• BIP

Wydział Chemiczny

mgr
Amruth C
Katedra Fizyki Molekularnej (K31)
asystent
42 631-32-05 w.29
6
Amruth C
SCOPUS
ORCID
ResearchGate

Wydział Chemiczny

75 lat PŁ

Chemiczna kartka z kalendarza

28 lutego 1896 urodził się Wallace Carothers, amerykański chemik, uważany za wynalazcę nylonu oraz twórcę równania Carothersa, wiążącego stopień polimeryzacji ze stopniem przereagowania grup funkcyjnych w polimeryzacji stopniowej.

 Alchemium on-line

 EMEC20

KOMUNIKATY DZIEKANATU

DZIAŁANIA EDUKACYJNE

NASZE KOŁA NAUKOWE

 
 
 
 
 

REKRUTACJA

Wikamp

wikamp
virtul
poczta
webdziekanat
akty prawne
szkolenia
Fb

Facebook
YT

RG

ResearchGate
Wiki

Wikipedia