• BIP

Wydział Chemiczny

dr inż.
Lesław Sieroń
Instytut Chemii Ogólnej i Ekologicznej (I31)
starszy specjalista
Administrator strony internetowej i sieci komputerowej Wydziału Chemicznego
Kierownik Pracowni Komputerowej GIS
42 631-31-11
235
Lesław Sieroń
SCOPUS
ORCID
ResearchGate
Krystalografia, rentgenografia strukturalna monokryształów, chemia koordynacyjna, związki kompleksowe, słabe oddziaływania międzycząsteczkowe. Programowanie.

 1. A. Tosik, L. Sieroń, M. Bukowska-Strzyżewska
  "Heptacoordinate CuII in catena-Poly[aquabis(benzimidazole-N3)copper(II)-μ-adipato-O,O':O'',O''']"
  Acta Cryst. (1995). C51, 1985-1987
  doi:10.1107/S0108270195005968
   
 2. A. Tosik, L. Sieroń, M. Bukowska-Strzyżewska
  "catena-Poly[aqua(benzimidazole-N3)copper(II)-μ-malonato-O,O'':O']"
  Acta Cryst. (1995). C51, 1987-1989
  doi:10.1107/S0108270195004707
   
 3. W. Maniukiewicz, L. Sieroń, M. Bukowska-Strzyżewska, A. Turek
  "Triaquahexathiocyanatobismuthlanthanum Dihydrate, [Bi(SCN)6La(H2O)3].2H2O, and Triaquahexathiocyanatobismuthneodymium Dihydrate, [Bi(SCN)6Nd(H2O)3].2H2O"
  Acta Cryst. (1996). C52, 753-757
  doi:10.1107/S0108270195013801
   
 4. L. Sieroń, M. Bukowska-Strzyżewska, A. Cygański, A. Turek
  "X-ray crystal structures of [Bi(C2H2N2S3)(SCN)3] (1) and Cs2K[Bi(SCN)6] (2). An unusual pentagonal-pyramidal coordination of Bi(III) in (1)"
  Polyhedron (1996). 15, 3923-3931
  doi:10.1016/0277-5387(96)00148-9
   
 5. L. Sieroń, M. Bukowska-Strzyżewska
  "trans-Diaquabis(pyridine-2-carboxamide-N1,O)copper(II) Dichloride and Dibromide"
  Acta Cryst. (1997). C53, 296-298
  doi:10.1107/S0108270196013364
   
 6. M. Bukowska-Strzyżewska, W. Maniukiewicz, L. Sieroń
  "The Deformation of Di-μμ-halide Dinuclear Five-Coordinate Copper(II) Complexes in the Crystalline State"
  Acta Cryst. (1997). B53, 466-475
  doi:10.1107/S0108768197001705
   
 7. L. Sieroń, M. Bukowska-Strzyżewska
  "trans-Diperchloratobis(pyridine-2-carboxamide-N1,O)copper(II)"
  Acta Cryst. (1998). C54, 322-324
  doi:10.1107/S010827019701487X
   
 8. L. Sieroń, M. Bukowska-Strzyżewska
  "Poly[bis(benzimidazole-N3)copper(II)-μ-acetylenedicarboxylato-O:O'-μ-aqua] and Poly[bis(benzimidazole-N3)copper(II)-μ-aqua-μ-fumarato-O:O']"
  Acta Cryst. (1998). C54, 1431-1435
  doi:10.1107/S0108270198004880
   
 9. L. Sieroń, A. Tosik, M. Bukowska-Strzyżewska
  "Crystal structure of (3,3′,4,4′-tetramethyl-1,1′-diphosphaferrocen-2-yl) carboxylic acid and its bis-[W(CO)5] complex·0.5C5H12: Conformation of 1,1′-diphosphaferrocenes"
  J. Chem. Cryst. (1998). 28, 621-628
  doi:10.1023/A:1022413026427
   
 10. L. Sieroń, M. Bukowska-Strzyżewska
  "cis-Bis(2-amino-1,3-benzothiazole-N3)bis(formato-O,O')copper(II)"
  Acta Cryst. (1999). C55, 167-169
  doi:10.1107/S0108270198011743
   
 11. L. Sieroń, M. Bukowska-Strzyżewska
  "catena-Poly[[[diaqua(pyridine-2-carboxamide-N1,O)copper(II)]-μ-(sulfato-O:O')] monohydrate]"
  Acta Cryst. (1999). C55, 491-494
  doi:10.1107/S0108270198015340
   
 12. L. Sieroń, M. Bukowska-Strzyżewska
  "catena-Poly[[bis(benzimidazole-N3)copper(II)]-μ-suberato-O,O':O'',O'''] and catena-poly[[[bis(benzimidazole-N3)copper(II)]-μ-sebacato-O,O':O'',O'''] dihydrate]"
  Acta Cryst. (1999). C55, 1230-1234
  doi:10.1107/S0108270199005399
   
 13. L. Sieroń, M. Bukowska-Strzyżewska
  "Bis(μ-succinato-O,O':O'',O''')bis[bis(2-amino-1,3-benzothiazole-N3)copper(II)]"
  Acta Cryst. (2000). C56, 19-21
  doi:10.1107/S0108270199013013
   
 14. L. Sieroń, M. Bukowska-Strzyżewska, M. Korabik, J. Mroziński
  "X-ray structure of poly[aquabis(benzimidazole-N3)copper(II)-μ-trans-2-butene-1,4-dicarboxylato-O,O′:O″,O] (I) and magnetic and spectroscopic characterization of I and the isostructural copper(II)-μ-adipato complex II"
  Polyhedron (2002). 21, 2473-2479
  doi:10.1016/S0277-5387(02)01232-9
   
 15. L. Chęcińska, L. Sieroń, M. Bukowska-Strzyżewska, Z. H. Kudzin, L. Fábián
  "Two derivatives of (N-phenylthioureidoalkyl)phosphonates"
  Acta Cryst. (2003). C59, o46-o50
  doi:10.1107/S0108270102021820
   
 16. L. Sieroń
  "catena-Poly[[aqua(diformato-κO)copper(II)]-μ-1,4-diazabicyclo[2.2.2]octane-κ2N:N']"
  Acta Cryst. (2003). E59, m803-m805
  doi:10.1107/S1600536803017434
   
 17. L. Sieroń
  "Aqua(malonato-κ2O,O')(pyridine-2-carboxamide-κ2N1,O)copper(II) monohydrate"
  Acta Cryst. (2004). E60, m297-m299
  doi:10.1107/S1600536804002727
   
 18. L. Sieroń
  "Redetermination of tetrakis(μ-acetato-κ2O:O')bis[(2-aminopyridine-κN)copper(II)]"
  Acta Cryst. (2004). E60, m577-m578
  doi:10.1107/S1600536804008347
   
 19. L. Sieroń, B. Nagaraj, B. Prabhuswamy, H. S. Yathirajan, P. Nagaraja, R. S. Narasegowda, S. L. Gaonkar
  "Trityl losartan"
  Acta Cryst. (2004). C60, o821-o823
  doi:10.1107/S0108270104024096
   
 20. L. Sieroń, A. Tosik
  "Pentacarbonyl(3,3',4,4'-tetramethyl-1,1'-diphosphaferrocene-kP)tungsten(0)"
  Acta Cryst. (2004). E60, m1828-m1829
  doi:10.1107/S1600536804028910
   
 21. L. Sieroń, S. Shashikanth, H. S. Yathirajan, T. D. Venu, B. Nagaraj, P. Nagaraja, S. A. Khanum
  "2-Benzoyloxy-5-methylbenzophenone"
  Acta Cryst. (2004). E60, o1889-o1891
  doi:10.1107/S1600536804023463
   
 22. Dariusz Pawlica, Marek Marszałek, Grzegorz Mynarczuk, Lesław Sieroń and Julita Eilmes
  "New unsymmetrical Schiff base Ni(II) complexes as scaffolds for dendritic and amino acid superstructures"
  New J. Chem. (2004). 28, 1615-1621
  doi:10.1039/B409298H
   
 23. L. Sieroń
  "Quinolinium perchlorate"
  Acta Cryst. (2005). E61, o2091-o2092
  doi:10.1107/S1600536805017927
   
 24. L. Sieroń
  "Crystal Structure of 2-Aminobenzothiazolinium Perchlorate"
  Analytical Sciences: X-ray Structure Analysis Online, (2005). 21(11), x179-x180
  doi:10.2116/ANALSCIX.21.X179
   
 25. J. Grolik, L. Sieroń, J. Eilmes
  "A new liquid crystalline derivative of dibenzotetraaza[14]annulene: synthesis, characterization and the preliminary evaluation of mesomorphic properties"
  Tetrahedron Letters (2006). 47, pp. 8209-8213
  doi:10.1016/j.tetlet.2006.09.134
   
 26. D. Pawlica, M. Radic Stojkovic, L. Sieroń, I. Piantanida, J. Eilmes
  "Synthesis, crystal structures and the preliminary evaluation of the new dibenzotetraaza[14]annulene-based DNA/RNA binding agents"
  Tetrahedron (2006). 62, pp. 9156-9165
  doi:10.1016/j.tet.2006.07.045
   
 27. L. Sieroń
  "Tetrakis(1H-benzimidazole-κN3)(sulfato-kO)copper(II) dimethyl sulfoxide solvate"
  Acta Cryst. (2007). E63, m579-m580
  doi:10.1107/S1600536807001043
   
 28. L. Sieroń
  "catena-Poly[[bis(2-amino-1,3-benzothiazole-κN3)copper(II)]-m-adipato-κ4O,O':O'',O''']"
  Acta Cryst. (2007). E63, m598-m600
  doi:10.1107/S1600536807003534
   
 29. L. Sieroń
  "1,2,4-Triazolium bromide"
  Acta Cryst. (2007). E63, o904-o905
  doi:10.1107/S1600536807003108
   
 30. L. Sieroń
  "Pyridazinium perchlorate"
  Acta Cryst. (2007). E63, o1199-o1200
  doi:10.1107/S1600536807005569
   
 31. L. Sieroń
  "trans-Bis(hydrogen maleato-κO)bis(pyridine-2-carboxamide-κ2N1,O)copper(II)"
  Acta Cryst. (2007). E63, m862-m864
  doi:10.1107/S1600536807008008
   
 32. L. Sieroń
  "Benzotriazolium perchlorate monohydrate"
  Acta Cryst. (2007). E63, o2089-o2090
  doi:10.1107/S1600536807013542
   
 33. L. Sieroń
  "Bis(2-amino-2-thiazolinium) tetra-μ-formato-κ8O:O'-bis[(formato-kO)copper(II)]"
  Acta Cryst. (2007). C63, m199-m200
  doi:10.1107/S0108270107013303
   
 34. L. Sieroń
  "Phenazinium perchlorate"
  Acta Cryst. (2007). E63, o2508
  doi:10.1107/S160053680701759X
   
 35. L. Sieroń
  "Aquabis(chloroacetato-κO)bis(pyridine-κN)copper(II)"
  Acta Cryst. (2007). E63, m1659-m1661
  doi:10.1107/S1600536807022301
   
 36. L. Sieroń
  "Tetrakis(μ-chloroacetato-κ2O:O')bis[(N,N-dimethylformamide-κO)copper(II)]"
  Acta Cryst. (2007). E63, m1966
  doi:10.1107/S1600536807029674
   
 37. L. Sieroń
  "Bis(2-amino-2-thiazolinium) dichromate(VI)"
  Acta Cryst. (2007). E63, m2068
  doi:10.1107/S1600536807032023
   
 38. L. Sieroń
  "Benzimidazolium perchlorate"
  Acta Cryst. (2007). E63, o3585
  doi:10.1107/S1600536807035428
   
 39. L. Sieroń
  "Bis(2-aminopyrimidin-1-ium) dichromate(VI)"
  Acta Cryst. (2007). E63, m2336
  doi:10.1107/S1600536807039347
   
 40. P. Kiełbasiński, M. Rachwalski, M. Kwiatkowska, M. Mikołajczyk, W. M. Wieczorek, M. Szyrej, L. Sieroń, F. P. J. T. Rutjes
  "Enzyme-promoted desymmetrisation of prochiral bis(cyanomethyl)phenylphosphine oxide"
  Tetrahedron: Asymmetry 18 (2007) 2108–2112
  doi:10.1016/j.tetasy.2007.08.027
   
 41. L. Sieroń
  "Aqua(oxydiacetato-κ3O,O',O'')(pyridine-2-carboxamide-κ2N1,O)copper(II)"
  Acta Cryst. (2007). E63, m3087
  doi:10.1107/S1600536807059144
   
 42. L. Sieroń
  "Poly[bis(μ2-formato-κ2O:O')(quinoxaline-κN)copper(II)]"
  Acta Cryst. (2008). E64, m53
  doi:10.1107/S1600536807063015
   
 43. L. Sieroń
  "1H-Benzotriazol-3-ium (1H-benzotriazole-κN3)trichloridocobaltate(II) monohydrate: a reformulation"
  Acta Cryst. (2008). E64, m58
  doi.org:10.1107/S1600536807063131
   
 44. L. Sieroń, A. Kudaj, A. Olma, J. Karolak-Wojciechowska
  "tert-Butyl N-[(S)-3-isobutyl-2-oxooxetan-3-yl]carbamate"
  Acta Cryst. (2008). E64, o207
  doi.org:10.1107/S1600536807063866
   
 45. L. Sieroń, K Kieć-Kononowicz, J. Karolak-Wojciechowska
  "Four- and five-coordinate copper(II) complexes with
  N-(4,4-diphenyl-5-oxo-4,5-dihydro-1H-imidazol-2-yl)glycine"
  Acta Cryst. (2008). C64, m79-m82
  doi.org:10.1107/S0108270107055965
   
 46. L. Sieroń, A. Kudaj, A. Olma, J. Karolak-Wojciechowska
  "tert-Butyl N-[(S)-3-isopropyl-2-oxooxetan-3-yl]carbamate"
  Acta Cryst. (2008). E64, o550
  doi:10.1107/S1600536808003279
   
 47. J. Grolik, P. M. Dominiak, L. Sieroń, K. Woźniak, J. Eilmes
  "New lacunar-type and pendant groups containing derivatives of β-unsubstituted dibenzotetraaza[14]annulenes-syntheses and crystal structures"
  Tetrahedron (2008). 64, 7796-7806
  doi:10.1016/j.tet.2008.05.124
   
 48. M. Rachwalski, M. Kwiatkowska, J. Drabowicz, M. Kłos, W. M. Wieczorek, M. Szyrej, L. Sieroń, P. Kiełbasiński
  "Enzyme-promoted desymmetrization of bis(2-hydroxymethylphenyl) sulfoxide as a route to tridentate chiral catalysts"
  Tetrahedron: Asymmetry (2008). 19, 2096-2101
  doi:10.1016/j.tetasy.2008.08.017
   
 49. J. Kobyłecka, A. Turek, L. Sieroń
  "Phenoxyalkanoic acid complexes Part II. Complexes of selected bivalent metals with 2,4-dichlorophenoxyacetic acid (2,4D) and 2-(2,4-dichlorophenoxy)propionic acid (2,4DP)"
  Thermochim. Acta (2009). 482, 49-56
  doi:10.1016/j.tca.2008.10.005
   
 50. D. Pawlica, M. Radić-Stojković, Ł. Dudek, I. Piantanida, L. Sieroń, J. Eilmes
  "New dicationic derivatives of dibenzotetraaza[14]annulene: tuning DNA-binding properties"
  Tetrahedron (2009). 65, pp. 3980-3989
  doi:10.1039/b9nj00490d
   
 51. J. Holt, A. M. Maj, E. P. Schudde, K. M. Pietrusiewicz, L. Sieroń, W. Wieczorek, T. Jerphagnon, I. W. C. E. Arends, U. Hanefeld, A. J. Minnaard
  "On the Resolution of Secondary Phosphine Oxides via Diastereomeric Complex Formation: The Case of tert-Butylphenylphosphine Oxide"
  Synthesis (2009). 2061-2065
  doi:10.1055/s-0029-1216811
   
 52. J. Karolak-Wojciechowska, K. Kieć-Kononowicz, L. Sieroń
  "Charge-assisted N–H…Cl hydrogen bonds in the structures of 5-benzylidene-imidazol-4-one glycinate hydrochlorides"
  J. Mol. Struct. (2009). 934, 123-128
  doi:10.1016/j.molstruc.2009.06.046
   
 53. J. Krysiak, W. H. Midura, W. Wieczorek, L. Sieroń, M. Mikołajczyk
  "Constrained cycloalkyl analogues of glutamic acid: stereocontrolled synthesis of (+)-2-aminobicyclo[3.1.0]hexane-2,6-dicarboxylic acid (LY354740) and its 6-phosphonic acid analogue"
  Tetrahedron: Asymmetry (2010). 21, 1486-1493
  doi:10.1016/j.tetasy.2010.04.051
   
 54. J. Grolik, K. Zwoliński, L. Sieroń, J. Eilmes
  "Lacunar derivatives of dibenzotetraaza[14]annulene: synthesis and crystal structure of new receptors produced via bis-alkylation of the macrocyclic precursor"
  Tetrahedron (2011). 67, 2623-2632
  doi:10.1016/j.tet.2011.02.010
   
 55. L. Sieroń, J. Kobyłecka, A. Turek
  "Crystal Packing and Supramolecular Motifs in Four Phenoxyalkanoic Acid Herbicides—Low-Temperature Redeterminations"
  Organic Chemistry International, Volume 2011 (2011), Article ID 608165, 5 pages
  doi:10.1155/2011/608165
   
 56. M. Remko, J. Bojarska, P. Ježko, L. Sieroń, A. Olczak, W. Maniukiewicz
  "Crystal and molecular structure of perindopril erbumine salt"
  J. Mol. Struct. (2011). 997, 103-109
  doi:10.1016/j.molstruc.2011.05.005
   
 57. S. Kaczmarczyk, M. Kwiatkowska, L. Madalińska, A. Barbachowska, M. Rachwalski, J. Błaszczyk, L. Sieroń, P. Kiełbasiński
  "Enzymatic Synthesis of Enantiopure Precursors of Chiral Bidentate and Tridentate Phosphorus Catalysts"
  Adv. Synth. Catal. (2011). 353, 2446-2454
  doi:10.1002/adsc.201100280
   
 58. M. Mikołajczyk, J. Łuczak, L. Sieroń, M.W. Wieczorek
  "Stereoselective synthesis of both enantiomers of P-chirogenic 2-oxo-2-thio-1,3,2- oxazaphosphorinane tetramethylammonium salt as key precursors to structurally diverse chiral derivatives"
  Tetrahedron (2012). 68, 126-132
  doi:10.1016/j.tet.2011.10.085
   
 59. J. Bojarska, W. Maniukiewicz, L. Sieroń, A. Fruziński, P. Kopczacki, K. Walczyński, M. Remko
  "Novel pseudopolymorph of the active metabolite of perindopril"
  Acta Cryst. (2012). C68, o341-o343
  doi:10.1107/S0108270112032349
   
 60. J. Bojarska, W. Maniukiewicz, L. Sieroń, P. Kopczacki, K. Walczyński, M. Remko
  "Perindoprilat monohydrate"
  Acta Cryst. (2012). C68, o443-o446
  doi:10.1107/S0108270112041583
   
 61. J. Bojarska, W. Maniukiewicz, L. Sieroń, M. Remko
  "An orthorhombic polymorph of a cyclization product of perindopril"
  Acta Cryst. (2013). C69, o1-o4
  doi:10.1107/S0108270113011025
   
 62. J. Bojarska, W. Maniukiewicz, L. Sieroń
  "Three new olanzapine structures: the acetic acid monosolvate, and the propan-2-ol and propan-2-one hemisolvate monohydrates"
  Acta Cryst. (2013). C69, 781-786
  doi:10.1107/S010827011301411X
   
 63. J. Bojarska, W. Maniukiewicz, M. L. Główka, L. Sieroń, M. Remko
  "Crystal Structure of a Perindopril Cyclization Product, C19H30N2O4"
  J. Chil. Chem. Soc. (2013). 58, 1530-1532
  doi:10.4067/S0717-97072013000100006
   
 64. K. Owsianik, L. Vendier, J. Błaszczyk, L. Sieroń
  "Synthesis and structures of non-cyclic and cyclic mono- and bisphosphonium salts derived from 1,8-bis(diphenylphosphino)naphthalene"
  Tetrahedron (2013). 69, 1628-1633.
  doi:10.1016/j.tet.2012.11.081
   
 65. P. Łyżwa, J. Błaszczyk, L. Sieroń, M. Mikołajczyk
  "Asymmetric Synthesis of Structurally Diverse Aminophosphonic Acids by Using Enantiopure N-(p-Tolylsulfinyl)cinnamaldimines as Reagents"
  Eur. J. Org. Chem. (2013). 2106–2115.
  doi:10.1002/ejoc.201201589
   
 66. R. Bikas, H. Hosseini-Monfared, L. Sieroń, A. Gutiérrez
  "Synthesis, crystal structure, spectroscopic study and magnetic ‎behavior of the first dinuclear Mn(II) complex of hydrazone based ‎ligand containing dicyanamide bridging groups"
  J. Coord. Chem. (2013). 66(22), 4023-4031.
  doi:10.1080/00958972.2013.858811
   
 67. P. Kiełbasiński, J. Łuczak, T. Cierpiał, J. Błaszczyk, L. Sieroń, K. Wiktorska, K. Lubelska, M. Milczarek, Z. Chilmończyk
  "New enantiomeric fluorine-containing derivatives of sulforaphane: Synthesis, absolute configurations and biological activity"
  Eur. J. Med. Chem. (2014). 76, 332–342.
  doi:10.1016/j.ejmech.2014.02.036
   
 68. J. Bojarska, W. Maniukiewicz, A. Fruziński, L. Sieroń, M. Remko
  "Captopril and its dimer captopril di­sulfide: comparative structural and conformational studies"
  Acta Cryst. (2015). C71, 199-203.
  doi:10.1107/S2053229615002582
   
 69. A. Kaźmierska, M. Gryl, K. Stadnicka, L. Sieroń,  A. Eilmes, J. Nowak, M. Matković, M. Radić-Stojković, I. Piantanida, J. Eilmes
  "Dicationic derivatives of dinaphthotetraaza[14]annulene: synthesis, crystal structures and the preliminary evaluation of their DNA binding properties"
  Tetrahedron. (2015). 71, 4163-4173.
  doi:10.1016/j.tet.2015.04.098
   
 70. R. Bikas, N. Noshiranzadeh, L. Sieroń, H. Hosseini-Monfared, J.M. Barandiarand, T. Lis, J. Alonso
  "Syntheses, crystal structures and magnetic studies of new manganese(II) coordination polymers with ditopic N-pyridinylisonicotinohydrazide ligand and dicyanamide"
  Inorg. Chem. Commun. (2016). 67, 85-89.
  doi:10.1016/j.inoche.2016.03.009
   
 71. W.H. Midura, M. Cypryk, A. Rzewnicka, J.A. Krysiak, L. Sieroń
  "Stereoselective Cyclopropanation as a Way to 1-Aminocyclopropane-1-phosphonic Acids: Rationale for Phosphoryl Group Migration"
  Eur. J. Chem. Org. (2016). 2064–2074.
  doi:10.1002/ejoc.201600111
   
 72. W. Maniukiewicz, M. Oracz, L. Sieroń
  "Structural characterization and Hirshfeld surface analysis of racemic baclofen"
  J. Mol. Struct. (2016). 271–275.
  doi:10.1016/j.molstruc.2016.06.041
   
 73.  K.M. Zwoliński, L. Sieroń, J. Eilmes
  "One-flask synthesis of dibenzotetraaza[14]annulene cyclic congeners bearing buta-1,3-diyne bridges"
  Org. Chem. Front. (2018). 5, 171-178.
  doi:10.1039/C7QO00821J
   
 74. J. Chrzanowski, D. Krasowska, M. Urbaniak, L. Sieroń, P. Pokora‐Sobczak, O.M. Demchuk, J. Drabowicz
  "Synthesis of Enantioenriched Aryl-tert-Butylphenylphosphine Oxides via Cross-Coupling Reactions of tert-Butylphenylphosphine Oxide with Aryl Halides"
  Eur. J. Org. Chem. (2018). 2018(33), 4614-4627.
  doi:10.1007/s11224-018-1140-2
   
 75. W. Maniukiewicz, J. Bojarska, L. Sieroń
  "Analysis of supramolecular interactions in alendroniate alkali metal salts: synthesis, structure, and properties of novel sodium alendronate polymorph"
  Struct. Chem. (2018). 1525-1531.
  doi:10.1002/ejoc.201800698
   
 76. L. Sieroń, A. Czylkowska, B. Rogalewicz
  "Crystal structure of a one-dimensional coordination polymer of gadolinium dibromoacetate with 4,4'-bipyridine"
  Eur. J. Chem. (2018), 9(3), 178–181.
  doi:10.5155/eurjchem.9.3.178-181.1742
   
 77. K. Owsianik, E. Krawczyk, G. Mielniczak, M. Koprowski, L. Sieroń
  "Three-step synthesis of chiral and sterically hindered amino alcohols based on cyclic enol phosphates"
  Tetrahedron (2018), 74, 7343–7350.
  doi:10.1016/j.tet.2018.10.072
   
 78. J. Bojarska, A. Fruziński, L. Sieroń, W. Maniukiewicz
  "The first insight into the supramolecular structures of popular drug repaglinide: Focus on intermolecular interactions in antidiabetic agents"
  J. Mol. Struct. (2019), 1179, 411-420.
  doi:10.1016/j.molstruc.2018.10.051
   
 79. L. Sieroń, A. Czylkowska, A. Raducka
  "Crystal structure and thermoanalytical study of neodymium(III) complex with 2,4'-bipyridyne"
  J. Struct. Chem+ (2019), 60(1), 131–137.
  doi:10.26902/JSC_id38778
   
 80. J. Prywer, L. Sieroń, A. Czylkowska
  "Struvite Grown in Gel, Its Crystal Structure at 90 K and Thermoanalytical Study"
  Crystals (2019), 9(2), 89.
  doi:10.3390/cryst9020089
   
 81. P. Grzelak, M. Saktura, L. Sieroń, Ł. Albrecht
  "Intramolecular [2 +2]-Cycloaddition in the Synthesis of Polycyclic Tetrahydrothiopyran Derivatives Bearing a Cyclobutane Scaffold"
  Adv. Synth. Catal. (2019), 361, 2274–2279.
  doi:10.1002/adsc.201801739
   
 82. A. Albrecht, J. Bojanowski, A. Kot, L. Sieroń
  "Decarboxylative, trienamine mediatedcycloaddition for the synthesis of3,4-dihydrocoumarin derivatives"
  Org. Biomol. Chem. (2019), 17, 4238.
  doi:10.1039/c9ob00386j
   
 83. J. Bojanowski, L. Sieroń, A. Albrecht
  "Enantioselective Synthesis of Chromanones Bearing an α,α-Disubstituted α-Amino Acid Moiety via Decarboxylative Michael Reaction"
  Molecules (2019), 24(14), 2565.
  doi:10.3390/molecules24142565
   
 84. P. Debnath, A. Das, K.S. Singh, T. Yama, S.S. Singh, R.J. Butcher, L. Sieroń, W. Maniukiewicz
  "Synthesis, structural characterization and antimicrobial activities of triorganotin(IV)azo-carboxylates derived from ortho/para-amino benzoic acids and β-naphthol"
  Inorg. Chim. Acta (2019), 498, 119172.
  doi:10.1016/j.ica.2019.119172
   
 85. P. Debnath, K.S. Singh, K.K. Singh, S.S. Sureshkumar, L. Sieroń, W. Maniukiewicz
  "Di-butyltin(iv) complexes with azo-carboxylates: Synthesis, characterization, crystal structures and their anti-diabetic assay"
  New J. Chem. (2020), 44(15), 5862-5872.
  doi:10.1039/D0NJ00536C
   
 86. M. Romaniszyn, L. Sieroń, Ł. Albrecht
  "Asymmetric vinylogous Michael addition of 5-substituted-furan-2(3H)-ones to an α,β-unsaturated-γ-lactam"
  Org. Biomol. Chem. (2020).
  doi:10.1039/D0OB01750G
   
 87. S. Frankowski, A. Skrzyńska, L. Sieroń, Ł. Albrecht
  "Deconjugated‐ketone‐derived dienolates in remote, stereocontrolled, aromative aza‐Diels‐Alder cycloaddition"
  Adv. Synth. Catal. (2020), 362(13), 2658-2665.
  doi:10.1002/adsc.202000197
   
 88. P. Debnath, K.S. Singh, T.S. Devi, S.S. Singh, R.J.Butcher, L. Sieroń, W. Maniukiewicz
  "Synthesis, characterization, crystal structures and anti-diabetic activity of organotin (IV) complexes with 2-(4-hydroxynaphthylazo)-benzoic acid"
  Inorg. Chim. Acta (2020), 510, 119736.
  doi:10.1016/j.ica.2020.119736
   
 89. A.A. Ajibola, F.Perveen, K. Jan, I.I. Anibijuwon, S.E. Shaibu, L. Sieroń, W. Maniukiewicz
  "A Five-Coordinate Copper(II) Complex Constructed from Sterically Hindered 4-Chlorobenzoate and Benzimidazole: Synthesis, Crystal Structure, Hirschfeld Surface Analysis, DFT, Docking Studies and Antibacterial Activity"
  Crystals (2020), 10(11), 991.
  doi:10.3390/cryst10110991
   
 90. P. Debnath, K.S.Singh, S.Sharma, P.Debnath, S.S. Singh, L. Sieroń, W. Maniukiewicz
  "Synthesis, structural characterization, Hirshfeld surface analysis and in vitro-antimicrobial activities of triphenyltin (IV) compounds of azo-carboxylates derived from 2- or 4-amino benzoic acids and naphthalen-1 or 2-ol"
  J. Mol. Struct.. (2021), 1223, 128971.
  doi:10.1016/j.molstruc.2020.128971
   
 91. A.A. Ajibola, J.A. Obaleye, L. Sieroń, W. Maniukiewicz, A. Wojciechowska, A. Ozarowski
  "Structural, spectroscopic insights, and antimicrobial properties of mononuclear and dinuclear metal(II) carboxylate derivatives with metronidazole"
  Polyhedron (2021), 194, 114931.
  doi:10.1016/j.poly.2020.114931

Wydział Chemiczny

Pn Wt Śr Cz Pt So N
4
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Chemiczna kartka z kalendarza

19 stycznia 1915 francuski inżynier Georges Claude opatentował lampę neonową.

 Alchemium on-line

KOMUNIKATY DZIEKANATU

DZIAŁANIA EDUKACYJNE

NASZE KOŁA NAUKOWE

 
 
 
 
 

Galeria „Politechnika”

Wikamp

wikamp
virtul
poczta
webdziekanat
akty prawne
szkolenia
Fb

Facebook
YT

RG

ResearchGate
Wiki

Wikipedia