• High Contrast Button
  • BIP
Chemia Background Fade2

Wydział Chemiczny

Nauczyciele akademiccy, prowadzący wykłady, ćwiczenia audytoryjne i projekty, zobowiązani są przez Dziekana Wydziału Chemicznego do prowadzenia kształcenia na odległość do czasu powrotu studentów na zajęcia kontaktowe za pomocą narzędzi dostępnych na platformie Wikamp lub drogą e-mailową. Adresy studentów przypisanych do poszczególnych grup zostaną udostępnione przez dziekanat Wydziału Chemicznego na e-mailowy wniosek kierownika przedmiotu (, ).

Przewodniczący Rad Kierunków Studiów zobowiązani są do kontrolowania aktywności kierowników przedmiotów co do realizacji kształcenia na odległość.
 
dr hab. inż. Beata Brożek-Płuska, prof. uczelni
dr hab. inż. Izabela Witońska, prof. uczelni
prof. dr hab. inż. Krzysztof Strzelec
dr hab. inż. Agnieszka Czylkowska, prof. uczelni
prof. dr hab. inż. Piotr Ulański

Wydział Chemiczny

75 lat PŁ

Pn Wt Śr Cz Pt So N
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Chemiczna kartka z kalendarza

6 kwietnia 1920 urodził się Edmond H. Fischer, laureat nagrody Nobla (1992) za opisanie procesu odwracalności fosforylacji jako włącznika uruchamiającego białka i regulującego różne procesy komórkowe.

 Alchemium on-line

 EMEC20

KOMUNIKATY DZIEKANATU

DZIAŁANIA EDUKACYJNE

NASZE KOŁA NAUKOWE

 
 
 
 
 

REKRUTACJA

Wikamp

wikamp
virtul
poczta
webdziekanat
akty prawne
szkolenia
Fb

Facebook
YT

RG

ResearchGate
Wiki

Wikipedia