• BIP

Wydział Chemiczny

dr hab. inż.
Lidia Okrasa
Katedra Fizyki Molekularnej (K31)
adiunkt
42 631-32-86
12
Lidia Okrasa
SCOPUS
ORCID
ResearchGate
Chemia, fizyka i chemia fizyczna polimerów:
- chemiczna modyfikacja polimerów;
- modyfikacja właściwości polimerów metodami fizycznymi (sporządzanie kompozytów i mieszanin);
- badanie związku pomiędzy strukturą, morfologią i właściwościami materiałów;
- badanie dynamiki molekularnej polimerów i kompozytów polimerowych (spektroskopia dielektryczna, dynamiczna analiza mechaniczna, DSC).
- badanie struktury materiałów (IR, WAXS i SAXS).

- "Thermal and electrical properties of nitrile-containing polyimide/BaTiO3 composite films"; Helena Hamciuc, Corneliu Hamciuc, Irina Bacosca, Lidia Okrasa; Polymer Composites, 32 (2011) 846-855
- "Silica/polyimide-polydimethylsiloxane hybrid films. Thermal and electrical properties"; Corneliu Hamciuc, Elena Hamciuc, Lidia Okrasa; Macromolecular Research, 19 (2011) 250-260
- "Dielectric investigations of organic – inorganic hybrid based on (2-hydroxypropyl) cellulose with nanosheet crystallites of quasi-TiO2"; Gustavo Dominguez-Espinosa, Tomasz Halamus, Piotr Wojciechowski, Lidia Okrasa; Journal of Non-Crystalline Solids, 357 (2011) 986-991
- "Thermal and electrical properties of some hydroxy-containing imide type polymers"; Corneliu Hamciuc, Elena Hamciuc, Irina Bacoşcă, Lidia Okrasa; Revue Roumaine de Chimie, 55 (2010
) 971-978
- "Molecular dynamics of perfluoropolyethers with medium-low molecular weight"; Lidia Okrasa, Stefan Karolczak;
Journal of Non-Crystalline Solids, 356 (2010) 556–559
- “Studies of molecular dynamics in composites of carboxylated acrylonitrile-butadiene rubber containing silica”; Joanna Pietrasik, Magdalena Gaca, Marian Zaborski, Lidia Okrasa, Olivier Gain, Gisèle Boiteux; European Polymer Journal, 45 (2009) 3317-3325
- “Thermal and Electrical Properties of Copoly(1,3,4-oxadiazole-ether)s Containing Fluorene Groups”; Corneliu Hamciuc, Elena Hamciuc, Alina Mirela Ipate, Mariana Cristea, Lidia Okrasa; J. Appl. Polym. Sci. 113 (2009) 383 – 391
- “Molecular dynamics in polyester- or polyether-urethane networks based on different diisocyanates”; Lidia Okrasa, Przemyslaw Czech, Gisèle Boiteux, Francoise Méchin, Jacek Ulanski; Polymer 49 (2008) 2662-2668
- “Copoly(1,3,4-oxadiazole-ether)s containing phthalide groups and thin films made therefrom”; Corneliu Hamciuc, Elena Hamciuc, Alina Mirela Ipate, Lidia Okrasa; Polymer 49 (2008) 681-690
- “Poly(ether-imide) and poly(ether-imide)-polydimethylsiloxane containing isopropylidene groups”; Corneliu Hamciuc, Elena Hamciuc, Maria Cazacu, and Lidia Okrasa; Polymer Bulletin 59 (2008) 825-832
- „Polyimides-Polydimethylsiloxane Copolymers. Evaluation of the Thermal and Electrical Properties”; Elena Hamciuc, Corneliu Hamciuc, Maria Cazacu, Gabriela Lisa and Lidia Okrasa; J. Macromol. Sci. - Part A: Pure and Applied Chemistry 44 (2007) 1069-1078
- “Studies of molecular dynamics in polyurethane networks with hyperbranched crosslinkers of different coordination number”; Przemyslaw Czech, Lidia Okrasa, Jacek Ulanski, Gisele Boiteux, Francoise Mechin; J. Appl. Polym. Sci. 105 (2007) 89 – 98
- “Silicon-containing heterocyclic polymers and thin films made therefrom”; Corneliu Hamciuc, Elena Hamciuc, Tadeusz Pakula, Lidia Okrasa; J. Appl. Polym. Sci. 102 (2006) 3062-3068
- “Investigation of the polyurethane chain length influence on the molecular dynamics in networks crosslinked by hyperbranched polyester”; Przemyslaw Czech, Lidia Okrasa, Francoise Mechin, Gisele Boiteux, Jacek Ulanski; Polymer 47 (2006) 7207-7215
- “Linear-Hyperbranched Block Copolymers Consisting of Polystyrene and Dendritic Poly(Carbosilane) Block”; Alejandra García Marcos, Thomas M. Pusel, Ralf Thomann, Tadeusz Pakula, Lidia Okrasa, Steffen Geppert, Wolfram Gronski, Holger Frey; Macromolecules 39 (2006) 971-977
- “Mechanical and electric properties of some silicon-containing poly(imide-amide)s”; Corneliu Hamciuc, Elena Hamciuc, Tadeusz Pakula, Lidia Okrasa; Polymer-Plastics Technology & Engineering 45 (2006) 143-148
- “Properties of well-defined alternating and random copolymers of methacrylates and styrene prepared by controlled/living radical polymerization”; Betül Kirci Denizli, Jean-Francois Lutz, Lidia Okrasa, Tadeusz Pakula, Ali Güner, Krzysztof Matyjaszewski; J. Polym. Sc. Part A: Polym. Chem. 43 (2005) 3440-3446
- “Structure and mechanical properties of new low modulus elastomers”; Y. Zhang, L. Okrasa, S. Qin, H.-I. Lee, K. Matyjaszewski, T. Pakula; PMSE Preprints 92 (2005) 618-619
- “Physical aging and structural recovery of polystyrene as seen by relaxational and low-frequency vibrational spectroscopy”; A. Wypych, E. Duval, G. Boiteux, J. Ulanski, L. David, G. Seytre, A. Mermet, I. Stevenson, M. Kozanecki, L. Okrasa; Journal of Non-Crystalline Solids, 351 (2005) 2593-2598
- “Polyurethane networks based on hyperbranched polyesters: synthesis and molecular relaxations”; Przemyslaw Czech, Lidia Okrasa, Gisele Boiteux, Francoise Mechin, Jacek Ulanski; Journal of Non-Crystalline Solids, 351 (2005) 2735-2741
- “Molecular dynamics of linear and hyperbranched polyurethanes and their blends”; Lidia Okrasa, Majda Zigon, Ema Zagar, Przemyslaw Czech, Gisele Boiteux; Journal of Non-Crystalline Solid, 351 (2005) 2753-2758
- “Stabilisation of the anisotropic network of the hydrogel derived from lyotropic phase of hydroxypropylcellulose”; Aleksandra Joachimiak, Lidia Okrasa, Tomasz Halamus, Piotr Wojciechowski; Macromolecular Symposia, 222 (2005) 203-208
- “The “wet dog” effect in polymers as seen by thermoluminescence”; Ewa Dobruchowska, Lidia Okrasa, Ireneusz Glowacki, Jacek Ulanski, Gisele Boiteux; Polymer, 45 (2004) 6027-6035
- “Morphology and thermomechanical properties of well-defined polyethylene-graft-poly(n-butyl acrylate) prepared by atom transfer radical polymerization”; Lidia Okrasa, Tadeusz Pakula, Yoshihisa Inoue, Krzysztof Matyjaszewski; Colloid and Polymer Science, 282 (2004) 844-853
- “Homologous series of dendronized polymethacrylates with an oxyethylene spacer between backbone and dendritic side chain: Synthesis, characterization, and some bulk properties”; Afang Zhang, Lidia Okrasa, Tadeusz Pakula, A. Dieter Schlüter; Journal of the American Chemical Society, 126 (2004) 6658-6666
- “Synthesis and Solid State Structures of Macromolecular Cylindrical Brushes with Varying Side Chain Length “; Bin Zhang, Shanju Zhang, Lidia Okrasa, Tadeusz Pakula, Tim Stephan, Manfred Schmidt; Polymer, 45 (2004) 4009-4015
- “Structural control of Poly(methyl methacrylate)-g-poly(dimethylsiloxane) copolymers using controlled radical polymerization: Effect of the molecular structure on morphology and mechanical properties”; Hosei Shinoda, Krzysztof Matyjaszewski, Lidia Okrasa, Michal Mierzwa, Tadeusz Pakula; Macromolecules, 36 (2003) 4772-4778
- “Aromatic polyamides with pendent acetoxybenzamide groups and thin films made therefrom”; Ion Sava, Mariana-Dana Iosip, Maria Bruma, Cornelius Hamciuc, Jenifer Robison, Lidia Okrasa, Tadeusz Pakula; European Polymer Journal, 39 (2003) 725-738
- “Mesomorphism and photocuring processes of (2-hydroxypropyl)cellulose cinnamate”; P. Wojciechowski, L. Okrasa, M. Kozanecki; Proc. SPIE, 4759 (Liquid Crystals: Chemistry, Physics, and Applications) (2002) 25-30
- “The dielectric relaxations in new liquid crystalline diepoxy monomers”; M. Wlodarska, B. Mossety-Leszczak, L. Okrasa, G.W. Bak, H. Galina, J. Ulanski; Proc. SPIE, 4759 (Liquid Crystals: Chemistry, Physics, and Applications) (2002) 321-326
- “Liquid crystalline (cyanoethylpropyl)cellulose and its optically anisotropic composites with acrylic polymers”; L. Okrasa, J. Ulanski, G. Boiteux; Polymer, 43 (2002) 2417-2424
- “Cellulose derivatives - organic crystals and liquid crystals - used the longest, known the least”; M. Kryszewski, P. Wojciechowski, L. Okrasa, M. Kozanecki and J. Ulanski; Polish Journal of Chemistry, 76 (2002) 187-200
- “Molecular relaxations in anisotropic composites based on (hydroxypropyl)cellulose and acrylic polymers”; L. Okrasa, G. Boiteux, J. Ulanski, G. Seytre; Polymer, 42 (2001) 3817-3825
- “Molecular relaxations in the composites of liquid crystalline cellulose derivatives with poly(acrylic acid)”; L. Okrasa, G. Boiteux, J. Ulanski, G. Seytre; Materials Research Innovations, 4 (2001) 278-283
- “Polymer stabilised liquid crystals system based on the liquid crystalline cellulose derivatives”; P. Wojciechowski, M. Kozanecki, L. Okrasa, W. Jozwiak; Proc. SPIE, 4147 (Liquid Crystals: Chemistry, Physics, and Applications) (2000) 364-369
- “The Anisotropy of Poly(acrylic acid) in Composites with Liquid Crystalline Cellulose Derivatives as Seen by Low Frequency Raman Spectroscopy”; M. Kozanecki, E. Duval, J. Ulanski, L. Okrasa, L. Saviot; Polymer, 41 (2000) 751-755
- “Liquid Crystalline Cellulose Derivatives for Thermally Stable or Reversible Crosslinked Anisotropic Polymer Films”; M. Kryszewski, P. Wojciechowski, J. Ulanski, L. Okrasa; Proc. SPIE, 3227 (Interactive Paper) (1997) 153-174
- “Thermally Stable Optically Anisotropic Polymer Networks Obtained from Mesogenic LC Cellulose Derivatives”; P. Wojciechowski, L. Okrasa, J. Ulanski, M. Kryszewski; Advanced Materials for Optics and Electronics, 6(5-6) (1996) 383-386

Komunikaty konferencyjne:
Współautor 77 komunikatów na konferencjach międzynarodowych (w tym 30 w formie wystąpień ustnych) oraz 2 komunikatów na konferencjach krajowych.

Udział w projektach (ostatnie 3 lata):
- 2010-2013, „Badanie oddziaływań międzycząsteczkowych i dynamiki molekularnej w termoczułych hydrożelach polimerowych uzyskanych na drodze polimeryzacji rodnikowej z przeniesieniem atomu (ATRP) oraz na drodze syntezy radiacyjnej” - grant MNiSW
- 2006-2009, “Dielectric spectroscopy and complementary techniques for molecular dynamic study of polymers and organic crystals” - Marie Curie Host Fellowships for the Transfer of Knowledge (ToK) - DIELPOL
- 2006-2009, grant SPUB-M do projektu TOK „Dielpol” realizowanego w ramach Szóstego Programu Ramowego Unii Europejskiej

Nagrody i wyróżnienia:
- zespołowa nagroda JM Rektora za osiągnięcia w badaniach nad nowymi materiałami wielkocząsteczkowymi w roku 2004
- nagroda Prezydium Oddziału PAN w Łodzi I Konferencji Rektorów Państwowych Wyższych Uczelni m. Łodzi za rok 2006
- nagroda JM Rektora za osiągnięcia naukowe w roku 2007, 2008, 2009

1994-1999 – Cztery 6-miesięczne i jeden 1-miesięczny staże naukowe na Uniwersytecie ‘Claude Bernard’ Lyon I we Francji 2001/2002 – Roczny staż postdoktorancki w ramach grantu 'Marie Curie’ w Max-Planck Institute for Polymer Research w Moguncji w Niemczech 2002, 2003 – Dwa 3-miesięczne staże w Max-Planck Institute for Polymer Research w Moguncji w Niemczech 2007 – Dwa jednomiesięczne staże w ramach stypendium ‘Marie Curie’ na Uniwersytecie ‘Claude Bernard’ Lyon I we Francji 2008 – Dwa staże (miesięczny i dwumiesięczny) w ramach stypendium ‘Marie Curie’ na Uniwersytecie Lipskim w Niemczech

Wtorek godz. 10:15 - 11:00

Wydział Chemiczny

75 lat PŁ

Pn Wt Śr Cz Pt So N

Chemiczna kartka z kalendarza

9 sierpnia

 Alchemium on-line

 EMEC20

KOMUNIKATY DZIEKANATU

DZIAŁANIA EDUKACYJNE

NASZE KOŁA NAUKOWE

 
 
 
 
 

REKRUTACJA

Wikamp

wikamp
virtul
poczta
webdziekanat
akty prawne
szkolenia
Fb

Facebook
YT

RG

ResearchGate
Wiki

Wikipedia