• High Contrast Button
  • BIP
Chemia Background Fade2

Wydział Chemiczny

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, agencja wykonawcza ministra nauki i szkolnictwa wyższego, ogłosiło II edycję konkursu „Uczelnia dostępna”, finansowanego z Funduszy Europejskich - Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). Konkurs to szansa dla kolejnych uczelni z całej Polski na dostosowanie się do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, co stanowi jeden z celów rządowego Programu „Dostępność Plus”. 150 mln zł na dostosowanie oferty kolejnych uczelni do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

https://www.ncbr.gov.pl/o-centrum/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/rusza-ii-edycja-konkursu-uczelnia-dostepna-61237/

Załączniki:
Pobierz plik (Uczelnia_dostepna_informacje.pdf)Uczelnia_dostepna_informacje.pdf468 kB

Wydział Chemiczny

75 lat PŁ

Chemiczna kartka z kalendarza

8 czerwca 1916 urodził się Francis Crick, angielski biochemik oraz genetyk molekularny. W 1962 otrzymał Nagrodę Nobla. Współodkrywca struktury cząsteczkowej DNA.

 Alchemium on-line

 EMEC20

KOMUNIKATY DZIEKANATU

DZIAŁANIA EDUKACYJNE

NASZE KOŁA NAUKOWE

 
 
 
 
 

REKRUTACJA

Wikamp

wikamp
virtul
poczta
webdziekanat
akty prawne
szkolenia
Fb

Facebook
YT

RG

ResearchGate
Wiki

Wikipedia