• High Contrast Button
  • BIP
Chemia0 Background Fade2

Wydział Chemiczny

Arrow Down

W dniu 8 października 2021 r. zmarł w wieku 80 lat profesor nadzw. dr hab. inż. Piotr Wojciechowski.

Profesor Piotr Wojciechowski przez całe życie był związany z Wydziałem Chemicznym Politechniki Łódzkiej. Ukończył studia na Wydziale Chemicznym PŁ w roku 1964 i od razu podjął pracę w ówczesnej Katedrze Fizyki na Wydziale Chemicznym, kierowanej przez profesora Mariana Kryszewskiego. Po wydarzeniach marcowych w roku 1968 katedry na uczelniach zostały rozwiązane i utworzono instytuty; Katedra Fizyki Wydziału Chemicznego weszła w skład Instytutu Polimerów jako Zakład Fizyki Polimerów. Piotr Wojciechowski cały czas kontynuował swoje badania pod kierunkiem prof. Mariana Kryszewskiego, który był promotorem Jego doktoratu obronionego w roku 1972. W roku 1999 Zakład Fizyki Polimerów przekształcił się w samodzielną Katedrę Fizyki Molekularnej i w tej nowej jednostce Piotr Wojciechowski z sukcesami rozwijał swoje pasje naukowe, czego efektem było uzyskanie stopnia doktora habilitowanego w roku 2001, a następnie awans na stanowisko profesora nadzwyczajnego w roku 2006. Na tym stanowisku pracował aż do przejścia na emeryturę w roku 2011.

Prof. Piotr Wojciechowski był uznanym specjalistą w dziedzinie chemii i fizyki polimerów, a jego zainteresowania naukowe pokrywały szerokie spektrum zagadnień takich jak półprzewodniki i fotoprzewodniki organiczne, polimeryzacja i sieciowanie polimerów inicjowane światłem, czy polimery ciekłokrystaliczne. Wypromował wielu dyplomantów i czworo doktorów. Odszedł ceniony naukowiec i nauczyciel akademicki, a przede wszystkim bardzo uczynny Kolega i Przyjaciel, który na zawsze pozostanie w pamięci Jego wychowanków i współpracowników.

Pogrzeb Profesora Piotra Wojciechowskiego odbędzie się w piątek, 15 października o godz. 12:00 na cmentarzu św. Rocha na Radogoszczu, ul. Zgierska 141.

Wydział Chemiczny

Pn Wt Śr Cz Pt So N
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Chemiczna kartka z kalendarza

16 października 1873 urodził się Lew Czugajew, rosyjski chemik, wprowadził do analizy chemicznej tzw. odczynnik Czugajewa, stosowany jako bardzo czuły wskaźnik do wykrywania szeregu metali.

KOMUNIKATY DZIEKANATU

DZIAŁANIA EDUKACYJNE

Koło Młodych Chemików
KCh3W

NASZE KOŁA NAUKOWE

 
 
 
 
 

Galeria „Politechnika”

Galeria PL

Wikamp

wikamp
virtul
poczta
webdziekanat
akty prawne
szkolenia
Fb

Facebook
YT

RG

ResearchGate
Wiki

Wikipedia