• High Contrast Button
  • BIP
Chemia0 Background Fade2

Wydział Chemiczny

W IV Olimpiadzie Krystalograficznej 2021 mogą brać udział studenci studiów I i II stopnia uczelni znajdujących się na terenie Polski oraz uczniowie szkół średnich.

Olimpiada składa się z dwu etapów: etapu uczelnianego/szkolnego oraz ogólnopolskiego etapu finałowego.

Sposób wyłaniania reprezentacji przez szkoły średnie oraz wydziały lub instytuty wyższych uczelni na etapie uczelnianym jest sprawą wewnętrzną odpowiednich jednostek. Termin przesyłania zgłoszeń uczestników etapu finałowego na adres Komisji ds. Olimpiady: 15 maja 2021 r.

Czwarta edycja Olimpiady odbywa się w roku akademickim 2020/21, a finał zostanie rozegrany w czerwcu 2021 r. W zależności od rozwoju epidemi covid-19 planowane są dwie formy rozegrania finału: w trybie zdalnym, dwuetapowo w dniach 10 - 22 czerwca 2021 r. albo w trybie stacjonalnym 23 czerwca 2021 r. na Wydziale Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Zgłoszeni uczestnicy zostaną poinformowani o trybie rozegrania finału do 30 maja 2021 r.

Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się 24 czerwca 2021 r. o godz. 9:00 w ramach 62 Konwersatorium Krystalograficznego.

Regulamin i więcej informacji na stronie: http://www.komkryst.pan.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=83&Itemid=181

Wydział Chemiczny

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2

Chemiczna kartka z kalendarza

26 lutego 1896 francuski chemik i fizyk Henri Becquerel, odkrył zjawisko radioaktywności, obserwując wpływ skały zawierającej uran na materiał światłoczuły.

KOMUNIKATY DZIEKANATU

DZIAŁANIA EDUKACYJNE

NASZE KOŁA NAUKOWE

 
 
 
 
 

Galeria „Politechnika”

Galeria PL

Wikamp

wikamp
virtul
poczta
webdziekanat
akty prawne
szkolenia
Fb

Facebook
YT

RG

ResearchGate
Wiki

Wikipedia