• High Contrast Button
  • BIP

Wydział Chemiczny

Trwa nabór zgłoszeń do XII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Student-Wynalazca, organizowanego przez Politechnikę Świętokrzyską w Kielcach.

Konkurs jest adresowany do studentów, doktorantów i absolwentów, którzy w trakcie studiów zostali twórcami/współtwórcami wynalazku lub wzoru użytkowego/przemysłowego chronionego prawem wyłącznym lub zgłoszonego do ochrony w Urzędzie Patentowym RP lub odpowiednim urzędzie ds. własności przemysłowej za granicą. Do konkursu mogą być zgłoszone także wynalazki i wzory użytkowe, które powstały w ramach współpracy międzynarodowej, a ich współtwórcami są studenci zagraniczni.

Pięciu laureatów nagród głównych weźmie udział w Międzynarodowej Wystawie Wynalazków w Genewie – The International Exhibiton of Inventions of Geneva w 2022 r. Organizator sfinansuje koszty stoiska wystawienniczego oraz podróży i pobytu laureatów w Genewie. Ponadto laureaci i wyróżnieni zaprezentują swoje rozwiązania na Międzynarodowej Warszawskiej Wystawie Wynalazków IWIS 2022.

Szczegółowe informacje: https://tu.kielce.pl/xi-edycja-ksw/

Załączniki:
Pobierz plik (Student-wynalazca.pdf)Student-wynalazca.pdf251 kB

Wydział Chemiczny

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Chemiczna kartka z kalendarza

29 stycznia 1773 urodził się Friedrich Mohs, niemiecki chemik oraz fizyk, który w 1812 opracował skalę twardości minerałów.

KOMUNIKATY DZIEKANATU

DZIAŁANIA EDUKACYJNE

Koło Młodych Chemików
KCh3W

NASZE KOŁA NAUKOWE

 
 
 
 
 

Galeria „Politechnika”

Galeria PL

Wikamp

wikamp
virtul
poczta
webdziekanat
akty prawne
szkolenia
Fb

Facebook
YT

RG

ResearchGate
Wiki

Wikipedia