• BIP

Wydział Chemiczny

dr hab. inż.
Ireneusz Głowacki
Katedra Fizyki Molekularnej (K31)
profesor uczelni
42 631-32-05 w.25
17
Ireneusz Głowacki
SCOPUS
ORCID
ResearchGate

 

 

Projekty i sieci międzynarodowe:

 

 1. Network of „Donor-Acceptor light emitting exciplexes as materials for easily to tailor ultra-efficient OLED lighting” – EXCILIGHT, Marie Skłodowska-Curie Actions, Innovative Training Networks in the frame of the Horizon 2020 Framework Programme of EC, 674990,

2015 – w trakcie realizacji, wykonawca;

 1. “Network of Excellence for building up Knowledge for improved Systems Integration for Flexible Organic and Large Area Electronics (FOLAE) and its exploitation” – NoE FlexNet, Network of Excellence for the exploitation of organic and large area electronics in the frame of the Seventh Framework Programme of EC, NoE 247745,

2010 – 2012, wykonawca;

 1. “Network of Excellence for the exploitation of organic and large area electronics” – NoE PolyNet, Network of Excellence in the frame of the 7th Framework Programme of EC, NoE 214006,

2008 – 2010, wykonawca;

 1. „Preparation and characterization of the layers of TTF derivatives in order to build organic field effect transistors„ Bilateral Polish-Spanish project in the frame of the Programme of Action Complementary: New materials and technologies, 34/HIS/2007/02,

2007 – 2010, wykonawca;

 1. „Dielectric spectroscopy and complementary techniques for molecular dynamic study of polymers and organic crystals” – DIELPOL, Marie Curie Host Fellowships for Transfer of Knowledge in the frame of the 6th Framework Programme of EC, Contract MTKDCT-2005-029670,

2006 – 2009, wykonawca;

 1. „Nanostructured and Functional Polymer-Based Materials and Nanocomposites”,
  NANOFUN-POLY, Network of Excellence in the frame of the 6th Framework Programme of EC, NoE 500361-2,

2005 – 2008, wykonawca;

 1. „NAnoscale Integrated processing of self-organizing Multifunctional Organic Materials”
  – NAIMO, Integrating Project in the frame of the 6th Framework Programme of EC, NMP4-CT-2004-500355,

2004 – 2007, wykonawca;

 1. „Self-Assembling and Self-Healing Electronic Devices Based on Mesomorphic Discotic Materials” – DISCEL, Integrating Project in the frame of the 5th Framework Programme of EC, G5RD-CT-2000-00321,

2001 – 2004, główny wykonawca;

 1. „Photogeneration and transport of charge carriers in π–conjugated molecular systems” Bilateral PolishCzech grant, No 5709/R04/R05,

2004 – 2005, wykonawca;

 1. „Charge storage in opto–electronic and electret polymers: physics and applications” Bilateral PolishGerman grant No 001/2002/2003/2005,

2002 – 2005, główny wykonawca;

 1. „Preparation of polymer composites and their electric and photoelectric properties for application in new electrooptic devices” Bilateral PolishFrench grant No I,II,III,

2002 – 2004, koordynator;

 1. „Structure/properties relationship of polymer composites and heterogeneous materials” Bilateral PolishFrench grant PICS 617 No UMR CNRS 3985.I.PICS/2001,

2001, koordynator.

 

 

 

Projekty krajowe:

 

 1. „Nowe emitery fosforescencyjne dla organicznych diod elektroluminescencyjnych” Projekt badawczy NCN 2013/11/B/ST5/01334,

2014 – w trakcie realizacji, wykonawca;

 1. „Struktura i właściwości tranzystorów heterozłączowych na bazie ultracienkich warstw dwufazowych mieszanin skoniugowanych polimerów i związków małocząsteczkowych” Projekt badawczy NCN OMO-2013/08/M/ST5/00914,

2013 – 2017, wykonawca;

 1. „Organiczne kompozyty elektrofosforescencyjne jako warstwy aktywne w tranzystorach” Projekt badawczy MNiSW N N507 399939,

2010 – 2013, główny wykonawca;

 1. „Spektroskopia dielektryczna i techniki komplementarne w badaniach dynamiki molekularnej polimerów i kryształów organicznych”, Projekt badawczy wydzielonych zadań do projektu DIELPOL 29/6. PR UE/2007/7,

2007 – 2009, wykonawca;

 1. „Funkcjonalne Nanomateriały Polimerowe i Nanokompozyty”, Projekt badawczy wydzielonych zadań do Sieci Badawczej NANOFUN-POLY PKBN Nr 138/E-370/6.PR UE/DIE 274/2005-2008,

2005 – 2008, wykonawca;

 1. „Zintegrowane procesy przetwarzania w skali nanometrycznej wielofunkcyjnych materiałów organicznych zdolnych do samoorganizacji”, Projekt badawczy wydzielonych zadań do projektu NAIMO, SPUB-M NMP4-CT2004-500355 138/E-370/SPB/6.PR UE/DIE 411/2004-2007 and 17/6.PR UE/2006/7, 2004-2007 and 2006-2008,

2004 – 2007, wykonawca;

 1. „Konfokalna mikroskopia ramanowska niejednorodnych układów polimerowych” Grant KBN 7 T08A 01320,

2001 – 2003, wykonawca;

 1. „Urządzenia elektroniczne na bazie mezomorficznych materiałów dyskotycznych wykazujące zdolności do samorzutnej organizacji i regeneracji” Projekt badawczy wydzielonych zadań do projektu DISCEL 138/E-370/SPUB-M/5.PR UE/DZ 70,

2001 – 2003, główny wykonawca;

 1. „Otrzymywanie i właściwości opto-elektroniczne polimerów i kompozytów polimerowych ze strukturalnie ograniczonym zasięgiem delokalizacji elektronów” Grant KBN 7 T08E 066 14p 02,

1998 – 2000, główny wykonawca;

 1. „Wpływ organizacji molekularnej i nadmolekularnej na fotoprzewodnictwo i nadprzewo-dnictwo wieloskładnikowych układów polimerowych” Grant KBN 3 T09B 08 p 03,

1995 – 1997, główny wykonawca;

 1. „Badanie procesów transportu i rekombinacji nośników ładunku elektrycznego w mieszaninach poli(N–winylokarbazolu) z poliwęglanem metodą jednoczesnego pomiaru termoluminescencji i prądów termicznie stymulowanych” Grant promotorski KBN 3 T09B 033 08,

1995 – główny wykonawca.

piątki: 11:30 - 12:15

Wydział Chemiczny

75 lat PŁ

Pn Wt Śr Cz Pt So N
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Chemiczna kartka z kalendarza

23 października obchodzone jest przez chemików w Ameryce Północnej nieoficjalne święto – Dzień Mola (ang. Mole Day).

 Alchemium on-line

KOMUNIKATY DZIEKANATU

DZIAŁANIA EDUKACYJNE

NASZE KOŁA NAUKOWE

 
 
 
 
 

REKRUTACJA

Wikamp

wikamp
virtul
poczta
webdziekanat
akty prawne
szkolenia
Fb

Facebook
YT

RG

ResearchGate
Wiki

Wikipedia