• BIP

Wydział Chemiczny

dr inż.
Ewelina Witkowska
Katedra Fizyki Molekularnej (K31)
adiunkt
42 631-32-05 w.25
17
Ewelina Witkowska
SCOPUS
ORCID
ResearchGate

1. Ewelina Wileńska, Ireneusz Głowacki, Remigiusz Grykien, Beata Łuszczyńska "Organiczne urządzenia elektroluminescencyjne - rozwiązania konstrukcyjne i właściwości", Elektronika 9 (2013), 89-91; (Polish paper).

2. Pawel E. Malinowski, Atsushi Nakamura, Dimitri Janssen, Yoshitaka Kamochi, Ichiro Koyama, Yu Iwai, Anna Stefaniuk, Ewelina Wilenska, Caterin Salas Redondo, David Cheyns, Soeren Steudel, Paul Heremans, Photolithographic patterning of organic photodetectors with a non-fluorinated photoresist system, Organic Electronics 15 (2014) 2355-2359.

3. Krzysztof Durka,   Ireneusz Głowacki,   Sergiusz Luliński,   Beata Łuszczyńska,  Jaromir Smętek,   Paweł Szczepanik,  Janusz Serwatowski,  Urszula E. Wawrzyniak,  Grzegorz Wesela-Bauman,  Ewelina Witkowska,  Gabriela Wiosna-Sałyga, Krzysztof Woźniak, Efficient 8-oxyquinolinato emitters based on a 9,10-dihydro-9,10-diboraanthracene scaffold for applications in optoelectronic devices, Journal of Materials Chemistry C, 3 (2015) 1354-1364.

4. Jeffrey G. Tait, Ewelina Witkowska, Masaya Hirade, Tung-Huei Ke, Pawel E. Malinowski, Soeren Steudel, Chihaya Adachi, Paul Heremans, Uniform Aerosol Jet printed polymer lines with 30 μm width for 140 ppi resolution RGB organic light emitting diodes, Organic Electronics 22 (2015) 40-43.

5. Kamil Kotwica, Piotr Bujak, Damian Wamil, Adam Pieczonka, Gabriela Wiosna-Salyga, Piotr A. Gunka, Tomasz Jaroch, Robert Nowakowski, Beata Luszczynska, Ewelina Witkowska, Ireneusz Glowacki, Jacek Ulanski, Malgorzata Zagorska, Adam Pron, Structural, Spectroscopic, Electrochemical, and Electroluminescent Properties of Tetraalkoxydinaphthophenazines: New Solution-Processable Nonlinear Azaacenes, The Journal of Physical Chemistry C 119 (2015) 10700-10708.

6. Katarzyna N. Jarzembska, Radosław Kamiński, Krzysztof Durka, Marcin Kubsik, Krzysztof Nawara, Ewelina Witkowska, Magdalena Wiloch, Sergiusz Luliński, Jacek Waluk, Ireneusz Głowacki, Krzysztof Woźniak New class of easily-synthesisable and modifiable organic materials for applications in luminescent devices, Dyes and Pigments 138 (2017) 267-277.

7. B. Orwat, E. Witkowska, I. Kownacki, M.-J. Oh, M. Hoffmann, M. Kubicki, I. Grzelak, B. Marciniec,  I. Glowacki, B. Luszczynska, G. Wiosna-Salyga, J. Ulanski, P. Ledwon and M. Lapkowski Microwave-assisted one-pot synthesis of new ionic iridium complexes of [Ir(bzq)2(N^N)]+A−type and their selected electroluminescent properties, Dalton Transactions 46 (2017) 9210–9226.

8. E. Witkowska, G. Wiosna-Salyga, I. Glowacki , B. Orwat, M.-J. Oh, I. Kownacki, P. Cieszko, M. Kubicki, B. Gierczyk, M. Dutkiewicz, I. Grzelak, M. Hoffmann, J. Ulanski, P. Ledwon, M. Lapkowski Effect of fluorine substitution of the β-ketoiminate ancillary ligand on photophysical properties and electroluminescence ability of new iridium(III) complexes, Journal of Materials Chemistry C 6 (2018) 8688-8708.

9. E. Witkowska, B. Orwat, M.-J. Oh, G. Wiosna-Salyga, I. Glowacki, I. Kownacki, K. Jankowska, M. Kubicki, B. Gierczyk, M. Dutkiewicz, I. Grzelak, M. Hoffmann, J. Nawrocik, G. Krajewski, J. Ulanski, P. Ledwon, M. Lapkowski Effect of β–ketoiminato ancillary ligand modification on emissive properties of new iridium complexes, Inorganic Chemistry, w recenzji.

1. październik 2018 - grudzień 2018, kierownik projektu FMN finansowanego przez Wydział Chemiczny PŁ nr W-3D/FMN/47G/2018, „Wpływ obecności molekuł TADF na wydajność fosforescencji układów gospodarz-gość”

Celem realizowanego projektu była analiza wpływu wykorzystania emiterów TADF (charakteryzującego się termicznie aktywowaną opóźnioną fluorescencją, z ang. Thermally Activated Delayed Fluorescence), jako dodatkowej domieszki na wzmocnienie emisji w układach gospodarz-gość. Uzyskane widma fotoluminescencji wskazują na efektywny transfer energii z molekuł TADF na docelowy emiter fosforescencyjny. Natomiast, wyniki z przeprowadzonych pomiarów SRTL wskazują na obecność stanów pułapkowych dla elektronów zlokalizowanych na cząsteczkach TADF. Ponadto zaobserwowano udział stanów ekscipleksowych powstających w wyniku oddziaływań między grupami karbazolowymi matrycy polimerowej a cząsteczkami emitera TADF.

2. październik 2017 - październik 2018, kierownik projektu Etiuda finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki nr UMO-2017/24/T/ST5/00017, "Polimerowe diody elektroluminescencyjne oparte na układach matryca-emiter" 

https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/listy-rankingowe/2016-12-15/streszczenia/364101-pl.pdf

  • Określono wpływu modyfikacji ligandu pomocniczego nowych ketoiminowych kompleksów irydu (III) w formie neutralnej na ich wydajność emisji w roztworze oraz w cienkich warstwach opartych na matrycy PVK/PBD
  • Zaprojektowano i wytworzono metodą spincoating OLEDy na bazie nowych kompleksów irydu (III) o najlepszych wydajnościach prądowych w zakresie 10–12 cd/A.
  • Zbadano wpływ obecności cząsteczek emitera na formowanie stanów pułapkowych w matrycy PVK/PBD z wykorzystaniem metody spektralnie rozdzielczej termoluminescencji. Proces pułapkowania nośników ładunku bezpośrednio na cząsteczkach emitera odgrywa dominującą rolę w zjawisku elektroluminescencji badanych układów emisyjnych (PVK/PBD+1%wag. emitera).
  • Poprawiono paramenty pracy OLEDów (~100x wzrost luminancji, kilkukrotny wzrost wydajności, niższe napięcie włączenia oraz większa stabilność urządzeń) poprzez wprowadzenie do układu materiału wykazującego efekt TADF. Zaprojektowano i zoptymalizowano budowę wielowarstwowego OLEDu z warstwą emisyjną opartą na układzie ‘matrycaTADFkompleks Ir’. Najwydajniejszy OLED charakteryzował się emisją światła zielono-żółtego, wydajnością zewnętrzną 7,5% i luminancją dochodzącą do 20 000 cd/m2.
  • Z sukcesem zaadaptowano drukarską metody powlekania szczelinowego (z ang. slotdiecoating) do wywarzania warstw emisyjnych OLEDów w oparciu o dwa układy: ‘matryca emiter’ i ‘matrycaTADFemiter’.

3. październik 2014 - marzec 2018, wykonawca projektu Opus finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki nr UMO-2013/11/B/ST5/01334,  "Nowe emitery fosforescencyjne dla organicznych diod elektroluminescencyjnych"

  • Wytworzono OLEDy na bazie nowych jonowych kompleksów irydu, o prostej konstrukcji z wykorzystaniem metod roztworowych (zielona barwa emisji, luminancja w zakresie 10 tys. cd/m2 i wydajność prądowa do 2 cd/A).
  • Określono wpływ modyfikacji ligandu pomocniczego nowych kompleksów irydu w formie neutralnej na ich wydajność emisji w roztworze oraz w układach gość/gospodarz.
  • Zaprojektowano i wytworzono OLEDy na bazie neutralnych kompleksów irydu (zielona barwa emisji, luminancja w zakresie 10-15 tys. cd/m2 i wydajność prądowa do 12 cd/A).
  • Zastosowano unikatową metodę spektralnie rozdzielczej termoluminescencji do badań procesów pułapkowania i rekombinacji promienistej nośników ładunku w warstwach emisyjnych OLEDów.

Towarzystwo Elektrotechnologiczne QWERTY, Łódź (Polska) (lipiec-wrzesień 2012)
Projektowanie i wytwarzanie elekroluminescencyjnych lamp i klawiatur membranowych

Wydział Chemii Stosowanej i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Technologii i Wzornictwa
St. Petersburg (Rosja) (czerwiec-lipiec 2013)
Zapoznanie się z pracą Wydziału oraz technologią oczyszczania ścieków i spalania odpadów nadmiarowych w Zakładzie oczyszczania ścieków w Petersburgu

Imec, Leuven (Belgia) (sierpień 2013-marzec 2014)
Praca w projektach badawczych:
- Pixelated solution processed top-emitting OLED with aerosol-jet printing
- Study of new photoresist material
Imec, Leuven (Belgia) (kwiecień 2018-październik 2018)
Realizacja stażu zagranicznego w ramach grantu Etiuda 5

poniedziałek 10-12

Analiza Instrumentalna, ćw. 16 i 17

Laboratoria z Fizyki

Wydział Chemiczny

75 lat PŁ

Pn Wt Śr Cz Pt So N

Chemiczna kartka z kalendarza

23 września 1855 austriacki chemik Carl Auer von Welsbach opatentował koszulkę Auera, stosowaną jako żarnik w lampach gazowych.

 Alchemium on-line

 EMEC20

KOMUNIKATY DZIEKANATU

DZIAŁANIA EDUKACYJNE

NASZE KOŁA NAUKOWE

 
 
 
 
 

REKRUTACJA

Wikamp

wikamp
virtul
poczta
webdziekanat
akty prawne
szkolenia
Fb

Facebook
YT

RG

ResearchGate
Wiki

Wikipedia