• High Contrast Button
  • BIP
Chemia Background Fade2

Wydział Chemiczny

DZIEKAN WYDZIAŁU CHEMICZNEGO POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ

ogłasza

Konkurs o nagrodę Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
na najlepszą pracę dyplomową z zakresu Chemii budowlanej
wykonanej na Wydziale Chemicznym Politechniki Łódzkiej
w roku akademickim 2017/2018

Zgodnie z Regulaminem konkursu prace mogą zgłaszać promotorzy lub recenzenci. Zgłoszenie (w formacie pdf) powinno zawierać list uzasadniający oraz egzemplarz pracy wraz z recenzją. Warunkiem dopuszczenia do konkursu jest uzyskanie za pracę dyplomową oceny 5.

Zgłoszenia (w formie elektronicznej) należy przesyłać do Dziekanatu Wydziału na adres:   w terminie do 20 sierpnia 2019 r.

Laureaci wyłonieni przez Kapitułę Nagrody zostaną nagrodzeni dyplomami oraz gratyfikacją pieniężną w wysokości: 800 zł za pracę magisterską i 700 zł za pracę inżynierską.

Nagrody sponsoruje: Łódzka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Regulamin konkursu jest dostępny w Dziekanacie Wydziału Chemicznego oraz na stronie internetowej Wydziału.

Wydział Chemiczny

75 lat PŁ

Chemiczna kartka z kalendarza

7 czerwca 1896 urodził się Robert Mulliken, amerykański fizyk oraz laureat Nagrody Nobla w dziedzinie chemii (1966) za badania dotyczące wiązań chemicznych i struktury elektronowej cząsteczek.

 Alchemium on-line

 EMEC20

KOMUNIKATY DZIEKANATU

DZIAŁANIA EDUKACYJNE

NASZE KOŁA NAUKOWE

 
 
 
 
 

REKRUTACJA

Wikamp

wikamp
virtul
poczta
webdziekanat
akty prawne
szkolenia
Fb

Facebook
YT

RG

ResearchGate
Wiki

Wikipedia