• High Contrast Button
  • BIP

Wydział Chemiczny

Miło nam poinformować, że w dniu 6 grudnia b.r. odbyła się uroczystość wręczenia nagród i dyplomów w Konkursie Oddziału Łódzkiego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego (OŁ SITPChem) na najlepszą pracę dyplomową z obszaru chemii dla absolwentów wyższych uczelni obronioną w roku akademickim 2019-2020. Dyplomy laureatom, przybyłym do nowoczesnego gmachu Alchemium - Magia Chemii Jutra, wręczyła prof. dr hab. inż. Małgorzata Iwona Szynkowska-Jóźwik - dziekan Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej w obecności prof. dra hab. inż. Dariusza Bielińskiego, prodziekana ds. rozwoju Wydziału. Autorom trzech najlepszych prac dyplomowych przyznawano nagrody finansowe i dyplomy, natomiast twórców kolejnych dwóch wyróżniono dyplomami uznania.

Laureatami Konkursu OŁ SITPChem rozstrzygniętego w roku 2021 są:
- mgr inż. Ewelina Kowalska – nagroda I stopnia za pracę pt. Opracowanie enancjoselektywnej metody syntezy 2,2,6-tripodstawionych 5-metylidenotetrahydropiran-4-onów - promotor prof. dr hab. inż. Tomasz Janecki - Instytut Chemii Organicznej, opiekun mgr inż. Tomasz Bartosik;
- mgr inż. Karolina Beton – nagroda II stopnia za pracę pt. Analiza biochemiczna komórek prawidłowych i nowotworowych ludzkiego jelita suplementowanych witaminą C metodą obrazowania Ramana - promotor dr hab. inż. Beata Brożek-Płuska, prof. uczelni - prodziekan ds. kształcenia na Wydziale Chemicznym - Międzyresortowy Instytut Techniki Radiacyjnej;
- mgr inż. Justyna Malinowska – nagroda III stopnia za pracę pt. Odpady bawełniane jako alternatywny surowiec do wytwarzania podłuż fermentacyjnych - promotor dr hab. inż. Izabela Witońska, prof. uczelni - prodziekan ds. studenckich na Wydziale Chemicznym - Instytut Chemii Ogólnej i Ekologicznej;
- mgr inż. Justyna Kowalska – wyróżnienie za pracę pt. Wykorzystanie kwasów 2-pirydylooctowych w asymetrycznej dekarboksylatywnej addycji Michaela - promotor dr hab. inż. Anna Albrecht, prof. uczelni - Instytut Chemii Organicznej;
- mgr inż. Przemysław Misztalski – wyróżnienie za pracę pt. Określenie przyczyn dezaktywacji katalizatora stosowanego w analizatorze OWO na podstawie badań jego składu i tekstury - promotor dr inż. Andrzej Żarczyński - Instytut Chemii Ogólnej i Ekologicznej.
Prace na Konkurs w liczbie ośmiu magisterskich i dwóch inżynierskich, wszystkie z Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej, zostały złożone do końca grudnia 2020 roku wraz z kartami ich zgłoszenia oraz potwierdzonymi kopiami recenzji i opinii w biurze Zarządu Oddziału Łódzkiego SITPChem. Ich oceny w styczniu 2021 r. dokonała  Komisja Konkursowa pod przewodnictwem mgra inż. Eugeniusza Kulczyckiego (zm. 28.10.2021), przez kilka kadencji prezesa Zarządu Oddziału Łódzkiego. Prace wyróżnione pierwszą i drugą nagrodą zostały zgłoszone na Konkurs Ogólnopolski ZG SITPChem, który jeszcze nie został rozstrzygnięty.
Celem konkursu jest wyeksponowanie wybranych cech prac inżynierskich i magisterskich obronionych w roku jego ogłoszenia, jakimi są pomysłowość ujęcia tematu, stopień trudności i solidność wykonanych badań, jakość opracowania wyników, a przede wszystkim perspektywa ich praktycznego wykorzystania w przemyśle regionu łódzkiego, kraju i nie tylko.  Oznacza to preferowanie przez Organizatorów rozwiązań dotyczących chemii stosowanej.

Jerzy Leo – prezes Oddziału Łódzkiego SITPChem
Andrzej Żarczyński, I-31

SITPChem Nagrody

Wydział Chemiczny

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Chemiczna kartka z kalendarza

29 stycznia 1773 urodził się Friedrich Mohs, niemiecki chemik oraz fizyk, który w 1812 opracował skalę twardości minerałów.

KOMUNIKATY DZIEKANATU

DZIAŁANIA EDUKACYJNE

Koło Młodych Chemików
KCh3W

NASZE KOŁA NAUKOWE

 
 
 
 
 

Galeria „Politechnika”

Galeria PL

Wikamp

wikamp
virtul
poczta
webdziekanat
akty prawne
szkolenia
Fb

Facebook
YT

RG

ResearchGate
Wiki

Wikipedia