• High Contrast Button
  • BIP
Chemia Background Fade2

Wydział Chemiczny

Wyniki otwartego konkursu na stanowisko stypendysta – doktorant w ramach realizacji projektu "W poszukiwaniu specyficznych inhibitorów mieloperoksydazy, od badań mechanistycznych do zastosowania w układach enzymatycznych i komórkowych" ogłoszonego w dniu 7 maja 2020 roku na Wydziale Chemicznym PŁ.

Po zapoznaniu się z dokumentacją przedstawioną przez kandydatów i przeprowadzeniu oceny dorobku naukowego oraz kompetencji do realizacji zadań określonych w projekcie, zgodnie z regulaminem przyznawania stypendiów naukowych NCN, w dniu 26 czerwca 2020 roku komisja stypendialna zdecydowała się przyznać stypendium p. mgr inż. Karolinie Pierzchale.

Wydział Chemiczny

75 lat PŁ

Pn Wt Śr Cz Pt So N

Chemiczna kartka z kalendarza

9 sierpnia

 Alchemium on-line

 EMEC20

KOMUNIKATY DZIEKANATU

DZIAŁANIA EDUKACYJNE

NASZE KOŁA NAUKOWE

 
 
 
 
 

REKRUTACJA

Wikamp

wikamp
virtul
poczta
webdziekanat
akty prawne
szkolenia
Fb

Facebook
YT

RG

ResearchGate
Wiki

Wikipedia