• High Contrast Button
  • BIP
chemia Background Fade2

Wydział Chemiczny

Rozstrzygnięty został XXXIII Konkurs na najlepszą pracę dyplomową, magisterską w Politechnice Łódzkiej organizowany przez Łódzką Radę FSNT-NOT w Łodzi oraz Nagroda Crowforda dla najlepszej pracy napisanej w języku angielskim.

- Najwyżej Komisja oceniła pracę magisterską mgr inż. Karoliny Przybyszewskiej przygotowanej pod kierunkiem dr inż. Doroty Bociągi, zatytułowaną „Opracowanie optymalnych warunków wytwarzania biomateriałów naturalnych przeznaczonych do drukowania wyrobów medycznych techniką 3 D”, która została zrealizowana na Wydziale Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki, w Instytucie Elektroniki.

Jak poinformował dr inż. A. Rylski wszystkie zgłoszone prace charakteryzowały się bardzo wysokim poziomem naukowym i zdolnością aplikacyjną. W związku z tym Komisja postanowiła wystąpić do Łódzkiej Rady FSNT- NOT z wnioskiem o wyróżnienie trzech prac, w tym mgr inż. Magdaleny Brzezińskiej, promotor: dr hab. inż. Agnieszka Ruppert, prof. PŁ „Opracowanie konkurencyjnej metody syntezy katalizatorów Cu/nośnik reakcji wodoroodtleniania 5-hydroksymetylofurfuralu” z Wydziału Chemicznego, Instytut Chemii Ogólnej i Ekologicznej PŁ.

Więcej informacji: https://www.p.lodz.pl/pl/konkurs-na-najlepsza-prace-dyplomowa-pl-rozstrzygniety

Wydział Chemiczny

Chemiczna kartka z kalendarza

12 grudnia 1866 urodził się Alfred Werner, szwajcarski chemik, twórca teorii związków kompleksowych, wyróżniony w roku 1913 Nagrodą Nobla. Wprowadził długą formę układu okresowego.

Czujesz Chemie Do Chemii
Poteguj Mozliwosci Chemia
Sladami Zagadki Chemicznej
Elastyczna Ceramika
Metoda Wykrywania Wczesnych Zmian Nowotworowych
Izotopy Rozpoznaja Nowotwory
Chemia Milosci
Opakowania Pokaza Swiezosc Produktu
Ekologiczne Agrotkaniny

 

ABIOM

KOMUNIKATY DZIEKANATU

DZIAŁANIA EDUKACYJNE

NASZE KOŁA NAUKOWE

 
 
 
 
 

REKRUTACJA

Wikamp

wikamp
virtul
poczta
webdziekanat
akty prawne
szkolenia
Fb

Facebook
YT

RG

ResearchGate
Wiki

Wikipedia