczak
prof. dr hab. inż. Henryk Bem
prof. dr inż. Ryszard Bodalski
prof. dr hab. inż. Wojciech Czajkowski
prof. dr hab. inż. Jerzy M. Gębicki
prof. dr hab. Danuta Czakis-Sulikowska
prof. dr hab. inż. Ewa Hawlicka
prof. dr hab. inż. Grażyna Janowska
prof. dr hab. inż. Zofia Michalska
prof. dr hab. inż. Tadeusz Paryjczak
prof. dr inż. Władysław Pękala
prof. dr hab. inz. Janusz Rosiak
prof. dr hab. inż. Władysław Rzymski
prof. dr hab. inż. Barbara Surma-Ślusarska
prof. dr hab. inż. Jerzy Szadowski
prof. dr hab. inż. Ludomir Ślusarski
prof. dr hab. Barbara Wandelt
prof. dr hab. inż. Janina Karolak-Wojciechowska
prof. dr hab. inż. Janusz Zabrocki
prof. dr hab. inż. Andrzej Zwierzak

PRZEDSTAWICIEL ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH
dr inż. Agnieszka Dziergowska (NSZZ SOLIDARNOŚĆ)

Wydział Chemiczny

Chemiczna kartka z kalendarza

14 grudnia 1912 urodził się Adam Bielański, nazywany twórcą polskiej szkoły katalizy. Autor podręczników akademickich z zakresu chemii fizycznej i nieorganicznej.

Zobacz jak wyglądają studia chemiczne na jednym z najlepszych wydziałów politechnicznych w Polsce

 

Film prezentujący Wydział Chemiczny PŁ

 

Nauka Movi(e): Śladami zagadki chemicznej...

 

Nauka movi(e): Prof. Halina Abramczyk opowiada o efektach wielu lat swojej pracy na Wydziale Chemicznym PŁ oraz o problemach kobiet w świecie naukowym

 Nauka movi(e): Izotopy rozpoznają nowotwory
– rozmowa z prof. Piotrem Panethem

 Nauka movi(e): Opakowania pokażą świeżość produktu
– rozmowa z dr inż. Anną Masek
 

KOMUNIKATY DZIEKANATU

DZIAŁANIA EDUKACYJNE

Koło Młodych Chemików
MEGAFON
Strefa zabaw i edukacji Fikołkowo

NASZE KOŁA NAUKOWE

 
 
 
 
 

ABIOM

WikampFb

Facebook
YT

RG

ResearchGate
Wiki

Wikipedia