• High Contrast Button
  • BIP
Chemia0 Background Fade2

Wydział Chemiczny

Wyróżnienie honorowe statuetką „ŁÓDZKIE EUREKA" przyznaje Rada ds. Szkolnictwa Wyższego i Nauki przy Prezydencie Miasta Łodzi za wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne i techniczne. Każdego roku przyznawanych jest do 3 wyróżnień spośród kategorii: nauka, technika, sztuka (zwykle po jednym dla każdej z nich).
W dniu 2 grudnia 2020 r. w XVII edycji Konkursu za osiągnięcia w roku 2019 w kategorii Technika wyróżnienie otrzymał interdyscyplinarny zespół pracowników PŁ za projekt „Technologia usuwania chloru z mieszanin gazowych" - Małgorzata Iwona Szynkowska-Jóźwik (przewodnicząca)1, dr inż. Adam Rylski2, dr inż. Andrzej Żarczyński1, dr inż. Marcin Zaborowski1, dr inż. Marek Kaźmierczak1, mgr inż. Marlena Śmiechowska1 - gdzie:1Instytut Chemii Ogólnej i Ekologicznej, Wydział Chemiczny; 2Instytut Inżynierii Materiałowej, Wydział Mechaniczny).
Więcej na stronie: https://mlodziwlodzi.pl/przyznano-wyroznienia-lodzkie-eureka-2019/

Eureka2019 1

Eureka2019 2

Eureka2019 3

Eureka2019 4

Wydział Chemiczny

Pn Wt Śr Cz Pt So N
4
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Chemiczna kartka z kalendarza

25 stycznia 1627 urodził się Robert Boyle, chemik oraz fizyk brytyjski, który rozwinął chemiczną analizę jakościową, zastosował wskaźnik umożliwiający rozróżnienie roztworów kwasów oraz zasad, a także, niezależnie od Edme Mariotte’a, sformułował tzw. prawo Boyle’a-Mariotte’a.

 Alchemium on-line

KOMUNIKATY DZIEKANATU

DZIAŁANIA EDUKACYJNE

NASZE KOŁA NAUKOWE

 
 
 
 
 

Galeria „Politechnika”

Galeria PL

Wikamp

wikamp
virtul
poczta
webdziekanat
akty prawne
szkolenia
Fb

Facebook
YT

RG

ResearchGate
Wiki

Wikipedia