• High Contrast Button
  • BIP
chemia Background Fade2

Wydział Chemiczny

Dziekan prof. dr hab. inż. Małgorzata I. Szynkowska

Prodziekani
prof. dr hab. inż. Dariusz Bieliński – prodziekan ds. nauki i innowacji
dr hab. inż. Beata Brożek – Płuska – prodziekan ds. kształcenia
dr hab. inż. Izabela Witońska – prodziekan ds. studenckich

oraz Rada Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej

mają zaszczyt zaprosić na uroczystą inaugurację roku akademickiego 2018/2019 na Wydziale Chemicznym Politechniki Łodzkiej, która odbędzie się w dniu 27 września 2018 r. o godzinie 14:15, w audytorium G-10 im A. Sołtana w Łodzi przy ul. Stefanowskiego 1/15 (budynek A19).

Program uroczystości:

  • Hymn państwowy
  • Otwarcie uroczystości i wystąpienie Dziekana Wydziału Chemicznego PŁ
  • Ślubowanie akademickie
  • Wręczenie certyfikatów immatrykulacji najlepszym kandydatom
  • Prezentacja oferty dydaktycznej Wydziału Chemicznego
  • Wręczenie statuetek „Przyjaciel Wydziału Chemicznego”
  • Wykład inauguracyjny prof. dr. hab. inż. Jerzego Gębickiego „Czy warto studiować chemię?”
  • Gaudeamus

Po uroczystości zapraszamy na spotkanie towarzyskie w Sali Rady Wydziału Chemicznego na I p. gmachu Wydziału Chemicznego.

Wydział Chemiczny

Chemiczna kartka z kalendarza

12 grudnia 1866 urodził się Alfred Werner, szwajcarski chemik, twórca teorii związków kompleksowych, wyróżniony w roku 1913 Nagrodą Nobla. Wprowadził długą formę układu okresowego.

Czujesz Chemie Do Chemii
Poteguj Mozliwosci Chemia
Sladami Zagadki Chemicznej
Elastyczna Ceramika
Metoda Wykrywania Wczesnych Zmian Nowotworowych
Izotopy Rozpoznaja Nowotwory
Chemia Milosci
Opakowania Pokaza Swiezosc Produktu
Ekologiczne Agrotkaniny

 

ABIOM

KOMUNIKATY DZIEKANATU

DZIAŁANIA EDUKACYJNE

NASZE KOŁA NAUKOWE

 
 
 
 
 

REKRUTACJA

Wikamp

wikamp
virtul
poczta
webdziekanat
akty prawne
szkolenia
Fb

Facebook
YT

RG

ResearchGate
Wiki

Wikipedia