• High Contrast Button
  • BIP
chemia Background Fade2

Wydział Chemiczny

Rozstrzygnięty został XXXIII Konkurs na najlepszą pracę dyplomową, magisterską w Politechnice Łódzkiej organizowany przez Łódzką Radę FSNT-NOT w Łodzi oraz Nagroda Crowforda dla najlepszej pracy napisanej w języku angielskim.

- Najwyżej Komisja oceniła pracę magisterską mgr inż. Karoliny Przybyszewskiej przygotowanej pod kierunkiem dr inż. Doroty Bociągi, zatytułowaną „Opracowanie optymalnych warunków wytwarzania biomateriałów naturalnych przeznaczonych do drukowania wyrobów medycznych techniką 3 D”, która została zrealizowana na Wydziale Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki, w Instytucie Elektroniki.

Jak poinformował dr inż. A. Rylski wszystkie zgłoszone prace charakteryzowały się bardzo wysokim poziomem naukowym i zdolnością aplikacyjną. W związku z tym Komisja postanowiła wystąpić do Łódzkiej Rady FSNT- NOT z wnioskiem o wyróżnienie trzech prac, w tym mgr inż. Magdaleny Brzezińskiej, promotor: dr hab. inż. Agnieszka Ruppert, prof. PŁ „Opracowanie konkurencyjnej metody syntezy katalizatorów Cu/nośnik reakcji wodoroodtleniania 5-hydroksymetylofurfuralu” z Wydziału Chemicznego, Instytut Chemii Ogólnej i Ekologicznej PŁ.

Więcej informacji: https://www.p.lodz.pl/pl/konkurs-na-najlepsza-prace-dyplomowa-pl-rozstrzygniety

Wydział Chemiczny

Chemiczna kartka z kalendarza

20 czerwca 1861 urodził się Frederick Hopkins, prowadził badania w dziedzinie biochemii i dietetyki, w 1929 roku otrzymał Nagrodę Nobla za wyodrębnienie witaminy A.

 Alchemium on-line

 EMEC20

 ISSS2019

Poteguj Mozliwosci Chemia
Sladami Zagadki Chemicznej
Elastyczna Ceramika
Metoda Wykrywania Wczesnych Zmian Nowotworowych
Izotopy Rozpoznaja Nowotwory
Chemia Milosci
Opakowania Pokaza Swiezosc Produktu
Ekologiczne Agrotkaniny

KOMUNIKATY DZIEKANATU

DZIAŁANIA EDUKACYJNE

NASZE KOŁA NAUKOWE

 
 
 
 
 

REKRUTACJA

Wikamp

wikamp
virtul
poczta
webdziekanat
akty prawne
szkolenia
Fb

Facebook
YT

RG

ResearchGate
Wiki

Wikipedia