• High Contrast Button
  • BIP
Chemia Background Fade2

Wydział Chemiczny

Społeczność akademicka Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej
z ogromnym smutkiem przyjęła wiadomość o śmierci

śp.
prof. dr. hab. inż. Tadeusza Paryjczaka
doktora honoris causa Politechniki Łódzkiej
 i Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

wieloletniego Dziekana Wydziału Chemicznego
i Dyrektora Instytutu Chemii Ogólnej i Ekologicznej


Odszedł wybitny uczony, powszechnie szanowany organizator życia naukowego w Polsce,
twórca łódzkiej szkoły adsorpcji i katalizy, zasłużony nauczyciel akademicki.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 24 lipca 2019 roku (środa) o godzinie 14.00,
na Cmentarzu Starym, Kaplica Rzymskokatolicka przy ul. Ogrodowej 39 w Łodzi.

 

 DZIEKAN, RADA, PRACOWNICY I STUDENCI
WYDZIAŁU CHEMICZNEGO POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ

Załączniki:
Pobierz plik (TParyjczak_nekrolog.pdf)TParyjczak_nekrolog.pdf79 kB

Wydział Chemiczny

75 lat PŁ

Chemiczna kartka z kalendarza

7 czerwca 1896 urodził się Robert Mulliken, amerykański fizyk oraz laureat Nagrody Nobla w dziedzinie chemii (1966) za badania dotyczące wiązań chemicznych i struktury elektronowej cząsteczek.

 Alchemium on-line

 EMEC20

KOMUNIKATY DZIEKANATU

DZIAŁANIA EDUKACYJNE

NASZE KOŁA NAUKOWE

 
 
 
 
 

REKRUTACJA

Wikamp

wikamp
virtul
poczta
webdziekanat
akty prawne
szkolenia
Fb

Facebook
YT

RG

ResearchGate
Wiki

Wikipedia