• High Contrast Button
  • BIP
Chemia0 Background Fade2

Wydział Chemiczny

W ostatnim czasie nakładem Wydawnictwa Politechniki Łódzkiej został wydany skrypt „Poradnik pisania pracy dyplomowej”. Autorami jego są pracownicy Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej. Jest to pierwsze opracowanie, które zajmuje się szczególnie przygotowaniem prac dyplomowych z zakresu chemii i dziedzin pochodnych.

Na zachętę załączamy początek wstępu poradnika:
Ostatnim etapem studiów wyższych jest przygotowanie pracy dyplomowej. Na uczelni technicznej polega ona głównie na wykonaniu określonej pracy doświadczalnej, interpretacji uzyskanych wyników badań i opisaniu poszukiwań literaturowych oraz przeprowadzonych badań. Jest podsumowaniem całego okresu studiów, wymaga bowiem od studenta wykazania się znajomością przedmiotu, opanowaniem literatury naukowej w zakresie opracowywanego tematu, umiejętnością korzystania ze źródeł literaturowych, właściwego powiązania problematyki teoretycznej z zagadnieniami praktyki oraz stosowania naukowych metod pracy.
Wykonywanie pracy dyplomowej uważa się zwykle za naturalne zakończenie okresu studiów. Po co więc prowadzić rozważania nad metodologią pracy dyplomowej? Czy student po kilkudziesięciu zaliczonych przedmiotach i zdanych egzaminach, kilku latach studiów, nie da sobie rady z jej napisaniem? Oczywiście, że da sobie radę. Niniejsze uwagi mają tylko pomóc w pokonywaniu nowych problemów pojawiających się przed dyplomantem, z którymi student nie miał jeszcze okazji się zetknąć. Żaden przecież przedmiot w toku studiów nie zajmuje tyle czasu jak laboratorium czy seminarium dyplomowe i żaden nie wymaga tyle wiedzy, samodzielności i inwencji twórczej. Przeprowadzone doświadczenia nie są bowiem, jak na większości pracowni studenckich, mechanicznym odtwarzaniem eksperymentu zgodnie ze ściśle opracowanym przepisem, ale są nowymi pracami badawczymi wykonywanymi po raz pierwszy lub odtwarzanymi w oparciu o skąpe informacje literaturowe. Dyplomant nie może również liczyć na pomoc kolegów, gdyż wykonywana praca jest w dużym stopniu samodzielna.

https://wydawnictwo.p.lodz.pl/katalog/nowosci/poradnik-pisania-pracy-dyplomowej
Jacek Krystek, Katarzyna Dębiec, Sebastian Frankowski
ISBN: 978-83-66287-92-1
Format B5, oprawa miękka, s.109
Data wydania: 2021

Poradnik Pisania Pracy Dyplomowej

Wydział Chemiczny

Pn Wt Śr Cz Pt So N
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Chemiczna kartka z kalendarza

16 października 1873 urodził się Lew Czugajew, rosyjski chemik, wprowadził do analizy chemicznej tzw. odczynnik Czugajewa, stosowany jako bardzo czuły wskaźnik do wykrywania szeregu metali.

KOMUNIKATY DZIEKANATU

DZIAŁANIA EDUKACYJNE

Koło Młodych Chemików
KCh3W

NASZE KOŁA NAUKOWE

 
 
 
 
 

Galeria „Politechnika”

Galeria PL

Wikamp

wikamp
virtul
poczta
webdziekanat
akty prawne
szkolenia
Fb

Facebook
YT

RG

ResearchGate
Wiki

Wikipedia