• High Contrast Button
 • BIP
Chemia Background Fade2

Wydział Chemiczny

Miło nam poinformować, że rozwiązania z Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej zostały uhonorowane czterema medalami przyznanymi przez jurorów 12. edycji Salonu EUROINVENT - Europejskiej Wystawy Kreatywności i Innowacji, która odbyła się w dniach 21-23 maja 2020 r. w Jassy (Rumunia). W bieżącym roku wystawa została zrealizowana online w związku z pandemią koronawirusa. Głównymi jej organizatorami były: Romanian Inventors Forum (Rumuńskie Forum Wynalazców), Europe Direct Iasi (Centrum Informacyjne Komisji Europejskiej w Jassy), Uniwersytet Techniczny im. Gheorghe Asachi w Jassy oraz Uniwersytet Alexandru Ioan Cuza w Jassy. Zasadniczymi celami Salonu EUROINVENT były: popularyzacja osiągnięć naukowych, pomoc w nawiązywaniu kontaktów i współpracy, tworzenie i rozwijanie koncepcji badawczych, transfer technologii, wdrażanie wynalazków oraz ocena ich wartości naukowej. W tym roku zaprezentowano ponad 500 wynalazków, wzorów użytkowych i rozwiązań z 32 krajów świata, m.in. z Kanady, Chin, Chorwacji, Egiptu, Hong Kongu, Indii, Japonii, Korei Pd., Mołdawii, Polski, Rumunii, Rosji, Tajwanu, Tajlandii, Ukrainy, Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii.

Medale złote przyznano za rozwiązania:

 • Biodegradowalne kompozyty polimerowe otrzymywane z surowców odnawialnych - będące przedmiotem zgłoszeń patentowych nr P.431917, P.431918, P.431919, P.431920, P.429956, P.429957, (autorzy: dr hab. inż. A. Masek, prof. uczelni; dr inż. Mirosława Prochoń; mgr inż. Małgorzata Latos-Brózio; mgr inż. Olga Olejnik, prof. dr hab. inż. Marian Zaborski - Instytut Technologii Polimerów i Barwników);
   
 • Sposób otrzymywania niemodyfikowanego sorbentu siarkowodoru z rudy darniowej – bazujący na zgłoszeniu patentowym P.432624 (autorzy: dr inż. Andrzej Żarczyński1, mgr inż. Kamila Płacheta1, dr inż. Adam Rylski2, dr inż. Marek Kaźmierczak1, dr inż. Marcin Zaborowski1, inż. Magdalena Szymczak1);
   
 • Sposób otrzymywania modyfikowanego sorbentu siarkowodoru z rudy darniowej – objęty zgłoszeniem patentowym P.432628 (autorzy: dr inż. Andrzej Żarczyński1, mgr inż. Kamila Płacheta1, prof. dr hab. inż. Małgorzata Iwona Szynkowska1, dr inż. Adam Rylski2, prof. dr hab. inż. Wojciech Wolf1, dr inż. Marek Kaźmierczak1, dr inż. Marcin Zaborowski1);

  1 Instytut Chemii Ogólnej i Ekologicznej, Wydział Chemiczny;
  2 Instytut Inżynierii Materiałowej, Wydział Mechaniczny.

Medal srebrny przyznano za dotyczący zgłoszenia patentowego P.430501 wynalazek pt. Bioinspirowane materiały polimerowe wzmacniane włóknami naturalnymi (Autorzy: dr hab. inż. A. Masek, prof. uczelni; mgr inż. Stefan Cichosz; mgr inż. Karol Tutek; prof. dr hab. inż. Marian Zaborski - Instytut Technologii Polimerów i Barwników).

W osiągniętym sukcesie uwagę zwraca znaczny udział absolwentów Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej z kierunków: Chemia - Kamila Płacheta, Magdalena Szymczak oraz Technologia chemiczna - Małgorzata Latos-Brózio, Olga Olejnik, Stefan Cichosz i Karol Tutek.

Zoty Medal I Dyplom Wystawy EUROINVENT 2020 Jassy Rumunia

Medale  Zoty I Srebrny Na Tle Dyplomw Z Wystawy EUROINVENT 2020

 

Wydział Chemiczny

75 lat PŁ

Pn Wt Śr Cz Pt So N

Chemiczna kartka z kalendarza

9 sierpnia

 Alchemium on-line

 EMEC20

KOMUNIKATY DZIEKANATU

DZIAŁANIA EDUKACYJNE

NASZE KOŁA NAUKOWE

 
 
 
 
 

REKRUTACJA

Wikamp

wikamp
virtul
poczta
webdziekanat
akty prawne
szkolenia
Fb

Facebook
YT

RG

ResearchGate
Wiki

Wikipedia