• High Contrast Button
  • BIP
Windfarm Background Fade2
Grass Background Fade2
Forest Background Fade2

Wydział Chemiczny

Podstawą przyjęcia kandydatów na studia są wyniki postępowania kwalifikacyjnego. Kandydaci kwalifikowani są na podstawie wyników egzaminów z matematyki, języka obcego, fizyki, chemii, biologii lub geografii (do wyboru). Brak oceny z egzaminu z matematyki lub języka obcego nie wyklucza kandydata z toku postępowania kwalifikacyjnego, ale jest równoznaczny z otrzymaniem przez kandydata 0 punktów z tego przedmiotu. Klasyfikacja kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia stacjonarne pierwszego stopnia na podstawie egzaminu maturalnego prowadzona jest na podstawie liczby punktów uzyskanej z poziomu podstawowego lub rozszerzonego i obliczana jest zgodnie z zasadami podanymi w uchwale rekrutacyjnej.

Pn Wt Śr Cz Pt So N
26
27
28

Chemiczna kartka z kalendarza

26 lutego 1896 francuski chemik i fizyk Henri Becquerel, odkrył zjawisko radioaktywności, obserwując wpływ skały zawierającej uran na materiał światłoczuły.

KOMUNIKATY DZIEKANATU

DZIAŁANIA EDUKACYJNE

Koło Młodych Chemików
MEGAFON
Strefa zabaw i edukacji Fikołkowo

NASZE KOŁA NAUKOWE

 
 
 
 
 

ABIOM

Wikamp

wikamp
virtul
poczta
webdziekanat
akty prawne
szkolenia
Fb

Facebook
YT

RG

ResearchGate
Wiki

Wikipedia