• High Contrast Button
  • BIP
chemia Background Fade2

Wydział Chemiczny

DZIEKAN WYDZIAŁU CHEMICZNEGO
POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ
ogłasza XI edycję
Konkursu o nagrodę imienia profesora Osmana Achmatowicza
na najlepszą pracę dyplomową Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej
w roku akademickim 2018/2019

Zgodnie z Regulaminem konkursu prace mogą zgłaszać promotorzy lub recenzenci. Zgłoszenie (trzy pliki w formacie  pdf) powinno zawierać: list uzasadniający, pracę dyplomową oraz recenzję. Warunkiem dopuszczenia do konkursu jest uzyskanie za pracę dyplomową oceny 5, z egzaminu dyplomowego oceny co najmniej 4 oraz średniej z całych studiów co najmniej 4.

Zgłoszenia (w formie elektronicznej) można składać w Dziekanacie Wydziału (p.161) lub przesłać na adres: w terminie do 15 listopada 2019 r.

Laureaci zostaną wyłonieni przez Kapitułę Nagrody do 1 marca 2020 r. Kapituła ma prawo nie przyznać nagrody.

Nagrody sponsorują firmy:
ATLAS Sp. z o.o.
POLFARMEX S.A.

Regulamin konkursu jest dostępny w Dziekanacie Wydziału Chemicznego oraz na stronie internetowej Wydziału.

Wydział Chemiczny

75 lat PŁ

Pn Wt Śr Cz Pt So N
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Chemiczna kartka z kalendarza

14 listopada 1985 w czasopiśmie naukowym Nature pojawił się artykuł opisujący odkrycie fulerenów.

 Alchemium on-line

 EMEC20

 ISSS2019

KOMUNIKATY DZIEKANATU

DZIAŁANIA EDUKACYJNE

NASZE KOŁA NAUKOWE

 
 
 
 
 

REKRUTACJA

Wikamp

wikamp
virtul
poczta
webdziekanat
akty prawne
szkolenia
Fb

Facebook
YT

RG

ResearchGate
Wiki

Wikipedia