• BIP

Wydział Chemiczny

prof. dr hab. inż.
Dariusz Bieliński
Instytut Technologii Polimerów i Barwników (I33)
profesor
Prodziekan ds. rozwoju Wydziału Chemicznego PŁ
Koordynator kierunków kształcenia: Chemia Budowlana i Inżynieria Materiałowa,
Członek Wydziałowych Komisji: d/s Kształcenia, d/s Przewodów Doktorskich, d/s Osobowych
42 631-32-14
323
Dariusz Bieliński
SCOPUS
ORCID
ResearchGate
Specjalność zawodowa:
1. Inżynieria Materiałowa: Inżynieria Powierzchni i Tribologia
2. Technologia Chemiczna: Fizykochemia Polimerów,
Przetwórstwo Polimerów i Technologia Gumy.

Pracownik Politechniki Łódzkiej od 1987r. a od 2006 r. również Instytutu Przemysłu Gumowego „STOMIL” (obecnie Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników). Absolwent Wydziału Mechanicznego PŁ – 1987. Studia doktoranckie na Uniwersytecie w Strathclyde ukończone w 1994 r. Tytuł dr hab. uzyskany na Wydziale Chemicznym PŁ w 2003 r. Tytuł profesora nauk technicznych – 2010 r.

Działalność Dydaktyczna:

Wykłady dla studentów kierunku Inż. Materiałowa, Technologia Chem., Chemia, Nanotechnologia, Chemia Budowlana, Towaroznawstwo. Wypromował 4 doktorów i ponad 40 mgr inż. i inż. Wykładowca na kursach i szkoleniach organizowanych dla polskiego przemysłu przetwórstwa tworzyw sztucznych. Aktualnie sprawuje opiekę nad kolejnymi 3 doktorantami.

Działalność naukowa:

W swojej karierze naukowej kierował 9 projektami badawczymi (2 międzynarodowe) oraz był głównym wykonawcą w kolejnych 15 (4 międzynarodowe). Autor lub współautor 11 monografii, studiów i rozpraw (3 międzynarodowe), ok. 220 publikacji, z czego ponad 120 ukazało się w czasopismach naukowych oraz 16 patentów i zgłoszeń patentowych. Liczne zagraniczne staże naukowe m.in. w Wlk. Brytanii, Francji i Niemczech. Wielokrotnie zapraszany do wygłaszania referatów na konferencjach krajowych i zagranicznych (USA, Francja, Niemcy, Katar i Indie).

Działalność organizacyjna:

Członek Rady Wydziału Chemicznego PŁ, Zastępca Przewodniczącego Rady Naukowej Instytutu IMPiB,

Członek Zespołu „Materiały Polimerowe” Komitetu Nauki o Materiałach PAN oraz Członek Komitetu Redakcyjnego czasopisma ELASTOMERY. Recenzent NCN i NCBiR. Stały recenzent czasopism Tribology Letters i Problemy Eksploatacji.

Doświadczenie we współpracy z przemysłem:

1. opracowania materiałowe i technologiczne dla licznych producentów wyrobów gumowych, metalowo- i tekstylno-gumowych, wdrożone do praktyki produkcyjnej m.in.: ZPG ”STOMIL” Bełchatów, ZPG „STOMIL” Sanok, „GUMET” Sp.j. Kraśnik, Fluor Technik GmBH Lauterbach (Niemcy), “MOTGUM” Sp.j. Józefów, „AKWATECH” Poznań, „STAR-FOOD” Tomaszów Maz., „TEST” Sp. z o.o. Częstochowa, „Silikony Polskie” Nowa Sarzyna, TOMEX-C Hamulce; opracowanie metod waloryzacji produktów pirolizy w wyrobach gumowych dla Eco-Logic Sp. z o.o Warszawa.

Nagrody I wyróżnienia:

Nagroda IV Wydziału PAN za publikacje z obszaru Inż. Materiałów Polimerowych – 1999.

Nagrody J.M. Rektora PŁ w latach 1993 i 2004. Medal Komisji Edukacji Narodowej – 2011.

Liczne medale i wyróżnienia na targach i konkursach za opracowania nowych materiałów i technologii, organizowanych w kraju (Warszawa, Kielce) jak i zagranicą (Bruksela, Kuala Lumpur).

Wybrane publikacje naukowe z ostatnich 4 lat:

1. D.M. Bielinski, D. Pieczyńska, U. Ostaszewska, J. Jagielski: Modification of rubber by ion bombardment, Nucl. Instr. Meth. B 201, 282, 141.

2. J. Jagielski, D. Grambole, I. Jóźwik, D.M. Bieliński, U. Ostaszewska, D. Pieczynska: Hydrogen Loss from Elastomers Subjected to Ion Irradiation, Mater. Chem. Phys. 2011, 126, 262.

3. D.M. Bieliński, L. Ślusarski: Chapter 21 Positron Annihilation LifetimeSpectroscopy (PALS) and Nanoindentation (NI) in „Rubber Nanocomposites: Preparation, Properties and Applications”, T. Sabu and S. Ranimol eds., J. Wiley & Sons 2010.

4. D.M. Bieliński: „Tribology of rubber and elastomers from the point of view of material engineering”, ITeE-PIB, Radom 2009.

5. D.M. Bieliński: Application of microindentation to study ageing of rubber. Kautsch. Gummi Kunstst. 2009, 62, 50.

6. D.D. Tranchida, Z. Bartczak, D.M. Bieliński, Z. Klifie, A. Gałęski, S. Piccarolo: Linking structure and nanoindentation on well-defined and fine-tuned morphology poly(ethylene). Polymer 2009, 50(8), 1939.

7. K. Strzelec, D.M. Bieliński: Effect of polythiourethane hardener modification on the behaviour of epoxy resin. J. Polym. Res. 2009, 16 (4), 401.

8. P. Lipiński, D.M. Bieliński, W. Okrój, W. Jakubowski, L. Klimek, J. Jagielski: Biomedical aspects of ion bombardment of polyethylene. Vacuum 2009, 83, S200.

9. G.A. Bell, D.M. Bieliński, B. Beake: Influence of water on the nanoindentation creep response of Nylon 6, J. Appl. Polym. Sci. 2008, 107 (1), 577.

10. D.M. Bieliński, O. Dobrowolski, G. Przybytniak: Morphological aspects of rubber fracture and wear, J. Appl. Polym. Sci. 2008 110 (1), 55.

 

1. staż naukowy na Technische Universitat Chemnitz-Zwickau, Chemnitz, Niemcy 1992r.

2. staż naukowy na University of Strathclyde, Dept. of Pure & Appl. Chemistry, Glasgow, Wlk. Brytania 1992r.

3.studia doktoranckie na University of Strathclyde, Dept. of Pure & Appl. Chemistry, Glasgow, Wlk. Brytania 1993/1994r.

4. staż postdoktorski na Universite “Claude Bernard”Lyon I, Lab. d’Etudes des Materiaux Plastiques et des Biomateriaux, Lyon, Francja 1994/1995r.

5. naukowiec wizytujący- Universite “Claude Bernard”Lyon I, Lab. d’Etudes des Materiaux Plastiques et des Biomateriaux, Lyon, Francja 1998r. 6. naukowiec wizytujacy- University of Strathclyde, Dept. of Pure & Appl. Chemistry, Glasgow, Wlk. Brytania, 1995/1997/2001

6. visiting professor - University of Qatar, Doha, Qatar 2004r. 7. visiting professor- Universite „Francois Rabelais”, CERMEL, Tours, Francja 2008/2013r.

Pon. godz. 12-14

Wydział Chemiczny

75 lat PŁ

Pn Wt Śr Cz Pt So N
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Chemiczna kartka z kalendarza

31 maja 1941 urodził się Louis Ignarro, farmakolog amerykański, który w 1998 roku otrzymał Nagrodę Nobla. Odkrył rolę tlenku azotu jako czynnika sygnałowego w organizmie, badając jego wpływ na rozszerzanie się naczyń krwionośnych.

 Alchemium on-line

 EMEC20

KOMUNIKATY DZIEKANATU

DZIAŁANIA EDUKACYJNE

NASZE KOŁA NAUKOWE

 
 
 
 
 

REKRUTACJA

Wikamp

wikamp
virtul
poczta
webdziekanat
akty prawne
szkolenia
Fb

Facebook
YT

RG

ResearchGate
Wiki

Wikipedia