• High Contrast Button
  • BIP
chemia Background Fade2

Wydział Chemiczny

Dziekan prof. dr hab. inż. Małgorzata I. Szynkowska

Prodziekani
prof. dr hab. inż. Dariusz Bieliński – prodziekan ds. nauki i innowacji
dr hab. inż. Beata Brożek – Płuska – prodziekan ds. kształcenia
dr hab. inż. Izabela Witońska – prodziekan ds. studenckich

oraz Rada Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej

mają zaszczyt zaprosić na uroczystą inaugurację roku akademickiego 2018/2019 na Wydziale Chemicznym Politechniki Łodzkiej, która odbędzie się w dniu 27 września 2018 r. o godzinie 14:15, w audytorium G-10 im A. Sołtana w Łodzi przy ul. Stefanowskiego 1/15 (budynek A19).

Program uroczystości:

  • Hymn państwowy
  • Otwarcie uroczystości i wystąpienie Dziekana Wydziału Chemicznego PŁ
  • Ślubowanie akademickie
  • Wręczenie certyfikatów immatrykulacji najlepszym kandydatom
  • Prezentacja oferty dydaktycznej Wydziału Chemicznego
  • Wręczenie statuetek „Przyjaciel Wydziału Chemicznego”
  • Wykład inauguracyjny prof. dr. hab. inż. Jerzego Gębickiego „Czy warto studiować chemię?”
  • Gaudeamus

Po uroczystości zapraszamy na spotkanie towarzyskie w Sali Rady Wydziału Chemicznego na I p. gmachu Wydziału Chemicznego.

Wydział Chemiczny

Chemiczna kartka z kalendarza

20 czerwca 1861 urodził się Frederick Hopkins, prowadził badania w dziedzinie biochemii i dietetyki, w 1929 roku otrzymał Nagrodę Nobla za wyodrębnienie witaminy A.

 Alchemium on-line

 EMEC20

 ISSS2019

Poteguj Mozliwosci Chemia
Sladami Zagadki Chemicznej
Elastyczna Ceramika
Metoda Wykrywania Wczesnych Zmian Nowotworowych
Izotopy Rozpoznaja Nowotwory
Chemia Milosci
Opakowania Pokaza Swiezosc Produktu
Ekologiczne Agrotkaniny

KOMUNIKATY DZIEKANATU

DZIAŁANIA EDUKACYJNE

NASZE KOŁA NAUKOWE

 
 
 
 
 

REKRUTACJA

Wikamp

wikamp
virtul
poczta
webdziekanat
akty prawne
szkolenia
Fb

Facebook
YT

RG

ResearchGate
Wiki

Wikipedia