• High Contrast Button
  • BIP
Windfarm Background Fade2
Grass Background Fade2
Forest Background Fade2

Wydział Chemiczny

Podstawą przyjęcia kandydatów na studia są wyniki postępowania kwalifikacyjnego. Kandydaci kwalifikowani są na podstawie wyników egzaminów z matematyki, języka obcego, fizyki, chemii, biologii lub geografii (do wyboru). Brak oceny z egzaminu z matematyki lub języka obcego nie wyklucza kandydata z toku postępowania kwalifikacyjnego, ale jest równoznaczny z otrzymaniem przez kandydata 0 punktów z tego przedmiotu. Klasyfikacja kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia stacjonarne pierwszego stopnia na podstawie egzaminu maturalnego prowadzona jest na podstawie liczby punktów uzyskanej z poziomu podstawowego lub rozszerzonego i obliczana jest zgodnie z zasadami podanymi w uchwale rekrutacyjnej.

Chemiczna kartka z kalendarza

19 czerwca 1897 urodził się Cyril Hinshelwood, brytyjski chemik, laureat Nagrody Nobla (1956) za badania dotyczące kinetyki reakcji chemicznych.

Czujesz Chemie Do Chemii
Poteguj Mozliwosci Chemia
Sladami Zagadki Chemicznej
Elastyczna Ceramika
Metoda Wykrywania Wczesnych Zmian Nowotworowych
Izotopy Rozpoznaja Nowotwory
Chemia Milosci
Opakowania Pokaza Swiezosc Produktu
Ekologiczne Agrotkaniny

 

ABIOM

KOMUNIKATY DZIEKANATU

DZIAŁANIA EDUKACYJNE

Koło Młodych Chemików

Strefa zabaw i edukacji Fikołkowo

NASZE KOŁA NAUKOWE

 
 
 
 
 

REKRUTACJA

rekrutacja terminy
Wikamp

wikamp
virtul
poczta
webdziekanat
akty prawne
szkolenia
Fb

Facebook
YT

RG

ResearchGate
Wiki

Wikipedia