• BIP

Wydział Chemiczny

dr
Agnieszka Ślązak
Katedra Fizyki Molekularnej (K31)
starszy specjalista
administracja Katedry
42 631-32-05
6
Agnieszka Ślązak
SCOPUS
ORCID
ResearchGate
nadprzewodnictwo, organiczne materiały fotoprzewodzące

 1. "The effect of the YCBO - PST composite composition on the superconducting carrier concentration determined by microwave studies under high pressure"; M. Krupski, J. Stankowski, S. Przybyl, B. Andrzejewski, A. Kaczmarek, B. Hilczer, J.Marfaing, C. Caranoni; Physica C, 320 (1999) 120
 2. "Magnetic study of YBCO - PST composites"; B. Andrzejewski, A. Kaczmarek, J. Stankowski, B. Hilczer, J. Marfaing, C. Caranoni; Physica B, 284-288 (2000) 626
 3. "Magnetic Properties of YBCO - PST Composites"; B. Andrzejewski, A. Kaczmarek, J. Stankowski, B. Hilczer, J. Marfaing, S. Regnier, C. Caranoni; Acta Physica Polonica A, 98 (2000) 739
 4. "Annealing effects on Co/Cu multilayers with alternating Co sublayer thicknesses"; M. Urbaniak, T. Lucinski, F. Stobiecki, B. Szymanski, M. Schmidt, A. Slazak; Physica Status Solidi A, 196 (2003) 37
 5. "Oxygen deficient YBa2Cu3O7-d: two superconducting phases"; J. Stankowski, A. Slazak, W. Kempiński, B. Andrzejewski, B. Reichel, G. Plesch; Acta Physica Polonica A, 105 (2004) 287
 6. "Photogeneration and photovoltaic effects in blends of derivatives of hexabenzocoronene and perylene"; J. Jung, A. Rybak, A. Slazak, S. Białecki, I. Glowacki, J. Ulanski, G. Nelles, S. Rosselli, K. Müllen; Synth. Met. 155 (2005) 150
 7. "Fotogeneracja i Efekt Fotowoltaiczny w Mieszaninach Dyskotycznych Ciekłych Kryształów"; Ślązak A., Rybak A., Jung J., Białecki S., Miśkiewicz P., Głowacki I., Ulanski J., Rosselli S., Yasuda A., Nelles G., Tomovic Z., Watson M., Müllen K.; Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, Fizyka VI-VII (2005) 405
 8. "Phase transition induced by orbital dynamics in YBa2Cu3Ox"; J. Stankowski, A. Ślązak, L. Piekara – Sady; Phase Transitions vol.80, Nos 6-7 (2007) pp. 559-562
 9. “Photogeneration and photovoltaic effect in poly(N-vinylcarbazole):TiO2 bulk-heterojunction elaborated by hydrolysis-condensation reactions of TiO2 precursors”; V. Balier, V. Bounor-Legare, G. Boiteux, J. Davenas, A. Slazak, A. Rybak, J. Jung; Synthetic Metals 159 (2009) 508-512
 10. "Hybrid polymer/TiO2 films by in-situ hydrolysis condensation of titanium alkoxide precursors for photovoltaic transparent windows"; J. Davenas, V. Barlier, V. Bounor-Legaré, B. Canut, A. Rybak, A. Slazak, J. Jung; Physica Status Solidi (a) 207, No. 7, (2010) 1627-1630
 11. Komunikaty konferencyjne:
  Współautor 23 komunikatów posterowych i ustnych.

Udział w projektach:
- 6PR UE TOK-DEV DIELPOL: “Dielectric spectroscopy and complementary techniques for molecular dynamic study of polymers and organic crystals” (MTKD-CT-2005-029670) 01.05.2006-30.04.2009 – wykonawca
- SPUB-M do projektu DIELPOL: „Spektroskopia dielektryczna i techniki komplementarne w badaniach dynamiki molekularnej polimerów i kryształów organicznych” (decyzja MNiSW nr 29/6.PR UE/2007/7) 01.05.2006-30.04.2009 – wykonawca
- 5PR UE DISCEL: „Urządzenia elektroniczne na bazie mezomorficznych materiałów dyskotycznych wykazujące zdolności do samorzutnej organizacji i regeneracji” (G5RD –CT-2000-00321) 01.10.2002-31.01.2004 - wykonawca

University of Leipzig - 2008, 3 miesiące National Technical Univestity of Athens -2009, 1 miesiąc

Wydział Chemiczny

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Chemiczna kartka z kalendarza

25 stycznia 1627 urodził się Robert Boyle, chemik oraz fizyk brytyjski, który rozwinął chemiczną analizę jakościową, zastosował wskaźnik umożliwiający rozróżnienie roztworów kwasów oraz zasad, a także, niezależnie od Edme Mariotte’a, sformułował tzw. prawo Boyle’a-Mariotte’a.

 Alchemium on-line

KOMUNIKATY DZIEKANATU

DZIAŁANIA EDUKACYJNE

NASZE KOŁA NAUKOWE

 
 
 
 
 

Galeria „Politechnika”

Wikamp

wikamp
virtul
poczta
webdziekanat
akty prawne
szkolenia
Fb

Facebook
YT

RG

ResearchGate
Wiki

Wikipedia