• BIP

Wydział Chemiczny

dr hab.
Magdalena Długosz-Lisiecka
Międzyresortowy Instytut Techniki Radiacyjnej (I34)
profesor uczelni
42 631-31-67
021
Magdalena Długosz-Lisiecka
SCOPUS
ORCID
ResearchGate
Monitoring stężenia radionuklidów w powietrzu i ocena ich źródeł, radionuklidy w środowisku, ochrona radiologiczna.

Wydział Chemiczny

75 lat PŁ

Chemiczna kartka z kalendarza

10 lipca 1908 holenderski fizyk, Heike Kamerlingh Onnes, jako pierwszy skroplił hel.

 Alchemium on-line

 EMEC20

KOMUNIKATY DZIEKANATU

DZIAŁANIA EDUKACYJNE

NASZE KOŁA NAUKOWE

 
 
 
 
 

REKRUTACJA

Wikamp

wikamp
virtul
poczta
webdziekanat
akty prawne
szkolenia
Fb

Facebook
YT

RG

ResearchGate
Wiki

Wikipedia