Wydział Chemiczny

Podstawą przyjęcia kandydatów na studia są wyniki postępowania kwalifikacyjnego. Kandydaci kwalifikowani są na podstawie wyników egzaminów z matematyki, języka obcego, fizyki, chemii, biologii lub geografii (do wyboru). Brak oceny z egzaminu z matematyki lub języka obcego nie wyklucza kandydata z toku postępowania kwalifikacyjnego, ale jest równoznaczny z otrzymaniem przez kandydata 0 punktów z tego przedmiotu. Klasyfikacja kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia stacjonarne pierwszego stopnia na podstawie egzaminu maturalnego prowadzona jest na podstawie liczby punktów uzyskanej z poziomu podstawowego lub rozszerzonego i obliczana jest zgodnie z zasadami podanymi w uchwale rekrutacyjnej.

Pn Wt Śr Cz Pt So N
28
29
30

Chemiczna kartka z kalendarza

22 września 1791 urodził się Michael Faraday, angielski chemik oraz fizyk, którzy stworzył podstawy elektrochemii, odkrył benzen, wydzielił naftalen, heksachloroetan oraz koloidalne złoto.

 Eliksir nr 5 

KOMUNIKATY DZIEKANATU

DZIAŁANIA EDUKACYJNE

Koło Młodych Chemików
 
Strefa zabaw i edukacji Fikołkowo
MEGAFON
 

NASZE KOŁA NAUKOWE

 
 
 
 
 

ABIOM

WikampFb

Facebook
YT

RG

ResearchGate
Wiki

Wikipedia